EQ-i® - 40 credite CPR

Cursul online Emotional Quotient Inventory®

Descoperă cum să(-ți) dezvolți abilitățile de inteligență emoțională și să le aplici în contexte de business, clinice, educaționale sau de dezvoltare, prin intermediul acestui curs practic, care abundă în ilustrative studii de caz.

Categorie: Cod produs: EQ-i® - 40 credite CPR

Ce este EQ-i®? 

EQ-i® este un test revoluționar construit pentru a descrie și evalua inteligența emoțională. Inteligența emoțională este capacitatea de a recunoaște, înțelege și gestiona propriile emoții și ale celorlalți. Este esențială pentru succesul personal și profesional, pentru relațiile sociale și pentru sănătatea mentală. EQ-i® a fost dezvoltat empiric, fiind un instrument multifactorial și eclectic care răspunde detaliat întrebărilor despre nivelul inteligenței emoționale deținut de persoanele cu vârsta peste 14 ani. Din punct de vedere structural, chestionarul reflectă concepția lui Reuven Bar-On cu privire la inteligența social-emoțională. Conform acestui model, la baza acestui tip de inteligență stau cinci metafactori: intrapersonal, interpersonal, de management al stresului, de adaptabilitate și de stare generală. 

Prezentul curs abordează însușirea cunoștințelor și abilităților practice pentru administrarea, înregistrarea răspunsurilor, aplicarea principiilor de scorare și interpretare a rezultatelor obținute din evaluarea cu ajutorul instrumentului EQ-i®.

EQ-i® poate fi utilizat într-o multitudine de medii în care este necesară evaluarea inteligenței emoționale și a potențialului de dezvoltare a acesteia, printre care alături de mediul organizațional, și mediile educaționale, clinice, medicale, de cercetare și în programe de prevenire a infracționalității. 


Ce cuprinde cursul? 

Cursul EQ-i® include 7 secțiuni, 42 de prezentări video ale diverselor concepte teoretice și clarificări privind aplicabilitatea practică în diverse contexte, 10 studii de caz, riguros analizate, precum și reguli de bună practică și 60 de întrebări pentru verificarea însușirii cunoștințelor. 

În urma parcurgerii cursului se emite un certificat de absolvire, iar membrii CPR sunt recompensați cu 40 credite CPR.


Cui se adresează cursul? 

Cursul se adresează în principal psihologilor, dar și celor care dețin formare specifică în psihologie și științe asociate, cât și experiență în lucrul cu inteligența emoțională cu scopul dezvoltării ei la diverse categorii de clienți sau beneficiari. Vei putea utiliza cunoștințele dobândinte în urma absolvirii cursului în medii organizaţionale, educaţionale, clinice, medicale şi de cercetare. Cel mai frecvent utilizatorii EQ-i® includ psihologi, psihiatri, profesionişti în resurse umane (HR), consultanţi în dezvoltarea organizaţională (OD), medici, asistenţi sociali, consilieri în orientare şcolară, profesională sau vocaţională.

Abilități și deprinderi dobândite 

Cursul online EQ-i® vizează însușirea cunoștințelor și competențelor pentru administrarea, înregistrarea răspunsurilor și aplicarea procedurilor de scorare și interpretare a rezultatelor obținute în urma evaluării cu instrumentul EQ-i® în vederea evaluării adolescenților și adulților cu vârste peste 14 ani. În paralel cu studierea materialelor formative şi după practicarea testării, specialistul: 

 • se va familiariza cu materialele componente EQ-i®;
 • va cunoaște esențialul despre istoricul dezvoltării EQ-i®, caracteristicile și avantajele utilizării EQ-i®,justificarea, aplicabilitatea și principiile utilizării EQ-i®;
 • va putea defini și operaționaliza scalele majore și compozite ale EQ-i®;
 • va deprinde administrarea și interpretarea rezultatelor pentru EQ-i®; 
 • va putea utiliza EQ-i® pentru predicția succesului în mediul organizațional; 
 • va putea utiliza EQ-i® pentru predicția eșecului în mediul organizațional; 
 • va putea utiliza EQ-i® pentru predicția renunțării la studii academice;
 • va putea utiliza EQ-i® pentru predicția adaptării cu succes la deteriorarea severă a stării de sănătate;
 • va putea utiliza EQ-i® pentru predicția comportamentului agresiv la locul de muncă;
 • va putea utiliza EQ-i® pentru predicția reabilitării cu succes a prizonierilor eligibili pentru eliberare condiționată;
 • va putea utiliza EQ-i® pentru predicția suicidului în mediul clinic;
 • va putea utiliza EQ-i® pentru predicția rezultatelor pozitive la tratamente în mediul clinic;
 • va putea utiliza EQ-i® pentru a ajuta la diagnosticul diferențial atunci când este utilizat în combinație cu criterii specifice și alte instrumente; 
 • înțelege necesitatea utilizării rezultatelor EQ-i® cu rezultate provenite de la alte instrumente pentru a spori precizia predicției; 
 • va putea promova TESTUL FINAL de verificare cunoștințe de la finalul cursului cu un procent minim de 80% răspunsuri corecte.


Mențiuni importante legate de utilizarea EQ-i®

EQ-i® este un instrument psihometric de clasă B. Profesioniștii care intenționează să utilizeze EQ-i®, ar trebui să dețină a priori educație, pregătire și experiență, care să includă utilizarea de (baterii de) teste administrate individual, precum și o expunere extensivă la problematica tipică asociată conceptului de inteligență emoțională. În toate cazurile, fiecare profesionist care utilizează EQ-i® trebuie să se asigure că specializarea, experiența și pregătirea sa sunt adecvate pentru scopul urmărit.

Abreviere EQ-i®
Durată 40 ore de studiu (estimativ)
Tip online
Scop însușirea cunoștințelor și abilităților practice pentru administrarea, înregistrarea răspunsurilor, aplicarea principiilor de scorare și interpretare a rezultatelor obținute din evaluarea cu ajutorul instrumentului EQ-i®.
Module 10 (incluzând informații scrise, prezentări PowerPoint dublate audio, intervenții video, studii de caz analizate riguros)
Credite CPR 40 (condiționat de promovarea testului final cu minim 80% succes)
Teme NU
Termene limită NU, cursul poate fi parcurs în ritm propriu

Adrian RĂULEA, psih. organizațional și trainer

Adrian Răulea este psiholog organizațional, trainer și terapeut. Are o experiență profesională de peste 33 ani, din care 17 ani în Vânzări, 2 ani în Managementul Resurselor Umane și peste 14 ani în evaluarea personalității și dezvoltarea Inteligenței Emoționale. Adrian este prezent în organizații din diverse arii de activitate, susținând echipele de management și angajații în găsirea echilibrului emoțional și împlinirea potențialului. Programele dezvoltate de Adrian au la bază evaluări cu un set variat de instrumente psihometrice și adresează provocări oranizaționale și personale din cele mai diverse. “E-motivate Your Business”, “Emotional Intelligent Sales” sau programele de Analiză și Diagnoză Organizațională propun o abordare profundă a aspectelor ce țin de management emoțional, leadership conștient, performanță și dezvoltare organizațională. Adrian îi privește pe ceilalți animat de curiozitate și cu inima deschisă, având convingerea că întotdeauna învățăm unii de la alții. Își oferă cu pasiune expertiza sa în ghidarea celor interesați să parcurgă drumul autodescoperirii și dezvoltării (inter)personale.

Module 

1) Introducere

 • Video - INTRODUCERE
 • Caracteristici ale platformei
 • Contract cu asociaţia formatoare
 • Întrebări/Suport/Contact

2) PREZENTARE GENERALĂ

 • VIDEO - PREZENTARE GENERALĂ EQ-i®
 • Inteligența Emoțională - Scurt Istoric
 • Descriere test EQ-i®, caracteristici și avantaje
 • Familia de produse (disponibile și utilizabile în România)
 • Justificarea EQ-i®
 • Aplicabilitatea EQ-i®
 • Principiile utilizării EQ-i®
 • Calificarea Utilizatorului

3) CONCEPTE & SCALE

 • VIDEO - CONCEPTE & SCALE EQ-i®
 • Conceptele de Inteligență Cognitivă și de Coeficient de Inteligență Cognitivă (IQ)
 • Conceptele de Inteligență Emoțională și de Coeficient de Inteligență Emoțională (EQ)
 • Componentele EQ-i® după modelul propus de Reuven Bar-On
 • Respectul de sine
 • Conștiința emoțională de sine
 • Asertivitatea
 • Independența
 • Autoactualizarea
 • Empatia
 • Responsabilitatea socială
 • Relaționarea interpersonală
 • Testarea realității
 • Flexibilitate
 • Rezolvarea de probleme
 • Toleranța la stres
 • Controlul impulsurilor
 • Optimism
 • Fericire
 • Concluzie

04) ADMINISTRARE

 • VIDEO - ADMINISTRARE EQ-i®
 • Opțiuni de administrare în România
 • Limita de vârsta, nivel de înțelegere, timp de administrare
 • Când se administrează?
 • Reguli generale de administrare
 • Consimțământul informat
 • Evitarea influențelor
 • Intervievarea respondenților
 • Administrarea creion-hârtie
 • Administrarea on-line
 • Administrarea de grup

05) INTERPRETAREA REZULTATELOR - VALIDITATE 

VIDEO - INTERPRETAREA REZULTATELOR - VALIDITATE

 • Scorurile EQ-i®
 • Distribuția scorurilor EQ-i®
 • Evaluarea validității rezultatelor EQ-i®
 • Rata de omisiune (RO)
 • Indicele de inconsistență (II)
 • Scalele Impresie pozitivă (PI) și impresie negativă (NI)
 • Factorii de corecție
 • Alte aspecte legate de validitate și stil de răspuns
 • Alte aspecte legate de stil de răspuns și Itemi critici
 • Scorurile scăzute
 • Itemii critici
 • Compararea rezultatelor cu informații din alte surse

06) INTERPRETAREA SCALELOR

 • Principii preliminare
 • Respectul de sine (SR)
 • VIDEO_SR_Exemplul 1_Rebeca
 • VIDEO_SR_Exemplul 2_Dorina
 • VIDEO_SR_Exemplul 3_Alexandru
 • VIDEO_SR_Exemplul 4_Jaques
 • Conștiința emoțională de sine (ES)
 • VIDEO_ES_Exemplul 5_Ana-Maria
 • VIDEO_ES_Exemplul 6_Martin
 • VIDEO_ES_Exemplul 7_Aurelia
 • VIDEO_ES_Exemplul 8_Robert
 • Asertivitatea (AS)
 • VIDEO_AS_Exemplul 9_Daniela
 • VIDEO_AS_Exemplul 10_Marius
 • VIDEO_AS_Exemplul 11_Horia
 • Independența (In)
 • VIDEO_IN_Exemplul 12_Petronela
 • VIDEO_IN_Exemplul 13_Sorin
 • VIDEO_IN_Exemplul 14_Miruna
 • VIDEO_IN_Exemplul 15_Flaviu
 • Autoactualizare (SA)
 • VIDEO_SA_Exemplul 16_Roxana
 • VIDEO_SA_Exemplul 17_Ramona
 • Empatie (EM)
 • VIDEO_EM_Exemplele 18 și 19_Paul și Andreea
 • Responsabilitatea socială (RE)
 • VIDEO_RE_Exemplele 20 și 21_Marian și Petre
 • Relaționare interpersonală (IR)
 • VIDEO_IR_Exemplele 22 și 23_Mădălina și Tudor
 • Toleranța la stres (ST)
 • VIDEO_ST_Exemplele 24 și 25_Gabriel și Ariana
 • Controlul Impulsurilor (IC)
 • VIDEO_IC_Exemplele 26 și 27_Delia și Liana
 • Testarea realității (RT)
 • VIDEO_RT_Exemplele 28 și 29_Dan și Aurora
 • Flexibilitate (FL)
 • VIDEO_FL_Exemplele 30 și 31_Maria și Dana
 • Rezolvarea de probleme (PS)
 • VIDEO_PS_Exemplele 32 și 33_Darius și Valeriu
 • Optimism (OP)
 • VIDEO_OP_Exemplele 34 și 35_Eleonora și George
 • Fericire (HA)
 • VIDEO_HA_Exemplele 36, 37, 38 și 39_Dora, Nick, Grațiela și Horațiu

07) STUDII DE CAZ

 • VIDEO - Studii de Caz
 • Profil cu potențial bun și performanță scăzută
 • VIDEO_Profil cu potențial bun și performanță scăzută
 • Profil cu potențial scăzut și performanță ridicată
 • VIDEO_Profil cu potențial scăzut și performanță ridicată
 • Predicția succesului în mediul organizațional
 • VIDEO_Predicția succesului în mediul organizațional
 • Predicția eșecului în mediul organizațional
 • VIDEO_Predicția eșecului în mediul organizațional
 • Predicția renunțării la studii academice
 • VIDEO_Predicția renunțării la studii academice
 • Predicția adaptării cu succes la deteriorarea severă a stării de sănătate
 • VIDEO_Predicția adaptării cu succes la deteriorarea severă a stării de sănătate
 • Predicția comportamentului agresiv la locul de muncă
 • VIDEO_Predicția comportamentului agresiv la locul de muncă
 • Predicția reabilitării cu succes a prizonierilor eligibili pentru eliberare condiționată
 • VIDEO_Predicția reabilitării cu succes a prizonierilor eligibili pentru eliberare condiționată
 • Predicția suicidului în mediul clinic
 • VIDEO_Predicția suicidului în mediul clinic
 • Predicția rezultatelor pozitive la tratamente în mediul clinic
 • VIDEO_Predicția rezultatelor pozitive la tratamente în mediul clinic

08) CONCLUZII despre EQ-i®

 • Video - CONCLUZII

09) Secțiune de Feedback la final de curs 

 • Feedback la final de curs
 • Evaluare la final de curs 4 întrebări

10) TESTARE FINALĂ/CERTIFICARE

 • Instrucţiuni de absolvire curs
 • TEST FINAL de verificare cunoștințe (60 întrebări)

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS