BVRT®

Benton Visual Retention Test®

Testul Benton de Memorie Vizuală (BVRT®)
Măsurarea percepției vizuale, a memoriei vizuale și a aptitudinilor de construcție vizuală
Categorie: Cod produs: BVRT®

Ce este BVRT®? 

BVRT® este un test care măsoară percepția vizuală, memoria vizuală și aptitudinile de construcție vizuală. Conceput inițial ca o măsură rapidă pentru clinicieni pentru a identifica evidente sau uneori subtile dificultăți de memorie, orientare spațială și comportament motor, testul s-a dovedit de asemenea mai eficient decât multe teste la diferențierea dificultăților de atenție caracteristice multor pacienți cu deprecieri psihiatrice și neurologice. Testul și-a demonstrat sensibilitatea la dizabilitățile de citire, dizabilitățile de învățare nonverbală, traumatisme cerebrale, ADHD, Alzheimer și alte forme de demență. 

Prima versiune a BVRT® a fost concepută de Arthur Benton în 1945-1946. Experiența clinică cu acest test a condus la o revizuire aprofundată în 1955. Revizuirea a inclus creșterea numărului de desene, construcția unor forme alternative, colectarea de date normative pentru copii și restandardizarea. Edițiile a treia și a patra, publicate în 1963 și respectiv 1974, au inclus standardizarea administrării unei copieri simple, o revizuire a aplicațiilor clinice ale testului, precum și analiza punctelor tari și a limitelor sale. Acest proces de continua revizuire și augmentare, conceput pentru a crește valoarea testului pentru practica clinica și cercetare, se reflectă încă o data în ediția curentă a testului, publicată în 1992. 

BVRT® ofera în aceeași broșură de testare trei forme alternative aproape echivalente ale sarcinii (Formele C, D și E) și patru metode alternative de administrare (metodele A, B, C și D). Fiecare formă constă în zece desene, fiecare desen conținând unul sau mai multe elemente. Cele mai multe dintre desene sunt compuse din trei elemente, ceea ce face ca desenele să fie deosebit de sensibile la probleme de neglijare vizuală. În funcție de obiectivele vizate poate fi utilizată una dintre următoarele metode de administrare: 

 • Administrarea A: persoana examinată vizualizează fiecare desen 10 secunde și reproduce imediat desenul din memorie; 
 • Administrarea B: persoana examinată vizualizează fiecare desen timp de 5 secunde și reproduce imediat desenul din memorie; 
 • Administrarea C: permite examinatorului să separe memoria de componentele perceptual-motorii ale sarcinii. În cazul acestui tip de administrare candidatul reproduce fiecare desen în timp ce desenul rămâne în câmpul său vizual; 
 • Administrarea D: persoana examinată vizionează fiecare desen timp de 10 secunde. După un interval de 15 secunde, respondentul este rugat să reproducă desenul din memorie. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat BVRT®? 

BVRT® se adresează persoanelor care întrunesc criteriile pentru nivelul B de utilizare a instrumentelor psihometrice. Datorită complexităţii pe care o presupune administrarea testului, precum şi diagnosticul şi evaluarea cu acesta, este recomandat ca examinatorii care utilizează BVRT® să aibă pregătire şi experienţă în administrarea şi interpretarea de instrumente clinice standardizate, cum ar fi BVRT® sau alte teste de memorie sau neuropsihologice. În plus, este recomandat ca examinatorii să aibă experienţă în testarea unor persoane ale căror vârste, fonduri lingvistice şi date de istoric clinic, cultural sau educaţional sunt similare cu cele ale persoanelor pe care urmează să le testeze. 

Disfuncţiile cerebrale cauzate de leziuni, afecţiuni sau dezvoltare necorespunzătoare determină în mod frecvent o performanţă insuficientă în sarcinile de memorie vizuală şi vizual-constructive. Sensibilitatea BVRT® la efectele afecţiunilor cerebrale este trăsătura sa clinică cea mai remarcabilă, iar aceasta explică includerea sa frecventă în bateriile de teste neuropsihologice. Alături de utilitatea în evaluarea performanţei pacienţilor cu afecţiuni cerebrale, BVRT® este folosit și în detectarea demenţei precoce, a caracteristicilor calitative ale performanţei, în evaluarea performanţei sub administrarea C a pacienţilor cu afecţiuni cerebrale, a performanţei la copii, a performanţei pacienţilor deprimaţi, a performanţei pacienţilor cu schizofrenie, în cazul simulărilor performanţei defectuoase sau în administrări experimentale.


Care sunt particularitățile BVRT®?

UȘURINȚA ÎN UTILIZARE. BVRT® necesită un instrumentar minimal şi poate fi administrat cu uşurinţă într-o varietate de contexte. Toate cele trei forme sunt incluse în acelaşi Caiet de testare (Caiet cu stimuli). Manualul oferă proceduri de administrare şi scorare, date normative şi informaţii interpretative şi statistice. Caietul de răspuns conţine foile cu răspunsurile persoanei examinate şi formularul de înregistrare a datelor sale biografice, a numărului şi tipurilor erorilor. Kit-ul BVRT include de asemenea un şablon pentru măsurarea desenelor persoanei examinate, atunci când acest lucru este necesar. Timpul necesar pentru administrarea oricăreia dintre forme este de aproximativ 5 minute. Scorarea unui protocol fără erori necesită 2-3 minute, în timp ce scorarea unui protocol cu multe erori necesită familiarizarea cu criteriile şi categoriile de eroare şi durează în jur de 5 minute.

MATURITATEA EVALUATIVĂ. De-a lungul anilor, testul s-a dovedit a fi un instrument de evaluare excelent, în mediul clinic şi pentru cercetare, atunci când este nevoie o evaluare a percepţiei vizuale, a memoriei vizuale şi a aptitudinilor de construcţie vizuală. Conceput iniţial ca o măsură rapidă pentru clinicieni, prin care aceştia pot identifica dificultăţile de memorie, orientare spaţială şi comportament motor evidente sau uneori mai subtile, testul s-a dovedit de asemenea mai eficient decât multe alte teste în diferenţierea dificultăţilor de atenţie caracteristice pacienţilor cu deprecieri psihiatrice şi neurologice.

Scalele BVRT®

Nu se poate vorbi de scale, întrucât prezentul test se axează pe interpretarea clinică a performanţei observate a persoanei examinate, care este realizată pe baza scorului aşteptat pentru vârsta sa şi a capacităţii intelectuale premorbide estimate. Prin urmare, de importanță maximă sunt cele două tipuri de scoruri obținute cu BVRT®.


Scorarea BVRT®

Scorarea BVRT® este obiectivă şi bazată pe principii explicite. Sunt posibile două tipuri de scoruri pentru a descrie performanţa persoanei examinate. 

 • Unul dintre scoruri se bazează pe numărul corect de reproduceri şi este denumit Scorul răspunsurilor corecte (Number Correct Score). Acesta reprezintă o evaluare a nivelului global de performanţă a persoanei evaluate. 
 • Cel de-al doilea scor este denumit Scorul răspunsurilor eronate (Number Error Score) şi oferă informaţii despre frecvenţa anumitor tipuri de erori făcute de persoana examinată. Aceste informaţii sunt de interes deoarece diferite tipuri de erori corelează diferenţiat cu anumite afecţiuni. Tipurile specifice de erori sunt grupate în 6 categorii majore: omisiuni, distorsiuni, perseverări, rotaţii, amplasări greşite şi erori de evaluare a dimensiunii și totalizează 56 de tipuri de erori.
 • Exemplu pentru Scorul răspunsurilor corecte: pentru o persoană de 55 de ani cu un IQ premorbid estimat de 110 sau mai înalt, Scorul răspunsurilor corecte este 8. Scorul obţinut de către persoana examinată poate fi comparat cu acest scor. Obţinerea unui scor cu 2 puncte mai mic decât scorul aşteptat poate ridica un semn de întrebare sau poate conduce la suspiciuni privind o deteriorare a funcţiilor cognitive. Obţinerea unui scor cu 3 puncte mai mic decât scorul aşteptat sugerează existenţa unei astfel de deteriorări. Obţinerea unui scor cu 4 puncte sau mai mic decât scorul aşteptat este un indicator puternic al unei astfel de deteriorări.
 • Exemplu pentru Scorurilor răspunsurilor eronate: obţinerea unui scor cu 3 puncte mai înalt decât cel aşteptat poate ridica un semn de întrebare sau poate conduce la suspiciuni asupra deteriorării funcţiei cognitive. Obţinerea unui scor cu 4 puncte mai mare decât scorul aşteptat sugerează o astfel de deteriorare. Obţinerea unui scor care este mai înalt cu 5 sau mai multe puncte decât scorul aşteptat este un indicator puternic al unei astfel de deteriorări.
Revizie BUROS DA, in J. C. Impara & B. S. Plake (Eds.), The thirteenth mental measurements yearbook.
Abreviere BVRT®
Data publicării 2009
Populația vizată copii, adolescenți și adulți
Forma de administrare Individuală
Vârsta 8-14 ani (copii) 15-69 (adulți)
Volumul eșantionului 1465
Calificarea necesară B
Durată 5-10 minute
Tipul itemilor imagini pe care persoana evaluată trebuie să le reproducă
Numărul itemilor 10 itemi x 3 forme x 4 moduri de administrare

Arthur L. Benton, PhD

Arthur L. Benton a fost unul dintre pionierii neuropsihologiei clinice și experimentale în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea. Contribuțiile sale știintifice au avut de asemenea impact asupra neurologiei. Printre temele abordate de Dr. Benton se numără neuropsihologia dezvoltării, funcțiile executive ale cortexului prefrontal, atacul cerebral, îmbătrânirea, demența și asimetria emisferelor cerebrale.

Arthur L. Benton a primit diploma de licență și de master la Oberlin College și titlul de Doctor în psihologie la Columbia University în 1935. Și-a încheiat formarea ca psiholog la clinica Payne Whitney Psychiatric din cadrul New York Hospital. În 1941 s-a alăturat ca voluntar Marinei americane, unde a fost numit Locotenent în departamentul medical. Activitatea sa activă în Marina a durat până în 1945, urmată de mulți ani de serviciu în rezervă, fiind pensionat la gradul de căpitan. În timpul serviciului militar, Dr. Benton a lucrat îndeaproape cu neurologul Morris Bender și a tratat soldați care suferiseră leziuni cerebrale în timpul luptelor din cel de-al Doilea Război Mondial. Experiența dobândită aici și influența lui Bender l-au determinat pe Dr. Benton să elaboreze Visual Retention Test, test care îi poarta numele și care continuă să fie utilizat intensiv și în prezent în evaluarea neuropsihologică.

În 1946, Dr. Benton a devenit Profesor asociat de psihologie la University of Louisville. În 1948 s-a mutat la University of Iowa, ca Profesor și coordonator al studiilor de licență în psihologie clinică. În 1958, a devenit Profesor de psihologie și neurologie. S-a pensionat în 1978, laboratorul de cercetare în neuropsihologie al universității fiind numit în onoarea sa (Benton Laboratory of Neuropsychology). A coordonat la University of Iowa 46 de lucrări de Doctorat și 24 de dizertații de masterat.

A fost Președinte al American Orthopsychiatric Association (1965), International Neuropsychological Society (1970), Secretar general al Research Group on Aphasia al World Federation of Neurology (1971-78). A fost profesor sau cercetător invitat la University of Milan (1964), clinica de neurochirurgie, Hospital Sainte-Anne, Paris (1968), Hebrew University Medical School, Jerusalem (1969), Free University of Amsterdam (1971), University of Helsinki (1974), Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology (1974), University of Melbourne (1977), L'Ecole des Hautes Etudes, Paris (1979), University of Victoria, British Columbia (1980), University of Minnesota Medical School (1980) și University of Michigan (1986). A obținut titlul de Doctor onorific de la Cornell College (1978) și University of Rome (1990).
Printre premiile sale se numără premiul Distinguished Professional Contribution Award al American Psychological Association (1978), premiul Distinguished Service and Outstanding Contribution Award al American Board of Professional Psychology (1985), premiul Outstanding Scientific Contribution al International Neuropsychological Society (1981), Samuel Torrey Orton Award al Orton Dyslexia Society (1982) și Distinguished Clinical Neuropsychological Award al National Academy of Neuropsychology (1989). În 1992 a obținut Gold Medal Award for Life Achievement in the Application of Psychology de la American Psychological Foundation.

Abigail Benton Sivan, PhD

Abigail B. Sivan a obținut diploma de licență la Oberlin College și diplome de master și Doctor la New York University, specializându-se în cercetare educațională; ea a efectuat cercetarea pentru aceste teze la Rusk Rehabilitation Institute. Și-a continuat educația în psihologie clinică în timp ce preda la Michigan State University. Între 1975 și 1991, Dr. Sivan a trăit în Israel, unde a lucrat la Rehabilitation Division a IDF, a coordonat Kibbutz Child Development Center, a predat la câteva școli de medicină și a continuat activitatea în cercetare în cadrul Brain Behavior Research Unit la Hadassah/Hebrew University Hospital. La întoarcerea în SUA, în 1981, și-a terminat formarea la VAMC în Iowa City, unde a studiat de asemenea aplicabilitatea testelor neuropsihologice pentru adulți la copiii normali și cu nevoi speciale. Între 1983 si 1987, a fost psiholog la Child Development Clinic în cadrul Division of Developmental Disabilities al University of lowa. Între 1988 și 1999, Dr. Sivan a lucrat ca neuropsihiatru infantil la secția de psihiatrie infantilă din cadrul Rush University Medical Center, Chicago. După doi ani la Evanston Northwestern Healthcare, Dr. Sivan și-a deschis propriul cabinet în Chicago, unde este de asemenea Clinical Associate Professor la secția de psihiatrie a Northwestern University. A fost consultant al Isaac Ray Forensic Group și rămâne un practician dedicat neuropsihologiei infantile. Cercetările sale s-au concentrat asupra dezvoltării de teste neuropsihologice pentru copii și adulți. Dr. Sivan a fost membră a Iowa Board of Psychology Examiners (1985-1987), a Comitetului de etică al APA si a APA Ethics Code Task Force (2000-2001).

Etalonul normativ al BVRT® 

În literatura de specialitate există opinia ca, datorită structurii neurologice universale, testele care evaluează funcționarea neurologică, în special cele nonverbale, pot fi utilizate cu un singur etalon în toata lumea, cel din cultura în care au fost construite, nefiind necesară o adaptare culturală, deoarece rezultatele sunt foarte asemănătoare în toate culturile. Prin urmare, obiectivul studierii BVRT® în România nu a fost atât cel al normării acestuia pe populația României, cât cel al evaluării gradului în care se păstrează relațiile între rezultatele obținute pentru populația americană pentru diferitele tipuri de administrare, precum si cel al echivalării acestor rezultate presupus universale pentru a obține normele pentru România. Rezultatele confirmă faptul ca datele obținute în studiile românești sunt foarte asemanătoare cu cele conținute în etaloanele normative originale ale testului. 

Eșantioanele românești ale BVRT® au fost formate din adulți cu vârsta cuprinsă între 15 și 69 de ani (împărțiți pe trei grupe de vârstă: 15-49 ani, 50-59 ani, 60-69 ani și cinci categorii de coeficient de inteligență: =110, 95-109, 80-94, 70-79 și 60-69) și copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani (împărțiți pe următoarele categorii de vârstă: 8 ani, 9 ani, 10 ani, 11 ani, 12 ani și 13-14 ani și cinci categorii de coeficient de inteligență: =105, 95-104, 80-94, 70-79 si =69). Tuturor participanților li s-a aplicat forma C a BVRT. Numărul total de aplicări a fost de 1200. Participanții sunt persoane normale, care nu prezintă în istoric tulburări neurologice. Distribuția pe tipuri de administrare este următoarea: 

 • Tipul A de administrare: 526 adulți și 185 copii; 
 • Tipul B de administrare: 287 adulți și 80 copii; 
 • Tipul C de administrare: 276 adulți; 
 • Tipul D de administrare: 111 adulți.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS