Out of office - 24 iunie 2024

GAMA®

General Ability Measure for Adults®

Testul Abilității Mentale Generale pentru Adulți (GAMA®) - consacrat screener al aptitudinilor cognitive, prin măsurarea factorului g, considerat cel mai eficient predictor al performanței în muncă și training

Categorie: Cod produs: GAMA®

Ce este GAMA®? 

GAMA® este un screener al aptitudinii intelectuale generale (factorul g). Acest test evaluează coeficientul de inteligență (IQ-ul) într-o manieră mai puțin dependentă de limbaj, deoarece folosește itemi cu un design abstract, care nu implică cunoștințele și experiențele acumulate anterior. 

Utilitatea GAMA® este imensă în domeniul selecției de personal sau educaționale, căci este un predictor excelent al performanței profesionale și al multor fațete specifice legate de comportamentul la locul de muncă sau în cazurile de orientare sau (re)conversie vocațională. 

Testul este format din 66 de itemi - cu câte 6 variante de răspuns - grupați în patru subscale: Identități, Succesiuni, Analogii și Construcții. Se calculează atât un coeficient de inteligență (IQ) GAMA total, cât și scoruri pe fiecare dintre subteste. Timpul de administrare este de 25 de minute si necesită un nivel de înțelegere a lecturii de clasa a treia. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat GAMA®? 

Fiind un test de clasă C, GAMA® poate fi utilizat doar de către persoanele care parcurg cursul de formare în utilizarea testului. Testul se pretează utilizării în decizii cu impact major, cum sunt cele din mediul business, în selecția candidaților new-entry, fie în alcătuirea pool-ului de talente, cât și pentru valorificarea experienței dobândite în traininguri. În mediul vocațional și de reconversie profesională, GAMA® joacă de asemenea un rol important în anticiparea nivelului de complexitate pe care va putea să îl gestioneze persoana la locul de muncă și modelează în consecință alegerile de carieră. 


Care sunt particularitățile GAMA®? 

PREDICTIV ȘI RAPID. GAMA® este o măsură extrem de scurtă, care nu presupune mai mult de 30 de minute pentru administrare, incluzând aici instructajul. GAMA® se poate aplica atât creion-hârtie, cât și electronic, atât individual, cât și în grup, returnând valoarea IQ și intervalul de încredere al acesteia pliabil pe cut-offurile stabilite anterior pentru admitere sau respingere. 

MĂSURĂ NONVERBALĂ A INTELIGENȚEI FLUIDE. GAMA® evaluează IQ-ul cu ajutorul unor itemi care necesită utilizarea raționamentului și logicii în rezolvarea de probleme care utilizează exclusiv designuri și forme abstracte nonverbale. Forma aparte a itemilor minimizează efectele cunoștințelor, exprimării verbale și a înțelegerii verbale asupra scorurilor testului. GAMA® prezintă astfel avantajele unui instrument accesibil unei varietăți largi de oameni, cu deprinderi de comunicare diferite și provenind din medii diverse din punct de vedere lingvistic, cultural și educațional. 

ACREDITARE CPR. GAMA® este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2008 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru domeniile de utilizare: psihologia muncii, psihologia aplicată în transporturi; psihologia aplicată în servicii, psihologie clinică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi a carierei, psihologie aplicată în domeniul apărării şi securităţii naţionale.


Utilizatorii care au achiziționat și parcurs în prealabil cursul online COGNITIVE 3D (cod TR-CGN3D-02-GAMA) pot selecta kiturile de FC (fără curs), în vreme ce utilizatorii care nu întrunesc acest criteriu pot achiziționa doar kiturile care includ cursul.

Scalele GAMA® 

GAMA® include un scor IQ general, compus din scorurile la cele patru subteste detaliate mai jos. 

  • Subtestul Identități necesită examinarea formelor și culorilor stimulilor pentru a determina care opțiune de răspuns este identică. 
  • Subtestul Succesiuni necesită analiza interrelațiilor între design-uri pe măsură ce acestea se mișcă în spațiu. 
  • Subtestul Analogii implică descoperirea relațiilor dintr-o pereche de figuri abstracte și recunoașterea relațiilor conceptuale similare într-o pereche diferită de figuri. 
  • Subtestul Construcții implică analiza, sinteza și rotația designurilor spațiale pentru a construi o figură nouă.


Profilul GAMA® 

Revizie BUROS DA, reviewed in B. S. Plake & J. C. Impara (Eds.), The fourteenth mental measurements yearbook.
Abreviere GAMA®
Data publicării 2008
Populația vizată copii, adolescenți și adulți
Forma de administrare Individuală/ Grup, Autoevaluare
Vârsta peste 14 ani
Volumul eșantionului 4000
Calificarea necesară C
Durată 25 minute (durată fixă)
Tipul itemilor itemi de forma unor design-uri abstracte nonverbale, scorati pe o scală cu 6 puncte
Numărul itemilor 66 de itemi

Naglieri Jack, PhD

Jack A. Naglieri este doctor în ştiinţe şi profesor de psihologie în cadrul programului School Psychology al George Mason University, fiind de asemenea, Senior Research Scientist al Devreux Center for Resilient Children. Este membru asociat al Diviziilor 15 şi 16 ale APA şi câştigător al Senior Scientist Award din partea Diviziei 16 APA și deține o diplomă Assessment Psychology - American Board of Assessment Psychology, a dobândit licenţa în calitate de psiholog şcolar în Virginia şi Ohio şi este certificat în psihologie şcolară în New York, Georgia, Arizona şi Ohio. Încă de la sfârşitul anilor ’70, dr. Naglieri şi-a concentrat eforturile pe teme teoretice și psihometrice în ceea ce priveşte inteligenţa, intervenţiile cognitive, diagnosticul tulburărilor emoţionale şi de învăţare, și pe teme teoretice şi de evaluare referitoare la factorii protectivi relaţionaţi cu reziliența. 

Dr. Naglieri este autor şi coautor a peste 250 de lucrări educaţionale, cărţi şi teste. Cercetările lui educaționale includ cercetări focalizate pe teme excepționale, cum sunt: retardul mental, tulburările de învăţare specifice, supradotarea, tulburarea de deficit de atenţie; studii psihometrice pentru teste ca: Scalele de Inteligenţă Wechsler (Wechsler Scales of Intelligence), Sistemul de Evaluare Cognitivă (Cognitive Assessment System) şi Bateria Kaufman pentru Evaluarea Copiilor (The Kaufman Assessment Battery for Children); cercetarea influenţei rasei, genului şi diferenţelor etnice în procesarea cognitivă; evaluarea corectă utilizând teste nonverbale şi de procesare cognitivă; identificarea minorităţilor supradotate, IDEA şi identificarea tulburărilor de învăţare specifice, și intervenţiile cognitive bazate pe matematică.

A fost autorul a numeroase cărţi printre care şi Essential of CAS Assessment (Naglieri, 1999) şi a fost coautor al altor cărţi incluzând aici Assessment of Cognitive Processes: The PASS Theory of Intelligence (Das, Naglieri & Kirby, 1994), Helping Children Learn: Intervention Handouts for Use at School and Home (Naglieri & Pickering, 2003), Essentials of WNV Assessment (Brunnert, Naglieri & Hardy-Braz, 2009) şi Helping all Gifted Children Learn: A Teacher’s Guide to Using the NNAT2 (Naglieri, Brulles & Lansdowne, 2009). Dr. Naglieri a fost, de asemenea, coeditor al unor serii de cărţi: Handbook of Assessment Psychology (Graham & Naglieri, 2002), Assessment of Autism Spectrum Disorder (Goldstein, Naglieri & Ozonoff, 2009), Assessing Impairment: From Theory to Practice (Goldstein & Naglieri, 2009) şi A Practitioner’s Guide to Assessment of Intelligence and Achievement (Naglieri & Goldstein, 2009). 

Activitatea academică erudită a Dr. Naglieri include şi dezvoltarea şi publicarea unor teste şi chestionare.

El și-a început activitatea în acest domeniu la mijlocul anilor ’80 cu publicarea Matrix Analogies Tests (Naglieri, 1985), Draw a Person Quantitative Scoring System (Naglieri, 1988), Screening Procedure for Emotional Disturbance (Naglieri, McNeish & Bardos, 1991). A publicat Devereux Behavior Rating Scale-School Form (Naglieri, LeBuffe & Pfeiffer, 1993) şi Devereux Scales of Mintal Disorders (Naglieri, LeBuffe & Pfeiffer, 1994), Devereux Early Childhood Assessments (LeBuffe & Naglieri, 2003).

În 1997 a publicat General Ability Scale for Adults (Naglieri & Bardos), Cognitive Assessment System (Naglieri & Das, 1997), Naglieri Nonverbal Ability Test-Multi Level Form (Naglieri, 1996). Testele cele mai recente includ Naglieri Nonverbal Ability Test Second Edition (Naglieri, 2008), The Wechsler Nonverbal Scale of Ability (Wechsler & Naglieri, 2008), Devreux Elementary Student Strenght Assessment (LeBuffe, Shapiro & Naglieri, 2009). Pentru mai multe informaţii în ceea ce îl priveşte pe Dr. Naglieri puteţi accesa pagina de internet www.jacknaglieri.com

Achilles N. Bardos, PhD

Dr. Achilles N. Bardos este Profesor asociat și Director de training al programului de psihologie școlară al University of Northern Colorado. Este membru al facultății în Division of Professional Psychology la University of Northern Colorado.

A obținut diploma de licență la Wright State University, diploma de master la Ball State University și titlul de Doctor la Ohio State University. A activat doi ani (1988-1990) în programul de psihologie școlară al Alfred University din New York.

Interesele sale pedagogice și științifice includ inteligența, evaluarea și măsurarea psihologică și educațională, aplicațiile computerului în psihologie și programe de evaluare. A publicat multe articole și a prezentat peste 80 de lucrări și workshopuri la conferințe naționale și internaționale. Este autorul și co-autorul mai multor teste de inteligență și personalitate: Basic Achievement Skills Inventory (BASI: Bardos, 2003), un test de realizare pe mai multe nivele; BASI-Verbal & Math Skills Screen (BASI: VMS, Bardos, 2003); General Ability Measure for Adults (GAMA: Naglieri, Bardos, 1997), un test de inteligență non-verbală; Draw A Person: Screening Procedure for Emotional Disturbance (DAP:SPED: Naglieri, McNeish, Bardos, 1991). A oferit consultanță și în dezvoltarea altor teste de inteligență și personalitate.

Eșantionul normativ românesc al GAMA® 

Eșantionul normativ românesc al GAMA® este format dintr-un număr de N=4000 de persoane (1975 bărbați și 2025 femei), selectate dintr-o bază de date de 4772 de persoane, cu vârste cuprinse între 14 și 85 ani. Prin aceasta selecție a rezultat un eșantion reprezentativ statistic la nivel național, controlat pe variabilele vârstă, sex, regiune statistică și mediu de proveniență. Administrările GAMA® incluse în eșantionul normativ românesc au fost culese în perioada februarie-noiembrie 2007. Datele au fost culese atât prin operatori de interviu, operând pe baza unei metode tipice sondajelor de opinie, cât și de psihologi, psihoterapeuți sau pedagogi din toată România, în cadrul practicii lor curente. Astfel, eșantionul conține elevi, studenți, persoane spitalizate, persoane evaluate în cadrul unui demers de selecție de personal, persoane evaluate în scop terapeutic sau de dezvoltare, persoane evaluate în cadrul unui proces de consiliere vocațională, orientare școlară sau profesională, pentru dezvoltare personală etc. Stratificarea eșantionului în ceea ce privește statutul ocupațional este așadar foarte bună. 

Reprezentativitatea eșantionului normativ românesc al GAMA® s-a asigurat pe variabilele-țintă menționate anterior în conformitate cu datele din Anuarul statistic al României, bazat pe raportul recensământului populației, care prezintă situația populației României la data de 1 iulie 2002. Aceasta distribuție este foarte apropiată de cea a populației României. Pe niciuna din multe categorii descrise de vârstă și sex nu există o deviere mai mare, atunci când este comparată distribuția eșantionului normativ GAMA® cu distribuția populației României. Un decalaj general mai mic de 2% se manifestă în stratificarea pe sexe, eșantionul GAMA® conținând 1975 bărbați și 2025 femei, adică 49.38% și respectiv 50.63%, față de 51.17% și 48.83%, cât reprezintă aceste categorii în cadrul populației României. În eșantionul normativ românesc, în conformitate cu distribuția populației României, cel mai voluminos grup de vârstă este acela al categoriei 30-34 de ani (426 de participanți), urmat de categoria 20-24 ani (382 de participanți). 

Eșantionul românesc are o stratificare mai fină decât cel american. În perioada cuprinsă între 25 și 54 de ani, la eșantionul american au fost utilizate intervale de câte 10 ani, pe când la eșantionul românesc s-a optat pentru intervale mai mici, de 5 ani, deoarece acestea sunt de obicei utilizate în cercetările sociologice pe populația României. În plus, pentru Statele Unite există un număr impresionant de studii care demonstrează relativa invariabilitate a aptitudinilor mentale în acel interval de vârsta, pe clase incrementale de câte 10 ani, pe când în România nu există pâna la acest moment niciun astfel de studiu. Dacă la eșantionul american cea mai mică categorie de vârstă a fost 18-19, ani, la eșantionul românesc s-a urmărit aplicabilitatea testului începând cu vârsta de 14 ani. La aceste vârste mai mici au fost utilizate intervale mai reduse, deoarece la aceasta vârsta diferențele nivelului de dezvoltare sunt mai pregnante într-o perioadă mai mică de timp.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS