BASC®-2 - 40 credite CPR

Cursul online Behavior Assessment System for Children® - 2

Învață să aplici BASC®-2, în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 2 și 25 de ani

Categorie: Cod produs: BASC®-2 - 40 credite CPR

Ce este BASC®-2? 

Cursul vizează însușirea cunoștințelor și abilităților practice de bază pentru administrarea, înregistrarea răspunsurilor și aplicarea principiilor de scorare a instrumentului BASC®-2 pentru fiecare dintre numeroasele sale metode de evaluare (autoevaluări, heteroevaluări, scale de observație și interviul structurat de tip anamneză).

BASC®-2 a fost construit pentru a facilita diagnosticul diferenţial și clasificarea educaţională a unei varietăţi de probleme emoţionale și comportamentale care pot fi întâlnite la copii, precum și pentru a veni în ajutorul stabilirii planurilor de tratament și de intervenţie. 


Ce cuprinde cursul? 

Cursul BASC®-2 include o gamă largă de prezentări scriptice și video ilustrative pentru înțelegerea structurii instrumentului și a conceptelor măsurate, cât și studii de caz analizate riguros împreună cu regulile de bună practică aplicate în administrarea acestui test. 

Când sunt utilizate individual, componentele BASC®-2 reprezintă instrumente stabile și sofisticate din punct de vedere psihometric, care oferă o paletă largă de informaţii utile. 

Când este folosit ca un sistem integrat, BASC®-2 oferă informaţii ce provin din surse variate, despre un copil, furnizând clinicianului un set coordonat de instrumente pentru evaluare, pentru diagnostic și pentru stabilirea unui plan de tratament. 

Ca sistem, componentele BASC®-2 oferă o perspectivă triunghiulară asupra problemelor comportamentale ale copilului, utilizând: 

 • examinarea comportamentului în contexte multiple (mediul școlar și mediul familial); 
 • evaluarea emoţiilor, personalităţii și a percepţiei de sine a copiilor și 
 • un fond important de informaţii despre realizarea clasificărilor educaţionale și a diagnosticului clinic, arii în care există schimbări frecvente.

În urma parcurgerii cursului se emite un certificat de absolvire, iar membrii CPR sunt recompensați cu 40 credite CPR.


Cui se adresează cursul? 

Cursul se adresează în principal psihologilor, dar și celor care dețin formare specifică în psihologie și științe asociate, cât și experiență în lucrul cu copiii și adolescenții, oferind reperele esențiale pentru administrarea, înregistrarea răspunsurilor și cotarea instrumentului BASC®-2. Totodată, specialiștii din domeniile psihologie, asistență socială, psihologie școlară și educațională vor regăsi în cursul BASC®-2 detalii importante despre cum să utilizeze instrumentul multi-perspectivă. 

Abilități și deprinderi dobândite 

Cursul online BASC®-2 vizează însușirea cunoștințelor și abilităților practice de bază pentru administrarea, înregistrarea răspunsurilor și aplicarea procedurilor de scorare a instrumentului BASC®-2 pentru fiecare din formularele sale, în vederea evaluării copiilor și tinerilor cu vârste între 2-25 ani. În paralel cu studierea materialelor formative şi după practicarea testării, specialistul ar trebui să aibă următoarele competenţe: 

 • să se familiarizeze cu structura fizică și conceptuală a instrumentului; 
 • să deprindă administrarea, scorarea și interpretarea rezultatelor; 
 • să utilizeze BASC®-2 într-o evaluare comportamentală; 
 • să utilizeze BASC®-2, pentru planificarea programelor de tratament, evaluare și intervenție; 
 • să utilizeze BASC®-2 pentru a ajuta la diagnosticul diferențial atunci când este utilizat în combinație cu criterii specifice și alte instrumente; 
 • să utilizeze BASC®-2 pentru a determina clasificarea educațională și eligibilitatea necesității serviciilor de asistență; 
 • să înțeleagă necesitatea utilizării rezultatelor BASC®-2 cu rezultate provenite de la alte instrumente pentru a spori precizia predicției; 
 • să interpreteze rezultatele testului pentru a exclude un diagnostic sau a confirma unul; 
 • să promoveze TESTUL FINAL de verificare cunoștințe de la finalul cursului cu un procent minim de 80% răspunsuri corecte. 

Mențiuni importante legate de utilizarea BASC®-2: 

BASC®-2 este un instrument psihometric clinic și educațional de clasă B. Profesioniștii care intenționează să utilizeze BASC®-2, ar trebui să dețină a priori educație, pregătire și experiență, care să includă utilizarea de (baterii de) teste administrate individual, precum și o expunere extensivă la problematica tipică grupelor de vârstă cuprinse în intervalul 2-25 ani. În toate cazurile, fiecare profesionist care utilizează BASC®-2 trebuie să se asigure că specializarea, experiența și pregătirea sa sunt adecvate pentru scopul urmărit. 

Cursul online oferă reperele esențiale privind administrarea, înregistrarea răspunsurilor și procedurile de scorare a instrumentului BASC®-2 corespunzător scalelor dezadaptative și adaptative evaluate; de asemenea, sunt incluse studii de caz analizate riguros și reguli de bună practică. Cursul este menit să servească drept un instrument ajutător pentru utilizarea adecvată a testului BASC®-2 și NU trebuie să fie văzut ca un înlocuitor pentru studiul Manualului Tehnic și Manualului de Adaptare Culturală BASC®-2 precum și a tuturor materialelor asociate testului.

Abreviere BASC®-2
Durată 40 ore de studiu (estimativ)
Tip online
Scop Însușirea cunoștințelor și abilităților practice de bază pentru administrarea, înregistrarea răspunsurilor și aplicarea procedurilor de scorare a instrumentului BASC®-2.
Module 20 (incluzând informații scrise, prezentări PowerPoint dublate audio, intervenții video, studii de caz analizate riguros)
Credite CPR 40 (condiționat de promovarea testului final cu minim 80% succes)
Teme NU
Termene limită NU, cursul poate fi parcurs în ritm propriu

Monica BOLOCAN, PhD

Psiholog clinician specialist, absolventă a Facultății de Psihologie, Universitatea București (1990-1995).

Doctor în Psihologie din 2023, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București. 

A urmat numeroase formări profesionale postuniversitare, precum:                   

- programul de formare postuniversitară (1 an) “Understanding Children’s Development and Learning”, The Open University, UK;

- programul de formare complementară (2 ani) în “Psihologie Clinică și Intervenții psihoterapeutice de scurtă durată”,prin Asociația Medicilor și Psihologilor din România;

- programul de parenting fundamentat științific TRIPLE P, fiind practician acreditat de University of Queensland, Australia;

- numeroase cursuri de formare continuă în psihologie clinică acreditate de Colegiul Psihologilor din România.

Module 

1) Introducere

 • Video - INTRODUCERE
 • Informații despre structura cursului
 • COMPETENȚE dobândite in urma cursului
 • Caracteristici ale platformei
 • Contract cu asociaţia formatoare
 • Întrebări/Suport/Contact

2) Descrierea metodei multidimensionale de evaluare

 • Video - Componentele kit-ului BASC®-2
 • Componentele kit-ului BASC®-2
 • Descriere generala - BASC®-2

3) Prezentare generală a materialelor BASC®-2 (PRS, TRS, SRP, SDH, SOS, Raportul pentru părinți)

 • Definițiile scalelor BASC®-2
 • Scale de evaluare pentru profesori TRS (Teacher Rating Scales)
 • Scale de evaluare pentru părinţi /aparținātori PRS (Parent Rating Scales)
 • Scale de autoevaluare a personalității SRP (Self Report of Personality)
 • SDH: Istoricul structurat de dezvoltare (Structured Developmental History)
 • SOS: Sistemul de Observare a Elevului (Student Observation System)
 • Dezavantajele scalelor BASC®-2

04) Scopul și utilitatea practică a instrumentului (diagnostic și intervenție)

 • Video – BASC®-2 în psihologie clinică
 • Video – BASC®-2 în psihologie școlară

05) Adaptarea BASC®-2 în România. Proprietăți psihometrice 

 • Adaptarea BASC®-2 in România
 • Proprietăți psihometrice BASC®-2 și profilurile grupurilor clinice

06) Corelații BASC®-2 cu alte scale de evaluare a comportamentului 

 • Corelații între BASC®-2 și MMPI®-2
 • Corelații între BASC®-2 și ASEBA

07) Administrare

 • Selecția respondenților
 • Oferirea de instrucţiuni respondenților 
 • Completarea chestionarelor

08) Scorare

 • Video Scorare TRS și PRS
 • Rezumat Pași Scorare TRS și PRS
 • Video Completare Raport feedback părinţi TRS și PRS
 • Video Scorare SRP și completare Raport feedback pentru părinți SRP
 • Rezumat Pași Scorare SRP
 • Video Completare SDH
 • Video Completare SOS
 • Studiu de caz SDH și SOS - George (8 ani și 5 luni)

09) Interpretare scoruri BASC®-2 (scale primare și indicatori de validitate)

 • Interpretarea scorurilor la scalele dezadaptative
 • Interpretarea scorurilor la scalele adaptative
 • Exemplificare interpretare scoruri
 • Definițile scalelor (primare) dezadaptative (TRS și PRS)
 • Definițile scalelor (primare) adaptative (TRS și PRS)
 • Definitile scalelor compozite (TRS și PRS)
 • Definițiile scalelor (primare) dezadaptative (SRP)
 • Definițile scalelor (primare) adaptative (SRP)
 • Definițiile scalelor compozite (SRP)
 • IMPORTANT
 • Indicatori de validitate

10) Interpretare avansată BASC®-2 

 • Principii generale
 • Itemi omiși/critici - Aspecte practice
 • Interpretarea validității – Neconcordanța cu alte rezultate
 • Metoda de analiză top-down

11) Interpretare avansată TRS şi PRS

 • Aspecte practice
 • Scala dezadaptativă Agresivitate
 • Scala dezadaptativă Anxietate
 • Scala dezadaptativa Probleme de Atenție
 • Scala dezadaptativă Atipicalitate
 • Scala dezadaptativă Probleme de Conduită
 • Scala dezadaptativă Depresie
 • Scala dezadaptativă Hiperactivitate
 • Scala dezadaptativă Probleme de învățare
 • Scala dezadaptativă Somatizare
 • Scala dezadaptativă Retragere
 • Scale Adaptative
 • Scale Compozite

12) Interpretare avansată SRP 

 • Aspecte practice
 • Scale Dezadaptative
 • Scale Adaptative
 • Scale Compozite
 • Triada SAD (Stres Social, Anxietate și Depresie)
 • Exemplificări profile SRP

13) Raportul de feedback pentru părinti, raportul de progres și raportul multievaluator 

 • Raportul de feedback pentru părinți
 • Raportul clinic
 • Raportul de progres
 • Raportul multievaluator

14) Utilizarea scorurilor BASC®-2 în monitorizarea progresului și planificarea intervențiilor

 • Stabilirea obiectivelor de intervenție
 • Monitorizarea progresului 

15) Studii de caz 

16) Utilizarea BASC®-2 în telepractică (evaluarea la distanță/online)

 • Video - BASC®-2 (evaluarea la distanță/online)
 • Sugestii administrare BASC®-2 online (prin teleconferință)

17) Reguli cheie de bună practică în utilizarea BASC®-2

 • Reguli cheie de bună practică 

18) Secțiune de Feedback la final de curs 

 • Evaluare finală

19) TESTARE FINALĂ/CERTIFICARE

 • Instrucţiuni de absolvire curs

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS