NEO-FFI-3™

NEO Five-Factor Inventory-3™

Inventarul NEO de Personalitate cu Cinci Factori-3™ (NEO-FFI-3™) 

Inventarul de personalitate cu cinci factori NEO-3™, forma scurtă a celebrului NEO-3™

Categorie: Cod produs: NEO-FFI-3™

Ce este NEO-FFI-3™? 

NEO-FFI-3™ este versiunea actualizată a binecunoscutului NEO Five-Factor Inventory™ (NEO FFI™), bazat pe Modelul celor cinci factori, evaluând concis, fidel și valid consacratul cvintet (Nevrotismul, Extraversia, Deschiderea către experiențe, Agreabilitatea și Conștiinciozitatea) al dimensiunilor de personalitate, atunci când o reprezentare globală este acesteia este necesară. 

Spre deosebire de versiunea precedentă, NEO-FFI-3™ oferă posibilitatea de a administra chestionarul atât ca autoevaluare (forma S), cât și din perspectiva unei alte persoane în calitate de observator (forma R). Deși aceste tipuri de evaluare nu sunt interșanjabile, ele oferă un sprijin în diverse situații, de exemplu imposibilitatea unei persoane de a completa autoevaluarea sau evaluarea partenerilor dintr-un cuplu. O altă optimizare adusă prezentei versiuni este înlocuirea unui număr de 15 itemi, cu creșterea calității parametrilor statistici și a inteligibilității. Mai mult, există forme diferite ale testului pentru adolescenți și adulți. 

NEO-FFI-3™ permite evaluarea rapidă și acurată a domeniilor personalității prin intermediul celor 60 de itemi, evidențiind stilul emoțional, interpersonal, experiențial, atitudinal și motivațional al clientului. Administrarea testului se face în 10 minute, iar scorarea se realizează în câteva secunde prin formatul online. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat NEO-FFI-3™? 

NEO-FFI-3™ se adresează specialiștilor din domenii variate interesați de evaluarea personalității normale, fără elemente de psihopatologie anterior identificate, putând fi astfel folosit cu adulți și/sau adolescenți în aria business, în aria sănătății mentale, în aria educațională și în cercetare, în scopul identificării rapide a structurii factoriale de personalitate. 

Inventarul este utilizat cu precădere în următoarele situații: (i) screening de personalitate în fazele de selecție sau evaluare periodică, (ii) identificarea osaturii personalității pentru eficientizarea programelor terapeutice, (iii) consilierea în vederea orientării și reconversiei profesionale și pentru (iv) cercetări, atunci când variabila personalitate este implicată. 


Care sunt particularitățile NEO-FFI-3™? 

PRACTIC INDIFERENT DE CONTEXT. Avantajele utilizării NEO-FFI-3™ sunt numeroase. Testul facilitează stabilirea raportului cu clientul, prin oferirea feedbackului și prin contribuția însemnată la realizarea insighturilor. Totodată permite anticiparea cursului terapiei și ajută la selectarea tratamentului sau programului optim conform personalității clientului. Pe lângă situațiile de evaluare clinică și terapeutică, NEO-FFI-3™ este ideal pentru utilizarea în situații în care presiunea de timp este majoră: situații de selecție profesională sau orice altă situație în care o cunoaștere validă a personalității respondentului trebuie realizată cu rapiditate. 

RAPORT EXCELENT TIMP/REZULTATE. Concizia NEO-FFI-3™ permite administrarea sa în situațiile în care timpul este o resursă prețioasă, oferind într-o perioadă scurtă rezultate cu putere interpretativă mare (10 minute pentru completare - scorare automată instantanee - profil extins).

PROFILUL NEO-FFI-3™. Pe baza răspunsurilor la cei 60 de itemi ai NEO-FFI-3™, numeroasele studii din literatura de specialitate au permis dezvoltarea unui profil extins. Pe lângă scorurile factorilor, acesta returnează câte două fațete pentru fiecare factor (cu câte trei categorii descriptiv-interpretative), o secțiune factorială rezumativă, interpretări verbale detaliate ale celor cinci factori, un număr de zece interpretări corelative (pentru stiluri privind: Starea de bine, Apărarea, Controlul furiei, Controlul impulsurilor, Interesele, Interacțiunile, Activitatea, Atitudinile, Învățarea, Caracterul), un grafic al evoluției probabil a scorurilor la factori în timp, liste adjectivale pentru factori, o secțiune interpretativă cu aplicativitate în mediul organizațional (cu scoruri la: Dinamica Motivațională, Clustere ocupaționale, 13 Competențe profesionale a câte doi descriptori interpretativi, Avantajele și riscurile asociate factorilor și fațetelor).


IMPORTANT. Toți utilizatorii testelor NEO PI-R™ și NEO FFI™ beneficiază de un discount de 30% la achiziția starter-kitului NEO-FFI-3™ (care include manualul NEO PI-3™/NEO-FFI-3™). Acest discount nu este cumulabil cu alte promoții în desfășurare. 

Scalele NEO-FFI-3™ 

Scalele NEO-FFI-3™ sunt: Nevrotism (N), Extraversie (E), Deschidere (O), Agreabilitate (A), Conștiinciozitate (C).  


Profilul NEO-FFI-3™

Pe baza scalelor, profilul NEO-FFI-3™ returnează:

(I) Factorii: Nevrotism (N), Extraversie (E), Deschidere către experiențe (O), Agreabilitate (A) și Conștiinciozitate (C).

(II) Fațete corespondente fiecărui factor (cu câte trei categorii descriptiv-interpretative): 

 • Anxietate (N1) + Furie-Ostilitate (N2);
 • Căldură (E1) + Spirit gregar (E2);
 • Fantezie (O1) + Estetică (O2);
 • Încredere (A1) + Onestitate (A2); 
 • Competență (C1) + Ordine (C2).

(III) Cadrane de interpretări corelative pentru stiluri de personalitate privind:

 • Starea de bine (Optimiști joviali, Pesimiști posomorâți, Emotivi accentuați, Liniștiți placizi),
 • Apărarea (Adaptați, Indiferenți, Hipersensibili, Dezadaptativi), 
 • Controlul furiei (Destinși, Timizi, Cu sânge rece, Temperamentali), 
 • Controlul impulsurilor (Tenace, Supracontrolați, Relaxați, Necontrolați), 
 • Interesele (Consumatori mondeni, Casnici, Introspectivi, Creativi sociali), 
 • Interacțiunile (Lideri, Primitori, Competitori, Modești), 
 • Activitatea (Hedoniști, Întreprinzători, Letargici, Truditori), 
 • Atitudinile (Liber cugetători, Progresiști, Rigizi, Tradiționaliști), 
 • Învățarea (Visători, Elevi buni, Elevi delăsători, Conformiști), 
 • Caracterul (Bine intenționați, Altruiști eficienți, Șterși, Individualiști).

(IV) Evoluția probabilă a scorurilor la factori în timp, 

(V) Liste adjectivale pentru factori

(VI) O secțiune interpretativă cu aplicativitate în mediul organizațional cu scoruri la: 

 • Dinamica Motivațională, Clustere ocupaționale, 
 • 13 Competențe profesionale a câte doi descriptori interpretativi (Orientarea către acțiune, Aderarea la politici organizaționale, Eficiența în afaceri, Orientarea către schimbare, Capacitate decizională, Capacitate de delegare, Dezvoltarea celorlalți, Facilitare, Leadership, Asumarea riscurilor, Locul controlului, Independența în muncă, Spirit antreprenorial) 
 • Avantajele și riscurile asociate factorilor și fațetelor. 


Profilul NEO-FFI-3™

Revizie BUROS DA, reviewed in J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The nineteenth mental measurements yearbook.
Abreviere NEO-FFI-3™
Data publicării 2019
Populația vizată adolescenți și adulți
Forma de administrare Adolescent/Adult, Individual/Grup, Autoevaluare/Heteroevaluare
Vârsta peste 12 ani
Volumul eșantionului 4000
Calificarea necesară B
Durată 10-15 minute
Tipul itemilor Itemi verbali, cotați pe o scală Likert cu 5 puncte
Numărul itemilor 60

Robert R. McCrae, PhD

Robert R. McCrae activează din 1983 ca lider al Secțiunii de cercetare a stresului și metodelor de coping, cât și al Laboratorului de personalitate și Cogniție din cadrul Centrului de cercetare gerontologică, a Institutului național de Cercetare a Îmbătrânirii și a Institutului Național pentru Sănătate, alături de colegul său Paul Costa. Este cunoscut mai ales datorită contribuției sale substanțiale la dezvoltarea NEO® PI-R.

În anul 1971, obține B.A. (bachelor of arts) în filosofie la Universitatea de stat Michigan. Continuă studiile la Universitatea din Boston unde obține M.A (master of arts) și Ph.D. în domeniul psihologiei personalității. Mai târziu, în 1974 lucrează ca lector al departamentului de Psihologie, în cadrul Universității Boston, pentru ca în 1975 să devină asistent de cercetare în Programul de cercetare a personalității, din Studiul de etalonare a îmbătrânirii (Normative Aging Study) din clinica Universității Massachusetts din Boston. În 1978 devine director al unui proiect ce investighează fumatul și personalitatea, aparținând aceleiași universități.

Este membru onorific al unor numeroase Societăți și Divizii de psihologie (Gerontological Society of America, Division 20, Adult Development and Aging, Society for Personality Assessment) și autorul a peste 300 de studii și articole pe tema personalității (Toward a geography of personality traits: Patterns of profiles across cultures, Personality plasticity after age 30, National character and personality, Current Directions in Psychological Science).

Paul T. Costa, Jr., PhD

Paul T. Costa a activat din 1985 până în prezent în calitate de conducător al Secțiunii de cercetare a stresului și metodelor de coping, cât și al Laboratorului de personalitate și cogniție din cadrul Centrului de cercetare gerontologică, a Institutului național de cercetare a îmbătrânirii și a Institutului național pentru sănătate. Este foarte cunoscut mai ales datorită contribuției sale substanțiale la întocmirea NEO® PI-R.

În anul 1964, obține B.A. (bachelor of arts) în psihologie la Universitatea Clark. Continuă studiile la Universitatea din Chicago unde obține M.A (master of arts) și Ph.D. în domeniul dezvoltării umane. Mai târziu, în 1972 lucrează ca lector al secției de Psihologie clinică, în cadrul Universității Harvard, pentru că în 1973 să devină profesor asociat al Universității Massachusetts din Boston.

Este membru al unor numeroase Societăți și Divizii de psihologie (Gerontological Society of America, 1965, Division 20, Adult Development and Aging, 1975, Division 38, Health Psychology, 1985) și autorul a peste 300 de studii și articole pe tema personalității și nu numai (Hierarchical linear modeling analyses of the NEO® PI-R scales in the Baltimore Longitudinal Study of Aging, Age trends and age norms for the NEO® Personality Inventory-3 in adolescents and adults, Assessment).

Eșantionul normativ al NEO-FFI-3™ 

Pentru NEO-FFI-3™ nu au fost culese date separate, ci datele pe care se bazează statisticile au fost compilate pe baza datelor inventarului NEO-3: itemii NEO-FFI-3 fac parte din chestionarul mai lung, deci au fost culeși din acesta și integrați în baze de date separate. Din acest motiv, toate eșantioanele la care facem referire în cele ce urmează sunt identice cu eșantioanele descrise pentru NEO-3

Eșantionul normativ pentru Forma S 

Eșantionul normativ al NEO-3 în România cuprinde un număr de 4000 de participanți, 2000 de bărbați și 2000 de femei, selectați aleator dintr-o bază de date mai voluminoasă (de peste 7000 de administrări ale chestionarului). Participanții au vârste cuprinse între 18 și 84 de ani (M = 43.95, SD = 16.30). 

În baza de date mai voluminoasă au fost supra-reprezentate femeile, tinerii și persoanele din mediul urban, cu precădere din regiunea statistică 8 (București), însă în timpul extragerii randomizate au fost implementate proceduri de echilibrare a bazei de date din punctul de vedere al genului pe fiecare categorie de vârstă și de echilibrare a celor 8 regiuni statistice. 

În ceea ce privește distribuția pe gen și vârstă a eșantionului normativ românesc există o bună echilibrare a subeșantioanelor de gen în interiorul fiecărei grupe vârstă, precum și o reprezentare adecvată a fi ecărei categorii de vârstă în ansamblul eșantionului normativ. Distribuția eșantionului normativ românesc în funcție de gen, mediu de proveniență și zonă geografică. Toate zonele geografice sunt foarte bine reprezentate în eșantion, iar abaterea procentuală de la procentul relativ al populației pe fiecare zonă este mai mică de 2%. 

În culegerea eșantionului s-au făcut eforturi deosebite pentru culegerea de date nu doar din zona urbană, ci deopotrivă din zona rurală; ca efect al acestor eforturi, aproximativ 45% din eșantion este de proveniență rurală. Subeșantioanele de gen sunt echilibrate bine și în cazul distribuției pe zonă statistică. Eșantionul normativ este divers și din punctul de vedere al etniei participanților, reflectând relativ apropiat de realitate distribuția etnică a populației României. Distribuția în funcție de educație a eșantionului normativ românesc are o parte semnificativă a eșantionului cu studii universitare; există însă, de asemenea, o parte voluminoasă a eșantionului care raportează studii mai scăzute, de liceu, în special din zona rurală și din rândul participanților cu vârste mai ridicate. 

Eșantionul normativ pentru Forma R 

Eșantionul normativ pentru Forma R a NEO-3 în România cuprinde un număr de 824 de participanți, care au evaluat 401 bărbați (48.67%) și 423 femei (51.33), cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani (M = 35.42, SD = 13.37). Evaluatorii sunt soți/soții și prieteni/prietene ale unui număr similar (824) de participanți incluși în eșantionul normativ pentru Forma S, descris mai sus. Fiecare dintre acești participanți a fost evaluat de o singură altă persoană. Acest eșantion este utilizat pentru trasarea etaloanelor pentru Forma R, precum și pentru calcularea caracteristicilor psihometrice ale Formei R și pentru raportarea acordului inter-evaluator între Forma S și Forma R a chestionarului. 

Eșantionul normativ pentru adolescenți 

Pentru dezvoltarea normelor pentru adolescenți, au fost culese utilizate datele provenite de la un eșantion de 410 adolescenți cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani (M = 14.56, SD = 1.31), între care 171 de băieți și 239 de fete. Eșantionul a fost colectat în cadrul unui proiect național de evaluare a motivației școlare, adolescenții fiind elevi de liceu și gimnaziu în școli din mai multe regiuni geografice, atât din zona urbană cât și din zona rurală.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS