PAI®

Personality Assessment Inventory™

Inventarul de Evaluare a Personalității (PAI®)

Categorie: Cod produs: PAI®

Ce este PAI®? 

PAI® este un test de personalitate autoadministrat, obiectiv, dedicat contextelor clinice sau asimilabile domeniului clinic. PAI® este un broadband (inventar cu scale multiple) destinat evaluării clinice a adulților (cu vârsta de cel puțin 18 ani), care conține 344 itemi, constituind 22 scale fără itemi comuni: 4 scale de validitate, 11 scale clinice, 5 scale de tratament și 2 scale interpersonale. Structura inventarului este unică și extrem de eficientă, deoarece cele 22 de scale nu se suprapun, promovând o valabilitate discriminantă ridicată. Dezvoltarea acestora a fost bazată pe conținut. Zece dintre aceste scale conțin subscale derivate conceptual, create pentru a facilita interpretarea și pentru a acoperi o plajă largă de constructe clinice complexe.

PAI® necesită un nivel de înțelegere a cuvântului scris corespunzător clasei a patra, iar majoritatea respondenților termină completarea în aproximativ 40 de minute, ceea ce face PAI® unul dintre cele mai rapide instrumente de evaluare psihopatologică de pe piață. PAI® poate fi administrat atât individual, cât și în grup, creion-hârtie prin utilizarea Caietului de testare și a Foii de răspuns, fie electronic pe un computer, utilizând serviciul online disponibil pe www.testcentral.ro.

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat PAI®? 

Interpretarea profilurilor PAI® și a patternurilor de scoruri este doar apanajul personalului calificat și necesită formare atât în bazele evaluării psihometrice, cât și în psihopatologie descriptivă, PAI® fiind un instrument de tip CPAI® poate fi extrem util în evaluarea clinică și în luarea deciziilor, în diferite contexte profesionale. În toate aceste cazuri, însă, formarea profesională, experiența și judecata clinică sunt necesare pentru a utiliza adecvat informațiile oferite de PAI®. Interpretarea necesită o înțelegere nu doar a informației din manualul testului, ci și a algoritmilor diagnostici uzuali și a teoriilor personalității și psihopatologiei, pe lângă o cunoaștere adecvată a utilizării și limitelor inventarelor de personalitate autoadministrate. 

Ca instrument clinic, PAI® este creat să ofere informații relevante pentru diagnosticul clinic, pentru planificarea tratamentului și pentru screening psihopatologic. Deși PAI® oferă informații relevante pentru aceste scopuri, inventarul nu este creat să ofere o evaluare comprehensivă a domeniilor personalității normale.

PAI® poate fi utilizat de profesioniştii, ce-şi desfăşoară activitatea în oricare dintre următoarele domenii: mediile clinice publice sau private, ambulatoriile de specialitate sau spitale; în cadrul organizaţional pentru selecţia de personal, verificările periodice ale personalului deja angajat sau a celui cu funcţii de decizie, mediile de lucru cu grad sporit de periculozitate sau accidentare; în sfera corecţională, expertiza penală sau civilă; în departamentele cu responsabilitate sporită pentru viaţă şi proprietate ca apărare, ordine publică, siguranţă naţională, aviaţie; pentru obţinerea permisului de port-armă; în evaluarea bonelor sau a personalului ce îngrijeşte sau educă copii; în consilierea maritală şi familială, în sport, însă toate acestea atunci când există suspiciunea prezenței psihopatologiei.


Care sunt particularitățile PAI®? 

ACREDITAREA CPR. PAI® este acreditat de către Colegiul Psihologilor din România. 

DIAGNOTSIC CLINIC PENTRU 11 CONSTRUCTE CLINICE. Aceste 11 scale pot fi împărțite în trei clase de tulburări: cele asociate spectrului nevrotic, spectrului psihotic și cele referitoare la tulburările de comportament și problemele de control al impulsurilor.

SEMNALIZAREA POTENȚIALELOR COMPLICAȚII ÎN TRATAMENT. Cinci scale ale PAI® includ doi indicatori ai potențialului de vătămare pentru sine sau pentru alții, două măsuri ale circumstanțelor de mediu ale respondentului și un indicator al motivației respondentului pentru tratament.

RELAȚIILE ȘI INTERACȚIUNILEStilul interpersonal este evaluat de-a lungul a două dimensiuni: un stil afiliativ cald versus un stil rece de respingere și un stil dominant/de control versus un stil blând supus.

DOUĂ SCALE DE PSIHOPATOLOGIE. Scala Trăsături borderline este singura scară PAI® care are patru subscale, reflectând complexitatea factorială a constructului. Scala Caracteristici antisociale include trei subscale: una care evaluează comportamentele antisociale și două care evaluează trăsăturile antisociale. 

FORMULARUL DE ITEMI CRITICI. Este destinat exclusiv psihologului/profesionistului, pentru a evalua situațiile critice și pentru a putea a gestiona imediat prezența unei astfel de situații. Este utilizat în etapa de follow-up, însă rămâne mereu în posesia profesionistului.

Scalele PAI®

Scale de validitate 

 • Inconsecvență (ICN/10 perechi de itemi)
 • Infrecvență (INF/8)
 • Impresie negativă (NIM/9)
 • Impresie pozitivă (PIM/9)

Scale clinice 

 • Acuze somatice (SOM/24)
 • Anxietate (ANX/24)
 • Tulburări asociate cu anxietatea (ARD/24)
 • Depresie (DEP/24)
 • Manie (MAN/24)
 • Paranoia (PAR/24)
 • Schizofrenie (SCZ/24)
 • Trăsături borderline (BOR/24)
 • Trăsături antisociale (ANT/24)
 • Probleme asociate consumului de alcool (ALC/12)
 • Probleme asociate consumului de substanțe (DRG/12)

Scale de tratament 

 • Agresivitate (AGG/18)
 • Ideație suicidară (SUI/12)
 • Stres (STR/8)
 • Lipsă de sprijin (NON/8)
 • Respingerea tratamentului (RXR/8)

Scale interpersonale

 • Dominanță (DOM/12)
 • Căldură (WRM/12)


Subscalele testului

Acuze somatice (SOM)

 • Acuze somatice-Conversie (SOM-C/8)
 • Acuze somatice-Somatizare (SOM-S/8)
 • Acuze somatice-Probleme de sănătate (SOM-H/8)

Anxietate (ANX)

 • Anxietate-Cognitiv (ANX-C/8)
 • Anxietate-Afectiv (ANX-A/8)
 • Anxietate-Fiziologic (ANX-P/8)

Tulburări asociate cu anxietatea (ARD)

 • Tulburări asociate cu anxietatea-Obsesiv-compulsiv (ARD-O/8)
 • Tulburări asociate cu anxietatea-Fobii (ARD-P/8)
 • Tulburări asociate cu anxietatea-Stres traumatic (ARD-T/8)

Depresie (DEP)

 • Depresie-Cognitiv (DEP-C/8)
 • Depresie-Afectiv (DEP-A/8)
 • Depresie-Fiziologic (DEP-P/8)

Manie (MAN)

 • Mania-Nivel de activitate (MAN-A/8)
 • Mania-Grandiozitate (MAN-G/8)
 • Mania-Iritabilitate (MAN-I/8)

Paranoia (PAR)

 • Paranoia-Hipervigilență (PAR-H/8)
 • Paranoia-Persecuție (PAR-P/8)
 • Paranoia-Resentiment (PAR-R/8)

Schizofrenie (SCZ)

 • Schizofrenie-Experiențe psihotice (SCZ-P/8)
 • Schizofrenie-Detașare socială (SCZ-S/8)
 • Schizofrenie-Tulburări ale gândirii (SCZ-T/8)

Trăsături borderline (BOR)

 • Trăsături borderline- Instabilitatea afectivă (BOR-A/6)
 • Trăsături borderline-Probleme de identitate (BOR-I/6)
 • Trăsături borderline-Relații negative (BOR-N/6)
 • Trăsături borderline-Auto-vătămare (BOR-S/6)

Trăsături antisociale (ANT)

 • Trăsături antisociale-Comportamente antisociale (ANT-A/8)
 • Trăsături antisociale-Egocentrism (ANT-E/8)
 • Trăsături antisociale-Căutarea stimulării (ANT-S/8)

Agresivitate (AGG)

 • Agresivitate-Atitudine agresivă (AGG-A/6)
 • Agresivitate-agresivitate verbală (AGG-V/6)
 • Agresivitate-Agresivitate fizică (AGG-P/6)


Profil demonstrativ al PAI®

Revizie BUROS DA, in R. A. Spies, J. F. Carlson, & K. F. Geisinger (Eds.), The eighteenth mental measurements yearbook.
Abreviere PAI®
Data publicării 2022
Forma de administrare Individual/grup, creion-hârtie/online
Vârsta peste 18 ani
Volumul eșantionului 1097
Calificarea necesară C
Durată 40-50 de minute
Tipul itemilor itemi formulați sub forma unor enunțuri exprimate la persoana I, singular, cu răspuns cu patru variante de răspuns (Likert)
Numărul itemilor 344

Leslie C. Morey, Ph.D.

Leslie Charles Morey este un psiholog american și un expert în diagnostic și clasificare psihiatrică. S-a născut în Chicago Heights, Illinois, la 4 mai 1956. Morey deține o diplomă de licență în psihologie de la Universitatea Northern Illinois din 1977, un master în știință și un doctorat de la Universitatea din Florida în psihologie clinică din anii 1979 și 1981. Morey a continuat un stagiu clinic în 1981 la Centrul de Științe ale Sănătății al Universității din Texas din San Antonio. Din 1981 până în 1982 a lucrat la Departamentul de Psihologie de la Universitatea din Tulsa. 

Începând din 1982 și terminând în 1984, a lucrat ca profesor asistent de Psihologie și Psihiatrie la Școala de Medicină Yale, iar apoi, în 1984, s-a transferat la Universitatea Vanderbilt, unde a lucrat ca profesor de psihologie și director de formare clinică. până în 1998. A lucrat la Universitatea Vanderbilt până în 1999. Morey a lucrat la Harvard Medical School din 1995 până în 1996, iar din 2006 până în 2010 a fost șeful departamentului de psihologie la Texas A&M University. Din 2012, el a lucrat ca profesor de psihologie George T. și Gladys H. Abell. Cercetările sale s-au concentrat în primul rând pe domeniile psihiatriei și psihologiei. Mai exact, personalitate, tulburări de personalitate, psihopatologie și alcoolism. Morey a scris peste 280 de articole și cărți despre tulburările mintale, care au fost citate de peste 30.000 de ori. El este în top 1% dintre cercetătorii citați din domeniul psihiatriei. El a dezvoltat, de asemenea, Personality Assessment Inventory, care este una dintre cele mai frecvent utilizate metode de screening în domeniul psihiatriei.

Asociația Americană de Psihiatrie l-a numit în grupul de lucru privind personalitatea și tulburările de personalitate pentru DSM-5 datorită succesului său academic. Unde a lucrat la o metodă alternativă de modelare a tulburărilor de personalitate. Pentru munca sa, el a fost distins cu Premiul Prezidențial 2016, Premiul Walter Klopfer 2013 și Premiul Bruno Klopfer 2017. APA a acordat, de asemenea, premiul Distinguished Scientific Contributions pentru contribuțiile sale la psihologia clinică. Morey a primit, de asemenea, titlul de „Alumnus remarcabil al anului” în 2020 pentru „conducerea exemplară în cercetarea și educația psihologică de către Colegiul de Sănătate Publică și Profesiuni din Sănătate.” El a fost, de asemenea, editor asociat al Jurnalului de Evaluare a Personalității. din 2005 până în 2007, iar revista Assessment din 1992 până în 2004. A fost, de asemenea, în comitetul editorial al Journal of Psychopathology and Behavior Assessment, Psychological Bulletin, Contemporary Psychology. În prezent, Morey face parte din consiliul editorial al revistelor Assessment, Journal of Personality Disorders, Personality Disorders: Theory, Research and Treatment, Psychological Assessment, Journal of Personality Assessment, Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation.

Eșantionul normativ al PAI® 

PAI® a fost adaptat pentru cultura românească de o echipă formată din Dragoș Iliescu, Nicolae Dumitrașcu și Maria Macarenco, cu scopul de a fi utilizat în special în contexte clinice, care necesită evaluarea psihopatologică a personalității. Eșantionul normativ românesc folosit pentru adaptarea PAI® a fost alcătuit dintr-un număr total de N = 1097. Eșantionul este unul foarte divers, administrarea testului fiind realizată în format atât online cât și creion-hârtie, în cea mai mare parte cu ajutorul unor agenții de cercetare și colectare de date. Dintre participanții incluși în eșantion, 555 au fost de gen feminin (51% din eșantionul total) și 542 de gen masculin (49% din eșantionul total). Vârsta participanților a fost cuprinsă între 18 și 72 de ani, cu o medie (M) de 41.37 și o abatere standard (SD) de 15.12. De asemenea, participanții au fost împărțiți în patru categorii de vârstă, respectiv, 18-30 ani, 30-50 ani, 50-60 ani și 60-99 ani. Cea mai bine reprezentată categorie de vârstă a fost cea de 18‑30 ani (370 de persoane, 33,73% din eșantionul total), iar cea mai puțin reprezentată a fost cea de 60-99 ani, conținând 128 de persoane, 11.67% din eșantionul total. Procesul de adaptare al PAI® a țintit selectarea participanților din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României. Astfel, regiunea care a cuprins cei mai mulți participanți a fost București-Ilfov (nr. 8), numărul total al acestora fiind de 256.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS