MSCEIT®

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test®

Testul Mayer-Salovey-Caruso® (MSCEIT®)de Inteligență Emoțională, vestit instrument de evaluare a inteligenței emoționale construit în tradiția testării inteligenței
Categorie: Cod produs: MSCEIT®

Ce este MSCEIT®? 

MSCEIT® este un test de evaluare a inteligenţei emoţionale, construit în tradiţia testării inteligenţei, ca un test de aptitudini, cu răspunsuri corecte sau greşite (comparativ, spre exemplu, cu EQ-i® care este similar în abordare testelor de personalitate.) Astfel, MSCEIT® măsoară cât de bine îndeplinesc oamenii sarcini şi rezolvă probleme emoţionale. Itemii testului sunt elaboraţi pe baza unor scenarii din viaţa de zi cu zi şi nu încearcă să afle pur şi simplu opinia respondenţilor cu privire la evaluarea subiectivă a deprinderilor emoţionale. Se evaluează așadar capacitatea persoanei evaluate de a identifica emoţiile celorlalţi, de a utiliza emoţiile pentru a facilita gândirea, de a înţelege semnificaţiile emoţionale şi de a şti cum să gestioneze emoţiile. 

MSCEIT® are la bază Modelul cu patru ramuri al inteligenţei emoţionale (Four Branch Model) și cuprinde 141 de itemi, care necesită un timp de completare de 30-45 de minute. Poate fi aplicat începând cu vârsta de 17 ani. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat MSCEIT®? 

În mediul business, testul poate fi utilizat în dezvoltare, leadership, construirea echipelor, dar și în selecție, onboarding sau politici de succesiune. Implementarea unor programe bazate pe inteligența emoțională și includerea lor în mecanica de personal, în procese precum recrutare și selecție, training și formare, talent management va crește profitabilitatea deciziei și îți va asigura scăderea drastică a costurilor rezultate din pierderi. 

MSCEIT® poate fi utilizat într-o multitudine de medii în care este necesară evaluarea inteligenței emoționale și a potențialului de dezvoltare a acesteia, printre care alături de mediul organizațional, și mediile educaționale, clinice, medicale, judiciare și de cercetare. 


Care sunt particularitățile MSCEIT®? 

APTITUDINAL. Răspunsurile la MSCEIT® reprezintă aptitudini propriu-zise de a rezolva probleme emoţionale. Acest lucru înseamnă că scorurile sunt relativ independente de concepţia de sine, tipul de răspuns, starea emoţională şi alţi factori potenţiali de influenţă. De asemenea, evaluarea se face în funcţie de un criteriu de corectitudine şi nu prin autoevaluare sau răspunsuri de tip „adevărat-fals”. Acest aspect este foarte important deoarece deprinderile propriu-zise în acest domeniu sunt foarte diferite, adică foarte puţin corelate sau chiar necorelate cu deprinderile autoevaluate. În sarcinile MSCEIT, respondenţilor li se cere: să identifice emoţiile exprimate de o faţă sau de o imagine; să genereze o stare şi să rezolve probleme în respective stare; să definească cauzele diverselor emoţii, să înţeleagă succesiunea emoţiilor; să identifice care e modalitatea cea mai adecvată de a include emoţiile în gândire în situaţiile care include propria persoană sau pe ceilalţi. 

RAPORTUL BOGAT INFORMAȚIONAL. Rezultatele MSCEIT® sunt disponibile imediat sub forma unui raport/profil de 29 de pagini care include întrebări și sugestii care să ajute respondentul să reflecteze la modul în care abordează emoțiile și facilitează revelațiile în această arie. Fiind un instrument de clasă B, puterea interpretativă a MSCEIT® maximă în mâinile celor care fie sunt licențiați ca psihologi, fie au expertiză în psihometrie sau competențe dobândite în arii asociate.

Scalele MSCEIT® 

MSCEIT® are la bază Modelul cu patru ramuri al inteligenţei emoţionale (Four Branch Model) elaborat de autorii testului (Mayer, Salovey, 1997). Scalele şi subscalele corespund componentelor acestui model: 

  • scala Perceperea emoţiilor (Ramura 1) reprezintă aptitudinea unei persoane de a percepe propriile emoţii şi pe ale celorlalţi, precum şi emoţiile exprimate de obiecte, artă, povestiri, muzică şi alţi stimuli; cuprinde subscalele Feţe şi Imagini
  • scala Facilitarea gândirii (Ramura 2) reprezintă aptitudinea de a genera, utiliza şi simţi emoţia, ca necesitate de a comunica trăirile sau de a le utiliza în alte procese cognitive; cuprinde subscalele Facilitare şi Senzaţii
  • scala Înţelegerea emoţiilor (Ramura 3) reprezintă aptitudinea de a înţelege informaţiile emoţionale, de a înţelege cum se combină emoţiile şi cum se dezvoltă prin schimbările relaţionale şi de a aprecia astfel de semnificaţii emoţionale; cuprinde subscalele Modificări şi Îmbinări
  • scala Gestionarea emoţiilor (Ramura 4) reprezintă aptitudinea de a fi deschis la trăiri şi de a le modula la propria persoană şi la alţii, cu scopul de a susţine înţelegerea şi dezvoltarea personală; cuprinde subscalele Managementul emoţiilor şi Relaţii emoţionale.

 

Pe lângă scorurile la cele patru scale de mai sus, MSCEIT® mai oferă trei coeficienţi de inteligenţă emoţională

  • coeficientul de inteligenţă emoţională total, care reprezintă indicatorul inteligenţei emoţionale totale a persoanei evaluate; 
  • coeficientul de inteligenţă emoţională experienţială oferă o evaluare a aptitudinii persoanei evaluate de a percepe informaţii emoţionale, de a le pune în legătură cu alte senzaţii cum ar fi culoarea şi gustul şi de a le utiliza pentru a facilita gândirea; 
  • coeficientul de inteligenţă emoţională strategică oferă o evaluare a aptitudinii persoanei evaluate de a înţelege informaţiile şi de a le utiliza strategic pentru planificare şi management personal.


Profiluri demonstrative MSCEIT®

Revizie BUROS Da, reviewed in R. A. Spies & B. S. Plake (Eds.), The sixteenth mental measurements yearbook.
Abreviere MSCEIT®
Data publicării 2011
Populația vizată adolescenți și adulți
Forma de administrare Individuală/ Grup, Autoevaluare
Vârsta peste 17 ani
Volumul eșantionului 1619
Calificarea necesară B
Durată 30-45 minute
Tipul itemilor verbali/imagini, cotați pe o scală cu 5 trepte
Numărul itemilor 141 itemi

John D. Mayer, PhD

Studiul în domeniul psihologiei al Dr. Mayer a integrat interesele sale atât în domeniul ştiinţei, cât şi al artei. Dr. Mayer a urmat masterul şi studiile doctorale în domeniul psihologiei generale la Case Western Reserve University, unde s-a stabilit ulterior şi şi-a început cariera în cercetare. A lucrat apoi doi ani ca cercetător asociat la laboratorul de inteligenţă al Dr. Douglas Detterman, de asemenea la Case Western Reserve. Şi-a continuat formarea la Stanford University ca şi bursier postdoctoral, unde a studiat interacţiunea dintre emoţii şi gândire cu Dr. Gordon Bower. Dr. Mayer este în prezent profesor de psihologie la University of New Hampshire.

Activitatea ştiinţifică a Dr. Mayer a cuprins atât cercetări empirice, cât şi conceperea de teorii. Cercetările sale s-au concentrat asupra unor arii extinse, cum ar fi modul în care sentimentele influenţează gândirea, modul în care inteligenţa influenţează realizările în viaţă şi, mai general, modul în care sunt exprimate trăsăturile personale în viaţa proprie. Referitor la influenţele reciproce dintre sentimente şi gândire, el a conceput, împreună cu colegul său Peter Salovey, teoria ştiinţifică a inteligenţei emoţionale şi o serie de teste de aptitudini care să o măsoare. A dezvoltat de asemenea un cadru pentru descrierea funcţionării psihologice individuale globale. Cadrul sistemelor sale pentru studiul personalităţii a apărut recenzat într-o serie de articole în reviste ca Journal of Personality, Psychological Inquiry, etc. Cadrul oferă o modalitate de înţelegere a modului în care anumite trăsături, printre care şi inteligenţa emoţională, corespund altor trăsături personale, şi modul în care toate pot fi studiate împreună într-o modalitate care cultivă aprecierea pentru modul de experimentare internă a personalităţii şi de exprimare în propria viaţă.

Dr. Mayer a publicat peste 70 de publicaţii ştiinţifice teoretice şi empirice, incluzând articole recenzate de colegi, capitole de cărţi, cărţi editate şi teste psihologice. Este coeditor, alături de J. Ciarrochi şi J. P. Forgas, al Emotional intelligence în Everyday Life: A Scientific Inquiry. Două dintre articolele sale au primit premiul pentru excelenţă al Mensa Education & Research Foundation. Un al treilea articol a fost republicat drept „lectură clasică” în domeniul psihologiei sociale într-un volum editat de Dr. Gerrod Parrott. Dr. Mayer a participat în comitetele editoriale ale Psychological Bulletin, Journal of Personality, Journal of Personality and Social Psychology şi Review of General Psychology. A primit premiul individual National Research Service Award al National Institute of Mental Health şi a fost senior research fellow al United States Army Research Institute. Dr. Mayer predă cursuri de psihologia personalităţii, teste şi testare şi arii înrudite. A ţinut conferinţe naţionale şi internaţionale despre inteligenţa emoţională şi alte arii apropiate de psihologia personalităţii în forumuri academice, de business şi guvernamentale.

Peter Salovey, PhD

După terminarea studiilor universitare la Stanford University, Peter Salovey a primit titlul de Doctor în psihologie clinică la Yale University în 1986. În prezent este Professor de psihologie Chris Argyris, profesor de epidemiologie şi sănătate publică şi a fost Decan al departamentului de Psihologie. Profesorul Salovey este de asemenea director al Department of Psychology’s Health, Emotion and Behavior (HEB) Laboratory şi Deputy Director al Yale Center for Interdisciplinary Research on AIDS (CIRA).

Activitatea sa recentă în domeniul emoţiilor s-a concentrat asupra modalităţilor în care trăirile facilitează funcţionarea adaptativă cognitivă şi comportamentală. Profesorul Salovey a publicat peste 165 de articole în literatura de specialitate. Este coautorul împreună cu V. J. D’Andrea al lucrărilor Peer Counseling (1983) şi Peer Counseling: Skills, Ethics, and Perspectives (1996) şi a editat împreună cu Dennis C. Turk volumul Reasoning, Inference, and Judgement in Clinical Psychology (1988). Câteva dintre cele mai recente lucrări ale sale includ: The Psychology of Jealousy and Envy (1991), The Remembered Self: Emotions and Memory in Personality (1993, cu Jefferson A. Singer), Psychology (1993, cu Yock Rubin şi Letitia Anne Peplau), Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications (1997, cu David Sluyter) şi At Play in the Fields of Consciousness (1999, cu Jefferson A. Singer). Profesorul Salovey editează seria Guilford Press denumită Emoţii şi comportament social. A încheiat un mandat de 6 ani ca Editor asociat al Psychological Bulletin şi a fost numit primul editor al revistei Review of General Psychology. Este de asemenea Editor Asociat al revistei Emotion.

Dr. Salovey a primit premiul Presidential Young Investigator Award al National Science Foundation şi a participat la NSF Social Psychology Advisory Panel. Studiul său a fost finanţat de National Cancer Institute, American Cancer Society, National Institute of Mental Health, National Center for Health Statistics, Andrew W. Mellon Foundation şi Ethel F. Donaghue Foundation. La Yale College, aproape 4000 de studenţi au urmat cursul său Introducere în psihologie din 1986 până în prezent. Versiunea din 1992 a cursului său, Psihologie şi lege, a fost cel mai popular curs din istoria Yale College.

David R. Caruso, PhD

David R. Caruso este psiholog şi fondator al WorkLife Strategies of New Canaan, Connecticut, companie a cărei activitate în domeniul aspectelor legate de carieră acoperă evaluarea, consilierea, dezvoltarea organizaţională şi executive coaching-ului. După ce a absolvit cu onorii Psihologia la Colby College, Dr. Caruso s-a mutat la Case Western Reserve University pentru activitatea în vederea obţinerii licenţei, unde a fost numit membru predoctoral al National Institute of Child Health and Human Development. A obţinut diploma de master şi titlul de Doctor în psihologie la Case Western Reserve University, cu pregătire în domeniul inteligenţei şi dezvoltării intelectuale, precum şi a evaluării şi consilierii. După absolvire, i s-a oferit o bursă National Institute Mental Health şi a petrecut următorii doi ani ca şi bursier în domeniul psihologiei dezvoltării la Yale University. La Yale, munca sa a inclus colaborări cu Dr. Edward Zigler şi Dr. Robert Sternberg. Studiile sale s-au concentrat asupra competenţei, inteligenţei practice şi succesului managerial. Activează ca Vice Preşedinte al Evaluării (Vice President of Assessment) la Harris-McCully Associates, o companie de consultanţă în domeniul resurselor umane cu sediul în New York. Dr. Caruso este şi Cercetător Asociat în departamentul de Psihologie al Yale University.

Interesele Dr. Caruso se concentrează asupra modalităţilor de aplicare a modelelor de inteligenţă emoţională şi de personalitate la locul de muncă. Este interesat în mod special de dezvoltarea programelor de training în jurul modelului Mayer-Salovey, care se adresează deprinderilor emoţionale ale personalului executiv. Este de asemenea interesat de dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi de aplicaţiile sale în domeniul educaţiei.

Dr. Caruso combină o carieră academică deosebită în psihologie cu mai mult de 10 ani de experienţă în business, consultanţă şi în organizaţii din Fortune 500. A coordonat numeroase echipe de dezvoltare de produs, a ţinut traininguri în vânzări, a dezvoltat şi implementat planuri de marketing şi a introdus produse noi în Statele Unite ale Americii şi Europa, inclusiv o linie nouă de programe software multimilionară în dolari. Dr. Caruso s-a întors la rădăcinile sale psihologice în 1993, când a părăsit managementul de produs pentru a-şi începe cariera şi practica în domeniul dezvoltării managementului. A devenit fondatorul WorkLife Strategies.

Eșantionul normativ al MSCEIT® 

Datele normative pentru MSCEIT în România se bazează pe un eşantion de 1619 participanţi. Aceştia sunt adolescenţi şi adulţi (813 de bărbaţi şi 806 femei), cu vârste cuprinse între 17 şi 66 de ani. Vârsta medie a eşantionului a fost de 32.9 ani (SD = 11.9). MSCEIT® a fost tradus pentru prima dată în România în 2008 și a trecut de atunci printr-o serie de retroversiuni succesive, până ca forma finală să fie avizată de către publisherul testului. Cu tot efortul care a fost implicat de ajungerea la această traducere românească, parcurgerea MSCEIT® nu este întotdeauna percepută de o persoană testată ca fiind simplă sau ca fiind o experienţă exclusiv plăcută. Totuşi, MSCEIT este un test, în tradiţia testării inteligenţei, şi nu un chestionar la care orice răspuns posibil ar fi corect. Parcurgerea MSCEIT este un act de voinţă şi de concentrare, iar unele formulări sunt în mod voit complicate, exact în sensul în care acest tip special de inteligenţă, cea emoţională, trebuie să fie testat. 

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS