WJ IV™

Woodcock-Johnson® IV

Sistemul Woodcock-Johnson® IV (WJ IV™) include trei baterii distincte și cuprinzătoare care pot fi utilizate împreună sau ca instrumente de sine stătătoare. Testele WJ IV™ sunt grupate în teste COG pentru aptitudini cognitive, teste ACH pentru achiziții și teste LO pentru limbaj oral, făcând Sistemul Woodcock-Johnson® IV lider în evaluările contemporane individuale

Categorie: Cod produs: WJ IV™

Ce este WJ IV™? 

Testele Woodcock-Johnson® IV (WJ IV™) reprezintă a patra generație de baterii de teste psiho-educaționale comprehensive ce au fost publicate prima oară sub denumirea Woodcock-Johnson Psycho-Educational Battery (WJ). Testele WJ IV™ sunt proiectate ca metode de măsurare a aptitudinilor intelectuale, aptitudini cognitive generale și restrânse, așa cum sunt ele definite de teoria actuală Cattell-Horn-Carroll (CHC), incluzând limbajul orar, citirea, scrierea, matematica și aptitudini specifice anumitor domenii scolastice și achizițiile. WJ IV™ este organizat în trei baterii distincte pentru a facilita o gama cuprinzătoare și personalizată de evaluări de către unul sau mai mulți specialiști în evaluare. În funcție de obiectivul evaluării, cele trei baterii pot fi utilizate separat sau în combinație cu teste sau grupuri de la alte baterii. 

Testele WJ IV™ pentru aptitudini cognitive (WJ IV COG) includ 18 teste ce măsoară aptitudinea cognitivă generală, aptitudini cognitive largi și restrânse, aptitudini specifice anumitor domenii academice și aspecte relaționate ale funcționării cognitive. 

Testele WJ IV™ pentru limbajul oral (WJ IV LO) includ 9 teste ce măsoară aptitudinile de limbaj oral și înțelegerea orală, exprimarea orală și două aptitudini cognitiv-lingvistice importante: codarea fonetică și viteza de accesare lexicală. 

Testele WJ IV™ pentru achiziții (WJ IV ACH) conțin 20 de teste care măsoară achizițiile scolastice ce țin de citire, matematică, limbă scrisă, științe naturale, științe sociale și științe umaniste. Deoarece WJ IV™ COG, WJ IV™ LO și WJ IV™ ACH sunt normate împreună, cele trei baterii formează un sistem cuprinzător de evaluare a deprinderilor academice largi și restrânse, împreună cu aptitudini cognitive și de limbaj oral relaționate. Pe baza scorurilor la grupurile din cadrul bateriilor, se pot realiza predicții și comparații. Atât în cadrul unei baterii, dar și între baterii, se pot utiliza variații între scoruri și comparații pentru a determina și descrie tipare de performanță ce pot fi utile în diagnoză și planificare educațională. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat WJ IV™? 

Fiind instrumente de clasă C, WJ IV™ pot fi utilizate doar de către persoanele care parcurg cursul de formare dedicat. Testele WJ IV™ oferă cu precădere direcții în contextele educaționale și clinice. Rezultatele evaluării pot ajuta psihologii școlari, cadrele didactice, consilierii, asistenții sociali și alte persoane avizate să înțeleagă natura punctelor tari și a punctelor slabe în cadrul achizițiilor academice ale unei persoane și să determine nivelurile necesare de asistență. Varietatea de vârstă și domeniile extinse pe care le acoperă permit Testelor WJ IV™ să fie utilizate în scopuri educaționale, clinice sau de cercetare, atât la vârstele preșcolare, cât și la persoanele vârstnice. Testele WJ IV™ pot fi utilizate pentru a identifica și descrie profilul punctelor tari și punctelor slabe ale unei persoane după cum urmează: ACH pot fi utilizate pentru a determina și descrie profilul deprinderilor academice, nevoile și dificultățile ce țin de rezultatele academice, COG pentru a determina natura și intensitatea unei afecțiuni și pentru a oferi informații care ajută la clasificare și diagnostic, iar LO oferă informații cu privire la limbajul oral. Toate testele WJ IV™ pot fi utilizate pentru determinarea variațiilor intr-abilitate și a comparațiilor abilitate/achiziție, pentru planificarea educațională și vocațională, dar și pentru planificarea/evaluarea programelor individuale, cât și în cercetare. 


Care sunt particularitățile WJ IV™? 

ORGANIZAREA. WJ IV™ este organizat în trei baterii diferite și normate simultan, ce pot fi utilizate independent sau în orice combinație, pentru a oferi o flexibilitate mai mare evaluatorului: i) Prin recunoașterea importanței aptitudinilor ce țin de limbajul oral în funcționarea cognitivă și academică și prin faptul că face disponibil testul WJ IV™ LO evaluatorilor care realizează evaluări ale abilităților cognitive, achizițiilor scolastice și competenței lingvistice și prin ii) oferirea a trei forme paralele (A, B, C) ale bateriei standard WJ IV™ ACH, pentru a evita supraexpunerea de orice tip la itemii testului. 

OPȚIUNILE. WJ IV™ oferă opțiuni noi și utile pentru compararea aptitudinilor din cadrul aceleiași baterii sau din baterii diferite: Prin oferirea opțiunii de a explora puncte forte și arii de dezvoltare individuale în cadrul abilităților cognitive, lingvistice și scolastice; prin organizarea bateriilor astfel încât să fie ușor de utilizat, ceea ce duce la un set de teste de bază în cadrul fiecărei baterii, ce pot fi utilizate în calcule pentru identificarea punctelor tari și a celor slabe în cadrul testelor și grupurilor de teste administrate; prin crearea unor grupuri noi de aptitudini scolastice specifice specific anumitor domenii, care permit predicții eficiente și valide ale achizițiilor. 

MODELUL TEORETIC. WJ IV™ este conceput pentru a oferi cel mai actualizat model de măsurare bazat pe teoria CHC a abilităților cognitive umane: prin crearea unor noi teste și grupuri interpretative, bazate pe cercetările existente și nevoile practicienilor, ce permit măsurarea celor mai importante abilități cognitive, de limbaj și scolastice; prin axarea pe validitatea ecologică și cea predictivă a grupurilor interpretative esențiale din bateriile de abilități cognitive, limbaj oral și achiziții, prin creșterea complexității testelor; prin oferirea unui scor compozit inteligență fluidă-inteligență cristalizată (Gf-Gc) în cadrul WJ IV COG, pentru a fi măsurat cu alte procesări cognitive, competențe lingvistice și achiziții scolastice, cu scopul de a identifica puncte forte și arii de dezvoltare în toate domeniile.

Scalele WJ IV™

În cele ce urmează am redat grafic aptitudinile măsurate de WJ IV™:
Revizie BUROS DA, in J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The twentieth mental measurements yearbook.
Abreviere WJ IV™
Data publicării 2024
Populația vizată copii, adolescenți și adulți
Forma de administrare Individuală
Vârsta 3 - 89 ani
Volumul eșantionului 2223
Calificarea necesară C
Durată 5-10 minute per test în cadrul fiecărei baterii; fie 40 minute pentru testele 1-6 ACH, 35 minute pentru testele 1-7 COG sau 40 minute pentru testele 1-8 LO
Tipul itemilor variabil, specific fiecărui test, al fiecărei baterii
Numărul itemilor variabil, specific fiecărui test, al fiecărei baterii

Fredrick A. SCHRANK

Fredrick A. (Fred) Schrank a coordonat dezvoltarea Woodcock-Johnson® IV (WJ IV™) în calitate de conducător al colectivului de autori. A condus compania de dezvoltare de teste Measurement Learning Consultants (MLC) și a administrat Fundația Woodcock-Muñoz. Dr. Schrank este psiholog licențiat (Washington) și specialist în psihologie școlară, acreditat de către American Board of Professional Psychology (ABPP). Înainte de a obține titlul de doctor la University of Wisconsin–Madison, a lucrat în districtele școlare din Dodgeville, North Fond du Lac și De Forest (Wisconsin) Dr. Schrank a predat ulterior la Truman State University (Missouri) și la University of Puget Sound (Washington), înainte de a-și dedica 25 de ani de carieră aproape exclusiv dezvoltării și publicării testelor Woodcock-Johnson. În domeniul psihologiei profesionale, acesta a fost evaluator în cadrul American Board of School Psychology (ABSP) și președinte al American Academy of School Psychology (AASP). Frederick A. Schrank a avut un rol esențial în dezvoltarea planului organizațional și interpretativ pentru WJ IV, inclusiv a programului online de cotare și raportare Woodcock-Johnson.

Kevin S. McGrew

Kevin S. McGrew este director al Institului pentru Psihometrie Aplicată (IAP), LLC, o organizație privată de cercetare și consultanță fondată de el însuși în 1998. Este, de asemenea, director asociat al Measurement Learning Consultants și director de cercetare al Fundației Woodcock-Muñoz. Acesta este, totodată profesor asociat și predă Psihologie educațională (Programul de psihologie școlară) la Universitatea din Minnesota, dar și director de cercetare la Interactive Metronome, o companie de neurotehnologie și reabilitare. A obținut titlul de Doctor în psihologie educațională (educație specială) la Universitatea din Minnesota, un MS în Psihologie școlară și un BA în Psihologie la Universitatea de Stat Minnesota-Moorhead. Dr. McGrew a fost psiholog școlar practician timp de 12 ani în Iowa și Minnesota. Din 1989 până 2000 a fost profesor în Departamentul pentru Psihologie Aplicată la St. Cloud State University, St. Cloud, Minnesota. Totodată a fost consultant pentru o serie de edituri de teste psihologice, studii de cercetare națională și diferite organizații. Este autor a numeroase publicații și a susținut prezentări locale, naționale și internaționale în ariile sale primare de cercetare: inteligența umană, evaluarea inteligenței, competența umană, psihometrie aplicată și teoria abilităților cognitive Cattell-Horn-Carroll (CHC). De asemenea, este un promotor activ al informațiilor științifice, prin intermediul a trei bloguri profesionale și prin portalul web The MindHub®.

Nancy MATHER

Nancy Mather este profesor la University of Arizona, în cadrul Departamentului pentru Dizabilități și Studii Psihoeducaționale. Aceasta deține un Master în tulburări comportamintale și titlul de Doctor din partea University of Arizona în domeniul Educației speciale și dizabilități în învățare. A urmat școala postdoctorală sub îndrumarea Dr. Samuel Kirk la Universitatea din Arizona. Dr. Mather l-a asistat pe Dr. Richard Woodcock într-o serie de aspecte privind dezvoltarea testelor Woodcock-Johnson® Psycho-Educational Battery-Revised (WJ-R®), fiind totodată și co-autor al Manualului evaluatorului Testele de Abilități Cognitive și al Manualului evaluatorului pentru Testele de Achiziții WJ-R. A fost, de asemenea, co-autor al Woodcock-Johnson III (WJ III®) și WJ IV, și a două cărți privind modul de administrare și interpretare a WJ III— Essentials of WJ III Tests of Achievment Assessment și Woodcock Johnson III: Reports, Recomandations, and Strategies. Nancy Mather a fost profesor pe tema tulburărilor de învățare, diagnostician, profesor universitar și consultant educațional. Dr. Mather coordonează studii în domeniile dezvoltării scrisului și cititului. Aceasta a publicat multe articole, a coordonat numeroase workshop-uri ce au vizat evaluarea și pregătirea atât la nivel național, cât și internațional, și a fost co-autor al câtorva cărți despre evaluare și intervenție, precum: Learning Disabilities and Challenging Behaviors: A Guide to Intervention and Classroom Management, Evidence-Based Interventions for students with Learning and Behavioral Challenges, Essentials of Assessment Report Writing, Essentials of Evidence-BSED Academic Interventions, Writting Assessment and Instruction for Students with Learning Disabilities, și cea mai recentă, Essentials of Dyslexia: Assessment and Intervention.

Eșantionul normativ românesc al WJ IV™

Eșantionul normativ românesc folosit pentru adaptarea WJ-IV™ a fost alcătuit dintr-un număr total de N = 2223 de persoane. Eșantionul s-a concentrat pe asigurarea reprezentativității cu privire la regiunea geografică, genul și vârsta participanților. Din punctul de vedere al regiunii geografice și genului reprezentativitatea a fost asigurată cu strictețe. Din punctul de vedere al vârstei participanților, s-au luat decizii intenționate de creștere a proporției din eșantion a unor categorii de vârstă, pentru a asigura un număr total de cel puțin 70-80 de participanți din fiecare categorie; astfel de decizii s-au luat în special pentru categoriile de vârstă mici, articulate în eșantion din an în an – iar decizia a fost în detrimentul categoriilor de vârstă mai avansate, care în acest fel au scăzut din proporția totală avută în eșantion. 

Eșantionul este unul foarte divers, iar procedura a fost laborioasă și complexă. Datele au fost culese pe parcursul anilor 2021, 2022 și 2023, față în față. Datele au fost culese parțial de clinicieni cu experiență, iar parțial cu ajutorul unei agenții de cercetare și colectare de date, care a avut ca operatori psihologi antrenați pentru administrarea acestui test. În cea mai mare parte a situațiilor testele au fost administrate în două sau trei sesiuni de testare, uneori și în mai multe sesiuni, mai ales în cazul copiilor mai mici sau a adulților cu vârste mai înaintate, unde oboseala s-a instalat mai repede în procesul de administrare. Nu toate subtestele au putut fi administrate în toate cazurile; totuși nu au fost acceptate ca fiind complete decât administrările care au avut aplicate cel puțin 38 din cele 47 de subteste (80% din total). În cazul unor subteste lipsă, s-a procedat la imputarea de date pe baza unor ecuații de regresie, în care scorurile probabile ale subtestelor lipsă au fost estimate ținând cont de tot restul subtestelor care fuseseră administrate din aceeași baterie. 

Dintre participanții incluși în eșantion, 1146 au fost de gen feminin (51.55% din eșantionul total) și 1077 de gen masculin (48.45% din eșantionul total). Din punctul de vedere al genului participanților, abaterea eșantionului normativ față de proporțiile populației României este de doar 0.45%. Procesul de adaptare al WJ-IV a țintit selectarea participanților din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României. Diversele regiuni au cuprins între 199 de participanți (regiunea 5, Vest/Banat) și 432 de participanți (regiunea 1, Nord-Est/Moldova). Abaterile eșantionului normativ față de proporțiile respectivelor opt regiuni în populația României este minimală, de sub 0.5% pentru fiecare regiune. 

Vârsta participanților a fost cuprinsă între 3 și 89 de ani. Din punctul de vedere al vârstei, eșantionul a fost calibrat având în vedere o progresie din an în an de la vârsta de 3 până la vârsta de 19 ani, urmat de o progresie din 5 în 5 ani ulterior vârstei de 20 și până la 90 de ani. Recensământul populației nu oferă date detaliate pentru fiecare an de viață, pentru copiii între 3 și 19 ani, iar aceste procente au fost estimate prin simpla împărțire la numărul de ani, realizată pe categoriile mai largi raportate de Institutul Național de Statistică. Categoriile de vârstă de la 3 la 14 ani ar fi avut însă în acest context proporții de doar 1.20% din eșantionul normativ, ceea ce s-ar fi reflectat în volume de doar 20-25 de participanți, insuficiente pentru a asigura stabilitate normelor. Am decis, din acest motiv, de aceea să creștem proporțiile din eșantionul normativ ale acestor vârste cu un factor de cel puțin 3, dar nu mai mult de 4, astfel încât să existe cel puțin 80 de participanți pentru fiecare din aceste grupuri categorii de vârstă. Evoluția caracteristicilor măsurate de WJ-IV este accelerată la aceste vârste scăzute, ceea ce justifică decizia luată de noi. În consecință, aceste categorii de vârstă sunt supra-reprezentate, iar categoriile mai avansate sunt ușor sub-reprezentate.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS