CONNERS 3®

Conners 3rd Edition™

Scalele de Evaluare Conners™ - 3 (CONNERS 3®) realizează evaluarea centrată și amănunțită pe ADHD și pe problemele și tulburările relaționale, care apar în rândul copiilor și tinerilor
Categorie: Cod produs: CONNERS 3®

Ce sunt Scalele Conners™ - 3?

Scalele Conners, a trei ediție, continuă tradiția unei evaluări centrate și amănunțite pe ADHD (Attention-Deficit /Hyperactivity Disorder) și pe problemele și tulburările relaționale, care apar în rândul copiilor și tinerilor. A treia ediţie a manualului Conners (Conners 3™) este produsul a 40 de ani de cercetări în psihopatologia copilului și adolescentului. 

Conners™ - 3 este o revizuire a Conners Rating Scale – Revised (CSR-R; Conners, 1997) și integrează aceleași elemente-cheie ca și predecesorul său, alături de câteva noi: scale de validitate, evaluarea funcţiei executive și trimiteri consecvente la Manualul de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale (DSM-IV-TR; American Psychiatric Association, 2000). Conners™ - 3 o evaluare amplă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, luând în considerare atât condiţiile sociale, cât și pe cele școlare și de acasă ale acestora. Conners™ - 3 este nepreţuit pentru luarea deciziilor în diagnosticul clinic și pentru stabilirea eligibilităţii educaţionale, pentru planificarea și monitorizarea intervenţiilor, într-un context de cercetare și în scop de screening. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat Conners™ - 3?

Conners™ - 3 se adresează cu precădere psihologilor clinicieni și psihologilor școlari, însă poate fi utilizat de către orice profesionist care întrunește criteriile pentru nivelul B de utilizare a instrumentelor psihometrice. 

Scorurile standardizate ale Conners™ - 3 permit examinatorului să compare rezultatele unei persoane cu ceea ce se așteaptă în mod normal de la categoria de vârstă și gen din care aceasta face parte. Prin urmare, scalele pot fi utilizate într-o multitudine de scopuri.

Evaluare clinică. Conners™ - 3 evaluează și identifică ADHD și problemele coroborate, precum: agresivitatea, dificultăţile de învăţare, relaţiile cu familia și cu persoanele de aceeași vârstă (relațiile cu semenii) și funcţionarea executivă. testul aplică atât criteriile simptomatice din DSM-IV-TR pentru CD și ODD, cât și itemi de screening ai anxietăţii și depresiei, două afecţiuni adesea întâlnite alături de ADHD.

Scop diagnostic. Scorurile sunt asociate direct cu simptomele ADHD, CD și ODD din DSM-IV- TR. Corespondenţa dintre itemii testului și criteriile diagnostice, alături de informaţii privind trăsăturile și disfuncţiile asociate, facilitează diagnosticul diferenţial în practica clinică. Dacă este utilizat împreună cu alte forme de evaluare, Conners™ - 3 furnizează informaţii relevante atunci când este necesar a fi luate decizii privind diagnosticul. 

Clasificare educaţională. Rezultatele Conners 3 sunt de ajutor atunci când este nevoie să fie identificate cele mai potrivite clasificări ori servicii educaţionale pentru elevii dintr-un sistem public de învăţământ. Copiii cu ADHD se pot califica pentru educaţie și servicii speciale, în conformitate cu IDEA 2004 sau cu Secţiunea 504 din Actul de reabilitare (Rehabilitation Act) (1973). 

Screening-ul elevilor. Poate fi aplicat într-o administrare de rutină, astfel încât să identifice potenţialii copii și adolescenţi care necesită o examinare aprofundată vizând ADHD și tulburările asociate. De exemplu, ar putea fi aplicat elevilor într-un program desfășurat în cadrul școlii sau într-o clinică medicală. De asemenea, ajută la descoperirea acelor elevi care ar putea beneficia în urma unui program de tratament pentru ADHD. 

Studii de cercetare. Scorurile Conners™ - 3 pot fi utilizate ca parte a criteriilor de includere – excludere într-un studiu de cercetare al ADHD. De asemenea, scorurile pot fi folosite în studii corelaţionale, studii asupra diferenţelor de grup și în multe alte cercetări. 


Care sunt particularitățile Conners™ - 3?

TRĂSĂTURI UNICE. Conners™ - 3 evaluează ADHD și problemele asociate, cu trimiteri la DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) și cu trimiteri la IDEA (Individuals with Disabilities Education Improvement Act, 2004). Totodată acest scale includ: Itemi de deteriorare; Scale de validitate; Scoruri indice; Evaluări în format multi-participant (părinţi, profesori și autoevaluare), ale căror rezultate pot fi cu ușurinţă comparate între ele. De asemenea, cele trei forme de administrare fac evaluarea extrem de flexibilă (Forme lungi, scurte și indice). Eșantionul normativ (3.200) reprezentativ la nivelul populaţiei române și cazurile clinice și cazurile de studiu al validităţii recomandă Conners - 3 ca cea mai bună metodă de pe teritoriul țării noastre pentru evaluarea ADHD. 

Scalele Conners™ - 3

PĂRINTE

* Forma lungă (110): 

 • Scalele de conținut (Neatenție, Hiperactivitate/ Impulsivitate, Probleme de învățare/ Funcționare executivă, Agresivitate, Relațiile cu semenii, Relațiile cu familia)
 • Scalele de simptom DSM-IV-TR (ADHD Neatent, ADHD Hiperactiv-Impulsiv), ADHD Combinat, Tulburare de comportament, Tulburare de opoziție)
 • Scalele de validitate (Impresie negativă, Impresie pozitivă, Indicele de inconsistență)
 • Indici (Indicele ADHD Conners 3, Indicele Global Conners 3)
 • Itemi de screening (Anxietatea, Depresie)
 • Itemi critici (Comportament sever)
 • Itemi de deteriorare (Mediul școlar, Mediul social: prieteniile și relațiile cu semenii, Mediul familial)
 • Întrebări suplimentare (Alte îngrijorări, Puncte tari/Abilități)

* Forma scurtă (45): 

 • Scalele de conținut (Neatenție, Hiperactivitate/ Impulsivitate, Agresivitate, Relațiile cu semenii)
 • Scalele de validitate (Impresie negativă, Impresie pozitivă)

* Indicele ADHD (10)

 • Indici (Indicele ADHD Conners 3)

* Indicele Global (10)

 • Indici (Indicele Global Conners 3)


PROFESOR

* Forma lungă (115)

 • Scalele de conținut (Neatenție, Hiperactivitate/ Impulsivitate, Probleme de învățare/ Funcționare executivă, Agresivitate, Relațiile cu semenii)
 • Scalele de simptom DSM-IV-TR (ADHD Neatent, ADHD Hiperactiv-Impulsiv), ADHD Combinat, Tulburare de opoziție)
 • Scalele de validitate (Impresie negativă, Impresie pozitivă, Indicele de inconsistență)
 • Indici (Indicele ADHD Conners 3, Indicele Global Conners 3)
 • Itemi de screening (Anxietatea, Depresie)
 • Itemi critici (Comportament sever)
 • Itemi de deteriorare (Mediul școlar, Mediul social: prieteniile și relațiile cu semenii)
 • Întrebări suplimentare (Alte îngrijorări, Puncte tari/Abilități)

* Forma scurtă (41)

 • Scalele de conținut (Neatenție, Agresivitate, Relațiile cu semenii)
 • Scalele de validitate (Impresie negativă, Impresie pozitivă)
 • Întrebări suplimentare (Alte îngrijorări, Puncte tari/Abilități)


AUTOEVALUARE

* Forma lungă (99)

 • Scalele de conținut (Neatenție, Hiperactivitate/ Impulsivitate, Probleme de învățare/ Funcționare executivă, Agresivitate, Relațiile cu semenii)
 • Scalele de simptom DSM-IV-TR (ADHD Neatent, ADHD Hiperactiv-Impulsiv), ADHD Combinat, Tulburare de opoziție)
 • Scalele de validitate (Impresie negativă, Impresie pozitivă, Indicele de inconsistență)
 • Indici (Indicele ADHD Conners 3, Indicele Global Conners 3)
 • Itemi de screening (Anxietatea, Depresie)
 • Itemi critici (Comportament sever)
 • Itemi de deteriorare (Mediul școlar, Mediul social: prieteniile și relațiile cu semenii)
 • Întrebări suplimentare (Alte îngrijorări, Puncte tari/Abilități

* Forma scurtă (41)

 • Scalele de conținut (Neatenție, Hiperactivitate/ Impulsivitate, Probleme de învățare, Agresivitate, Relațiile cu familia)

* Indicele ADHD (10)

 • Indici (Indicele ADHD Conners 3)
Revizie BUROS DA, in R. A. Spies, J. F. Carlson, & K. F. Geisinger (Eds.), The eighteenth mental measurements yearbook.
Abreviere CONNERS™ - 3
Data publicării 2014
Populația vizată Copii și tineri cu suspiciune ADHD
Forma de administrare creion-hârtie, scorare manuală
Vârsta 6 (8 autoevaluare) - 18 ani
Volumul eșantionului N = 1086 pentru Conners 3 Părinte, N = 982 pentru Conners 3 Profesor și N = 1118 pentru Conners 3 Autoevaluare.
Calificarea necesară B
Durată Conners 3: 20 de minute; S: 10 minute; 3AI: 5 minute; 3GI: 5 minute
Tipul itemilor verbali, pe o scală de tip Likert cu 4 trepte
Numărul itemilor 1. Forma lungă: Părinte (110 itemi); Profesor (115 itemi); Autoevaluare (99 itemi) 2. Forma scurtă: Părinte (45 it); Prof (41 it); Autoev (41 it) 3. Indice ADHD: Părinte (10 it);Prof (10 it); Autoev (10 it) 4. Indice Global: Părinte (10 it); Prof(10 it)

C. Keith Conners, PhD

Keith Conners a avut carieră extraordinară și diversă, fiind academician, clinician, cercetător, lector, autor, editor șef și administrator. Dedicarea sa pentru studiul ADHD și a altor probleme specifice copilăriei l-a propulsat printre cei mai importanţi oameni în acest domeniu. Interesul său pentru acestă temă l-a condus spre scrierea mai multor cărţi despre tulburările de atenţie și neuropsihologie, cât și a sute de articole și capitole bazate pe propriile cercetări asupra efectelor aditivilor alimentari, nutriţiei, drogurilor, diagnosticului și simptomatologiei. Este foarte cunoscut în domeniul psihologiei datorită numeroaselor sale contribuţii.

Dr. Conners s-a născut în 1933, într-un oraș recunoscut pentru carierele de minereu de cupru, Bingham, din Utah și a crescut în Salt Lake City. La vârsta de 16 ani a intrat în programul Great Books al Universităţii din Chicago. Ulterior a fost nominalizat ca bursier Rhodes și acceptat la Colegiul Queen din Oxford. În perioada petrecută la Oxford s-a iniţiat în psihologie prin intermediul programelor de psihologie, filozofie și psihosociologie.

Keith Conners intră în programul doctoral de psihologie clinică de la Stanford, iar mai apoi se transferă la Harvard într-un program mai diversificat ce combină antropologia, sociologia și psihologia clinică. Ulterior lucrează ca psiholog clinician și asistent cercetător pentru Leon Eisenberg, un psihiatru de la spitalul Johns Hopkins. Aici a avut ocazia să analizeze rezultatele unui studiu ce vizau efectele substanţei Dexedrine asupra simptomatologiei delincvenţilor. A ajuns la concluzia că mare parte din copiii din studiul său au înregistrat îmbunătăţiri remarcabile sub influenţa a două substanţe: Dexedrine și Ritalin. Această descoperire a fost punctul de pornire al unui studiu longitudinal, pe această temă.

Dr. Conners era extrem de intrigat de diferitele pattern-uri de simptome prezentate de copii. A colectat date de la copii sănătoși și de la copii bolnavi ce manifestau o anumită paletă de simptome,pe care a și publicat-o în prima sa versiune a Scalei de Evaluare Conners Părinte. A observat de asemenea, că profesorii erau capabili să recunoască schimbări dramatice la copiii aflaţi sub medicaţie, ceea ce a condus la utilizarea evaluărilor realizate de profesori, ca metodă de cercetare a schimbărilor survenite sub influenţa medicamentelor. Se pare că oamenii aveau nevoie de aceste chestionare simple și succinte. Popularitatea crescută și folosirea frecventă a scalelor de Scalelor de Evaluare Părinte și Profesor au făcut ca articolele sale să se numere printre cele mai citate în domeniu. Dr. Conners a condus un program clinic privind ADHD la Universitatea Duke și s-a implicat în studiul naţional realizat în cooperare cu Institutul Naţional pentru Sănătate Mintală (NIMH). Bucurându-se de o carieră de succes, Dr. Conners este acum pensionar și locuiește în Carolina de Nord.

Acesta continuă să ţină prelegeri, să conducă workshop- uri pe diagnoză și evaluare și deţine funcţia de consultant pentru numeroase organizaţii de stat și private.

Eșantionul normativ al Conners™ - 3 

Traducerea a fost realizată prin metoda retroversiunii “in blind”. Pentru o convergență suficient de bună cu sensul inițial al fiecărui item, după retroversiune, a fost nevoie de patru încercări. Datele de normare au fost colectate de către un număr de 17 operatori de interviu, angajați ai unei firme locale de studii de piață. Datele culese au fost verificate prin sondaj de un număr de 3 supervizori de teren. Eșantionarea a fost realizată printr-o metodă probabilistă proporțională: din fiecare județ s-au extras aleator 2 localități rurale. La acestea, s-a adăugat municipiul resedință de judet. Asadar, pentru fiecare județ din eșantion s-au cules date din 3 localități. Criteriul de incluziune pentru localitățile rurale a fost dat de existența unei școli (pentru a putea fi posibilă culegerea de date necesare pentru forma Profesor). În ceea ce privește distribuția eșantionului în funcție de mediul de proveniență, acesta a fost împărțit în mod egal între mediile rural și urban. Operatorii au fost de asemenea instruiți să egalizeze cât mai mult volumele eșantioanelor culese pentru diferitele vârste și genuri ale copiilor. Cei 17 operatori de interviu au cules între 133 si 241 de chestionare fiecare (M = 187.4, SD = 28.8). 

A fost colectat un număr mare de administrări pentru toate cele trei forme ale testului: 

 • N = 1608 pentru Conners™ - 3  Părinte, 
 • N = 1752 pentru Conners™ - 3  Profesor și 
 • N = 1440 pentru Conners™ - 3  Autoevaluare. 

Fiecare din aceste eșantioane au fost reduse la cel mai mare eșantion posibil reprezentativ pentru populația României, luând în considerare trei variabile, anume vârsta, genul și zona geografică. Au fost selectate din fiecare eșantion doar cazurile valide. Astfel, eșantionul normativ final conține: 

 • N = 1086 pentru Conners™ - 3  Părinte, 
 • N = 982 pentru Conners™ - 3 Profesor și 
 • N = 1118 pentru Conners™ - 3  Autoevaluare. 

Eșantionul test-retest a avut următoarea componență: 

 • pentru Conners™ - 3 Părinte: 94 de părinți (21 bărbați și 73 femei), care au evaluat 49 de băieți și 45 de fete, cu vârste cuprinse între 15-18 ani (M = 16.49, SD = 1.07). 
 • pentru Conners™ - 3 Profesor: 93 de profesori (6 bărbați și 87 femei), care au evaluat 45 de băieți și 48 de fete, cu vârste cuprinse între 15-18 ani (M = 16.58, SD = 1.13). 
 • pentru Conners™ - 3 Autoevaluare: 102 de participanți (53 băieți și 49 de fete), cu vârste cuprinse între 15-18 ani (M = 16.54, SD = 1.11). 

Distribuția eșantioanelor normative pentru Conners™ - 3 pe variabila zonă geografică (pentru cele 8 regiuni geografice ale României) indică o bună reprezentare a acestora. Distribuția eșantioanelor este una echilibrată, diferențele față de datele Recensământului populației din 2002 fiind mici sau foarte mici. Astfel, eșantioanele sunt reprezentative la nivel național.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS