EQ-i®

Emotional Quotient Inventory®

Inventarul Reuven Bar-On al Inteligenței Emoționale (EQ-i®) este rezultatul a peste 17 ani de cercetare în domeniul evaluării inteligenței socio-emoționale
Categorie: Cod produs: EQ-i®

Ce este EQ-i®? 

EQ-i® este un test dezvoltat empiric, multifactorial și eclectic din punct de vedere teoretic, menit să măsoare inteligența emoțională. Acest revoluționar test este rezultatul a peste 17 ani de cercetare a a conceptului; cu studii și experimente care au depășit granițele a mai mult de 10 state, într-un efort de a dezvolta o abordare cross-culturală a descrierii și evaluării inteligenței emoționale. Din punct de vedere structural, chestionarul reflectă concepția lui Reuven Bar-On cu privire la inteligența social-emoțională. Conform acestui model, la baza acestui tip de inteligență stau cinci metafactori: intrapersonal, interpersonal, de management al stresului, de adaptabilitate și de stare generală. 

Deși intuitiv pare că EQ-i® este un test de aptitudini, el evaluează mai degrabă potențialul de performanță, și nu performanța în sine (adică mai degrabă potențialul de a reuși decât reușita în sine). El este mai degrabă orientat spre proces, decât orientat spre rezultat, acesta fiind motivul pentru care măsurarea coeficientului de inteligență emoțională se face cu ajutorul unor itemi verbali similari itemilor din testele de personalitate. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat EQ-i®? 

În mediul business, aptitudinile și competențele persoanei pot furniza elemente esențiale ale succesului în afaceri, dar nu sunt suficiente. Raționamentul uzual bazat pe educație, experiență, recomandări sau titluri oficiale se dovedește de cele mai multe ori evaziv sau futil. Contrar percepției generale, gestionarea unor active atât de complexe nu surprinde predictiv performanța umană. Astfel, într-un mediu organizațional caracterizat de instabilitate devine imperativă evaluarea IE. Implementarea unor programe bazate pe IE și includerea lor în mecanica de personal, în procese precum recrutare și selecție, training și formare, talent management va crește profitabilitatea deciziei și îți va asigura scăderea drastică a costurilor rezultate din pierderi. 

EQ-i® poate fi utilizat într-o multitudine de medii în care este necesară evaluarea inteligenței emoționale și a potențialului de dezvoltare a acesteia, printre care alături de mediul organizațional, și mediile educaționale, clinice, medicale, de cercetare și în programe de prevenire a infracționalității. 


Care sunt particularitățile EQ-i®? 

ACCESIBILITATEA. EQ-i® se poate aplica atât creion-hârtie, cât și electronic, atât individual, cât și în grup. Este un instrument de 133 de itemi verbali, care utilizează o scalare a răspunsurilor în cinci puncte (de la ”neadevărat pentru mine” la ”adevărat pentru mine”), având un timp estimat de administrare 30-40 de minute, fără a exista însă o limita de timp. 

MODELUL CONCEPTUAL. EQ-i® oferă posibilitatea de a aprofunda perspectiva emoțională individuală și de a o îmbunătăți. 1) Metafactorul intrapersonal se referă la conștiința de sine și la expresia de sine, guvernând aptitudinea unei persoane de a fi conștientă de propriile emoții și de propria persoana în general, de a-și înțelege propriile puncte tari și puncte slabe și de a-și exprima sentimentele și pe sine într-o manieră non-distructivă. 2) Metafactorul interpersonal se refera la conștiința, deprinderile și interacțiunea sociale, adică aptitudinea unei persoane de a fi conștientă de sentimentele, grijile și nevoile celorlalți și de a fi capabilă de a iniția și întreține relații de cooperare, constructive și reciproc satisfăcătoare. 3) Metafactorul managementului stresului se referă la gestionarea și controlul emoționale, la aptitudinea unei persoane de a gestiona emoțiile astfel încât acestea să lucreze în avantajul, și nu contra sa. 4) Metafactorul adaptabilitate se referă la managementul schimbării, adică la adaptarea atât la schimbările personale și interpersonale, cât și la schimbările mediului imediat. 5) Metafactorul stare generală se referă la automotivare și la aptitudinea unei persoane de a se bucura de propria persoană, de ceilalți și de viață în general, dar și la modul în care își influențează viziunea generală asupra vieții și sentimentul general de mulțumire.

Scalele EQ-i® 

EQ-i® cuprinde 15 scale și oferă 15 scoruri corespunzătoare acestora, precum și cinci scoruri compozite (corespunzătoare celor 5 meta-factori) și un coeficient de inteligență emoțională (EQ) total. 

Scalele EQ-i® și scalele compozite corespunzătoare sunt:

  • Componentele intrapersonale: Demnitate personala (SR), Conștiință de sine emoțională (ES), Asertivitate (AS), Independență (IN), Autoactualizare (SA)
  • Componentele interpersonale: Empatie (EM), Responsabilitate socială (RE), Relaționare interpersonală (IR)
  • Componentele adaptabilității: Testarea realității (RT), Flexibilitate (FL), Rezolvarea de probleme (PS)
  • Componentele managementului stresului: Toleranța la stres (ST), Controlul impulsurilor (IC)
  • Componentele stării generale: Optimism (OP), Fericire (HA)

Suplimentar față de aceste scoruri, EQ-i® mai oferă patru scoruri de validitate a protocolului.


Profiluri demonstrative EQ-i®

Revizie BUROS DA, reviewed in J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The nineteenth mental measurements yearbook.
Abreviere EQ-i®
Data publicării 2009
Populația vizată adolescenți și adulți
Vârsta peste 14 ani
Volumul eșantionului 1600
Calificarea necesară B
Durată 30 de minute
Tipul itemilor itemi scorați pe o scală Likert cu 5 trepte
Numărul itemilor 133 de itemi

Reuven Bar-On, PhD

Dr. Reuven Bar-On este psiholog clinician din 1972, când a obținut diploma de master în psihologie la Pepperdine University în Statele Unite. A obținut titlul de Doctor în psihologie la Rhodes University în Africa de Sud, iar în prezent este profesor la University of Texas Medical Branch, unde coordonează cercetări în domeniul inteligentei emoționale. Pe lângă coordonarea de cercetări și susținerea de conferințe referitoare la inteligența emoțională, Dr. Bar-On supervizează de mai mulți ani cercetările studenților în acest domeniu. A mai fost, printre altele, și profesor la Universitatea din Tel Aviv, iar între 1978 și 1989 a fost ofițer în cadrul Mental Division al Forțelor Armate Israeliene.

Este de asemenea asociat cu CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) la University of Illinois. Recent a fost invitat ca și senior consultant în domeniul evaluării inteligenței emoționale la CSEE (Center for Social and Emotional Education) din New York. De asemenea, în 1998 a fost acceptat în Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations (CREIO, Rutgers University), drept primul membru nefondator.

Dr. Bar-On este expert recunoscut internațional și pionier în domeniul inteligenței emoționale și a fost implicat în definirea, măsurarea și aplicarea diverselor aspecte ale acestui construct începând din 1980. Modelul Bar-On este descris ca unul dintre cele mai importante abordări ale inteligenței emoționale în Encyclopedia of Applied Psychology a lui Spielberger (2004). A inventat termenul E.Q. (coeficient de inteligență emoțională) în 1985, în lucrarea sa de Doctorat, pentru a descrie abordarea sa asupra evaluării funcționării emoționale și funcționale. Ideea unui coeficient de inteligență emoțională a fost dezvoltată mai formal într-o prezentare (The Era of the EQ: Defining and Assessing Emotional Intelligence), prezentată în Convenția Anuală a American Psychological Association de la Toronto din August 1996.

A creat EQ-i, care este primul test de inteligență emoțională publicat de către un editor de teste (1997) și evaluat de specialiști în Buros Mental Measurement Yearbook (1999). Este co-autor al BarOn EQ-YV, primul test comercial menit să evalueze comportamentul inteligent emoțional și social la copii (2000), test care a fost selectat de către psihologii de la Oxford University drept testul recomandat pentru utilizarea competențelor emoționale și sociale ale copiilor în școlile din Marea Britanie (2003). A fost co-editor al Handbook of Emotional Intelligence (2000) și al Educating People to Be Emotionally Intelligent (2006). Pe baza unui manual de training, a scris împreună cu Richard Handley primul program de training online menit sa îmbunătățească competențele și deprinderile de inteligență emoțională, denumit Optimizing People (1999). Împreună cu Dr. Handley a dezvoltat de asemenea EQ-360 și EQ-Interview (2003), două teste suplimentare de inteligență emoțională.

Dr. Bar-On a fost implicat în numeroase proiecte de cercetare referitoare la inteligența emoțională în ultimii 25 de ani. Este de asemenea implicat în elaborarea de modele ale inteligenței emoționale pentru prezicerea performanței utilizate în selecție, training și planificare. Este de asemenea membru în comitetele editoriale al Journal of Humanities, South African Journal of Education și South South African Journal Sciences and Technology.

Eșantionul normativ al EQ-i® 

Traducerea în română a EQ-i a fost realizată prin procedeul traducere-retroversiune, sub supervizarea autorului (Reuven Bar-On, PhD) și a editorului internațional al testului (Multi-Health Systems, Inc.). Traducerea inițială a fost realizată de primii doi dintre autorii adaptării testului (Dragoș Iliescu, PhD și Raluca Livinți, PhD). Au fost necesare patru cicluri de retroversiune-finisare-retraducere, realizate în perioada noiembrie 2007-martie 2008, pentru a ajunge la versiunea actuală a testului, care este considerata versiunea românească oficială. 

Eşantionul normativ românesc al EQ-i este format din N=1600 de persoane, dintre care 798 (49.88%) sunt de gen masculin şi 802 (50.12%) de gen feminin. Datele au selectate printr-o procedură statistică de eşantionare pe cote dintr-o bază de date disponibilă de peste 3000 de persoane, această abordare având scopul de a genera un eşantion cât mai echilibrat din punct de vedere statistic. Datele au fost culese între 1 august 2007 şi 1 februarie 2009 prin aplicarea chestionarului de către operatori de interviu şi de către psihologi şi pedagogi în cadrul activităţii lor curente. În toate cazurile, participanţilor li s-a explicat scopul de cercetare al aplicării şi s-a obţinut de la aceştia consimţământul informat. Toate administrările au fost făcute în format creion-hârtie. Vârsta persoanelor incluse în eşantionul normativ a fost cuprinsă între 16 şi 88 de ani, cu o medie de 36.45 ani (SD=15.29).

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS