LSI®

Learning Styles Inventory®

Inventarul Stilurilor de Învățare (LSI®)
 
Investigarea temperamentului ca importantă diferență individuală cu impact asupra stilului de învățare al copiilor
Categorie: Cod produs: LSI®

Ce este LSI®? 

LSI® este un instrument omnibus, structurat, de 69 itemi, care a fost construit pentru a măsura preferințele, temperamentul și stilurile de învățare ale elevilor. LSI® poate fi administrat elevilor individual sau în grup, creion-hârtie sau online. LSI se adresează copiilor și adolescenților, limita minimă de vârstă în aplicare fiind de 8 ani. Cei mai mulți dintre adolescenți vor completa chestionarul în mai puțin de 30 de minute. Este posibil ca elevii mai mici (din clasele primare) să aibă nevoie de un timp suplimentar. LSI® măsoară preferințele elevilor pentru 8 stiluri de bază, grupate în 4 perechi de scale: Extravert sau Introvert, Practic sau Imaginativ, Rațional sau Sentimental și Organizat sau Flexibil.

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului.


Cui se adresează și pentru ce este recomandat LSI®?

Specialiștii din domeniile psihologie școlară, asistență socială, psihopedagogie și consiliere și psihoterapie vor regăsi în LSI® instrumentul ideal. LSI® se adresează persoanelor care întrunesc criteriile pentru nivelul B de utilizare a instrumentelor psihometrice.

Evaluările obținute prin aplicarea LSI® pot fi utilizate în: a) identificarea aptitudinilor deosebite; b) compensarea caracteristicilor insuficient structurate; c) autocunoaşterea şi integrarea socială optimă; d) dezvoltarea relaţiilor interpersonale; e) stabilirea stilurilor de învăţare; f) optimizarea procesului educaţional; g) explorarea intereselor prevocaţionale; h) studii şi cercetări. 


Care sunt particularitățile LSI®?

PRAGMATISMUL. LSI® contribuie la înțelegerea mai bună a caracteristicilor preferențiale, atitudinale și comportamentale ale elevului evaluat, referitor la câteva dimensiuni-cheie legate de temperament și de stilurile de învățare. 

MODELUL TEORETIC. Copiii sunt capabili să-și dezvolte cel mai bine aptitudinile și talentele când profesorii, părinții și alți oameni importanți din viața lor sunt toleranți cu diferențele individuale și le văd drept potențiale puncte puternice. El nu este un instrument de evaluare a patologiei, slăbiciunii sau deficiențelor. LSI® este conceput pentru a detecta diferențele individuale pe care elevii le transpun în preferințele lor, în temperament și în stilurile personale. LSI® ajută la identificarea modalităților în care elevii preferă să obțina energie și îndrumare, să adune și să încorporeze informații, să ia decizii și să își orienteze, în general, viața. 

CONCIZIE. LSI® măsoară preferințele elevilor pentru următoarele stiluri: Extravert, Introvert, Practic, Imaginativ, Rațional, Sentimental, Organizat și Flexibil. Preferințele temperamentale stabilite de inventarul LSI® influențează modul în care elevii învață, iau decizii, sunt motivați și se evaluează pe ei și pe ceilalți. Informațiile oferite de LSI® ajută elevii și profesorii, prietenii și familia lor să înțeleagă aceste preferințe și astfel să creeze mediul, ambianța care să permită elevilor să acționeze fără efort și eficient. Strategiile de predare și învățare, metodele de a rezolva problemele personale, tipurile de comunicare și interesele vocaționale și academice vor fi mai bine înțelese în lumina acestor informații. Spre deosebire de măsurarea abilității intelectuale generale, care subliniază calități în mare măsură rezistente la o dezvoltare semnificativă, evaluarea preferințelor de către LSI® se axează pe calități care sunt modificabile. Prin efort și dorință personală, oportunități și susținere oamenii pot dobândi o gamă largă de calități pe care altfel nu le-ar dobândi.

Scalele LSI®

LSI® măsoară preferințele elevilor pentru 8 stiluri de bază, grupate în 4 perechi de scale: Extravert sau Introvert, Practic sau Imaginativ, Rațional sau Sentimental și Organizat sau Flexibil

Fiecare persoană manifestă calități asociate cu toate cele 8 stiluri, dar oamenii preferă, în general, un stil din fiecare pereche, în detrimentul celuilalt. Calitațile indicate de LS nu sunt fixe și rigide, ci ele se descriu sub forma preferințelor și înclinațiilor. Cele 4 scale se leagă de procesul rezolutiv. Acest proces este omniprezent și afectează cea mai mare parte a comportamentului nostru. Procesul decizional are patru părți sau dimensiuni: a) de unde obținem energie; b) la ce tip de informații suntem atenți; c) felul în care luăm decizii; d) dacă ne place sa luăm decizii. O persoană poate alege între două orientări opuse privitor la fiecare scală. Alegerea poate reflecta preferința persoanei, cerințele unei anumite situații sau ambele. 

O persoană poate dobândi energie fie din lumea exterioară, a oamenilor, lucrurilor și evenimentelor (Extraverții), fie din lumea interioară, a gândurilor și ideilor (Introverții). O persoană observă și participă fie la fapte (Practicii), fie la posibilități și soluții imaginative (Imaginativii). O persoană poate în primul rând sa ia decizii bazate pe logică și standarde obiective (Raționalii) sau pe un standard personal derivat din credințele și gândurile interioare (Sentimentalii). O persoană poate, fie să ia decizii (Organizații) fie să ramână deschisă la nou (Flexibilii). 

Scorurile pe cele 8 scale se grupează și în cele 4 temperamente ale lui Keirsey: Practic-Organizat, Practic-Flexibil, Imaginativ-Rațional și Imaginativ-Sentimental. De asemenea, similar MBTI-ului, se interpretează grupaje de câte 4 scale, de exemplu: Extravert-Practic-Rațional-Organizat, Introvert-Practic-Rațional-Organizat, Extravert-Practic-Sentimental-Organizat, Introvert-Practic-Sentimental-Organizat etc. 


Profiluri demonstrative LSI®  

Abreviere LSI
Data publicării 2007
Populația vizată elevi
Forma de administrare Individuală/ Grup, Autoevaluare
Vârsta 8-18 ani
Volumul eșantionului 2400
Calificarea necesară B
Durată 30 de minute
Tipul itemilor verbali cu 2 variante de răspuns
Numărul itemilor 69

Thomas Oakland, Ph.D., ABPP, ABPN

A fost profesor al University of Florida Research Foundation, președinte al International Foundation for Childrens Education, președinte ales al Diviziei de Evaluare Psihologică a International Association of Applied Psychologists și președinte al International School Psychology Association și al International Test Commission.

Dr. Oakland a activat ca psiholog și consultant în peste 40 de state și are statutul onorific de profesor de psihologie la Universitatea Iberoamericană din San Jose, Costa Rica și la Universitatea din Hong Kong.

Dr. Oakland este autorul sau editorul unui număr impresionant de publicații: zece volume, peste 100 de capitole, mai bine de 200 de articole și șapte teste psihologice.

Este certificat ca profesionist în psihologie școlară și neuropsihologie și profesează activ în domeniul psihologiei devianței. Interesele sale se centrează asupra caracteristicilor educaționale ale copiilor și tinerilor, asupra evaluării psihologice, a diversității culturale, a problemelor de ordin internațional în practica psihologică și a profesionalizării psihologiei.

A fost un membru al comitetului APA (APA Task Force) care a dezvoltat actualul cod etic al APA. Dr. Oakland a fost onorat de-a lungul carierei sale cu un număr mare de distincții și premii, dintre care enumerăm doar o parte.

Dr. Oakland a primit Distinguished Service Award din partea Diviziei de Psihologie Școlară a Asociației Psihologilor Americani și din partea Asociației Internaționale pentru Psihologie Școlară, precum și, în 2002, Legend Award din partea Asociatiei Naționale de Psihologie Scolara din Statele Unite. De asemenea, a primit în 2003 premiul APA pentru contribuții majore aduse dezvoltării internaționale a psihologiei.

În 2004 a primit Senior Faculty Distinguished International Educator Award din partea Universității Florida, ca recunoaștere a contribuției sale la internaționalizarea reputației și activității acestei universități.

În plus, Dr. Oakland a primit în 2005 Willard Nelson Lifetime Achievement Award din partea Asociației de Psihologie Școlară din Florida și, în 2006, Lifetime Achievement Award din partea Florida College of Education.

Eșantionul normativ al LSI® 

LSI® a fost tradus în România în perioada februarie 2004-iunie 2005 de Margareta Dincă, PhD. și Dragoș Iliescu, PhD, printr-o procedură care implică traduceri și retroversiuni consecutive. A fost necesar apelul la 5 diade de traducători, lucrând sub rigorile procedurii double-blind. LSI® a fost etalonat în România pe un eșantion reprezentativ de copii de N=2400 (1200 fete și 1200 băieți, câte 100 de fete și 100 de băieți pentru fiecare dintre categoriile de vârstă 7-18 ani). Distribuția eșantionului, raportată la populația României, asigura reprezentativitatea rezultatelor raportate în urma standardizării scorurilor brute ale scalelor LSI®. 

Considerații psihometrice și de fidelitate 

Scalele LSI® au indici Alpha de consistență internă mari și plasați evident în zona acceptabilă. Scala Extravert-Introvert are indici Alpha cuprinși între un minim de .65 (9 ani) și .83 (16 ani), cu o mediană de .77. Scala Practic-Imaginativ are indici Alpha cuprinși între un minim de .53 (7 ani) și .85 (14 ani), cu o mediană de .78. Scala Rațional-Emoțional are indici Alpha cuprinși între un minim de .66 (7 și 8 ani) și .79 (15 ani), cu o mediană de .75. Scala Organizat-Flexibil are indici Alpha cuprinși între un minim de .62 (7 ani) și .81 (17 ani), cu o mediană de .74. Indicii pentru întreg eșantionul sunt toți într-o zonă foarte bună, cea mai bine formulata scala părând să fie Practic-Imaginativ (.83), urmată de Extraversie-Introversie (.77), de Rațional-Emoțional (.75) si, în cele din urma de Organizat-Flexibil (.74). 

Validitatea chestionarului a fost probată într-un număr mare de studii și cercetări, pe baza modelului substantiv, propus de Cronbach & Meehl (1955), acesta fiind un model orientat spre construct. Validitatea interna a LSI® a fost urmărită cu atenție în faza de generare și testare a itemilor și demonstrată cu prisosință prin rezultatele foarte bune ale analizelor factoriale, atât ale celor clasice cât și ale analizelor pe pachete de itemi (parcel analysis). Validitatea externă a LSI® a fost evaluată pe baza a trei rute distincte. În primul rând, au fost analizate date provenind de la grupuri contrastante. Grupurile contrastante au fost selectate din eșantionul normativ al LSI®, pe baza indicațiilor elevilor privind preferințele lor vocaționale, convingerile personale și alte calități. Scorurile fiecărui grup la cele patru scale au fost comparate cu scorurile tuturor celorlalți elevi din eșantionul normativ. În al doilea rând, au fost explorate asociațiile convergente între LSI® și diverse criterii cu care chestionarul era de așteptat să demonstreze relații foarte puternice. În al treilea rând, au fost explorate asociațiile divergente între LSI și diverse criterii cu care chestionarul era de așteptat să demonstreze unele relații de intensitate scăzută. Suplimentar, a fost investigată atât validitatea convergentă cât și cea divergentă a chestionarului. Studiile de validare convergentă au pus în relație LSI® cu alte chestionare, de temperament, personalitate, valori și interese vocaționale (precum MBTI®, CPI®, VI, JVIS®), dar și cu nominalizări comportamentale făcute de colegi (peer-nomination). Studiile de validare divergentă au demonstrat lipsa existenței unor relații între LSI® și diverse instrumente de măsurare a aptitudinilor cognitive și a performanței academice, precum CAT, MAT6, WISC®-R, Raven SPM. 

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS