Out of office - 24 iunie 2024

DDST - 15 credite CPR

Cursul online Denver Developmental Screening Test II

Învață să aplici DENVER II pentru o evaluare rapidă, obiectivă și ușor de administrat, de tip screening, măsurând nivelul de dezvoltare pe domeniile Personal-Social, Motor Fin-Adaptativ, Limbaj, Motor-Grosier. 

Categorie: Cod produs: DDST - 15 credite CPR

Ce este DDST? 

Cursul vizează însușirea cunoștințelor și abilităților practice de bază pentru administrarea, înregistrarea răspunsurilor și aplicarea principiilor de scorare a instrumentului DENVER-II pentru itemii testului, în vederea realizării unei evaluări de tip screening prin care se urmărește detectarea potențialelor probleme de dezvoltare ale copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani.


Ce cuprinde cursul? 

Cursul cuprinde 3 secțiuni cu noțiuni teoretice generale, 4 secțiuni dedicate fiecăruia dintre cei 125 de itemi, 99 de înregistrări video ilustrative, recomandări de dezvoltare și 35 de întrebări de verificare a cunoștințelor. În urma parcurgerii cursului se emite un certificat de absolvire, iar membrii CPR sunt recompensați cu 15 credite CPR. 


Cui se adresează cursul? 

Cursul se adresează absolvenţilor facultăţilor de ştiinţe socio-umane (psihologie, psihopedagogie, sociologie, asistenţă socială, psihosociologie) specializaţi în psihologie educațională, psihologia muncii și organizațională, psihoterapie, indiferent de treapta de specializare, masteranzilor, doctoranzilor, cât şi persoanelor interesate să surprindă cât mai devreme potențiale probleme de dezvoltare ale copiilor, indiferent de formarea profesională a acestora sau de relația pe care o au cu copilul. 

Testul DENVER-II este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2012 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru domeniile de utilizare: psihologie clinică, consiliere psihologică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi a carierei. Cursul online DENVER-II se adresează specialiștilor din domeniile menționate, oferindu-le acestora reperele esențiale pentru administrarea, înregistrarea răspunsurilor și scorarea testului.

Abilități și deprinderi dobândite 

După parcurgerea cursului online DENVER-II, în paralel cu studierea materialelor formative şi după practicarea testării pe aproximativ 10 copii, specialistul ar trebui să aibă următoarele competenţe:

 • Să pregătească administrarea testului, inclusiv să calculeze corect vârsta copilului şi să traseze linia de vârstă pe foaia de testare;
 • Să realizeze corect procedurile de testare şi să identifice statusul de acceptat / respins avut de copilul testat pentru fiecare din itemii relevanţi;
 • Să evalueze subiectiv şi să marcheze comportamentul general al copilului în timpul testului;
 • Să identifice scorurile ca „avansat”, „normal”, „precauţie” sau „întârziere”;
 • Să interpreteze rezultatele testului ca „normal”, „suspect” sau „netestabil”;
 • Să promoveze TESTUL FINAL de verificare cunoștințe de la finalul cursului cu un procent minim de 80% răspunsuri corecte.

Mențiuni importante legate de utilitatea DENVER-II:

 • NU este un test de IQ şi nici nu este un predictor definitiv al abilităţii adaptative sau intelectuale viitoare;
 • NU a fost dezvoltat pentru a genera etichete diagnostice, precum cele de dizabilitate de învăţare, afecţiune a limbajului, sau afecţiune emoţională;
 • NU trebuie să fie niciodată utilizat pentru a substitui o evaluare diagnostică sau o examinare fizică.
Abreviere DDST
Durată 15 ore de studiu (estimativ)
Tip online
Scop Detectarea potențialelor probleme de dezvoltare ale copiilor folosind screenerul DENVER-II care evaluează ariile: Personal-Social, Motor Fin-Adaptativ, Limbaj, Motor-Grosier.
Module 7 (3 secțiuni teoretice și 4 secțiuni cu aplicații practice, numeroase înregistrări video și test de verificare a cunoștințelor)
Credite CPR 15 (condiționat de promovarea testului final cu minim 80% succes)
Teme NU
Termene limită NU, cursul poate fi parcurs în ritm propriu

Dragoș Iliescu, PhD

Dragoș Iliescu este profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie și Știintele Educației din cadrul Universitatii din București, unde conduce și școala doctorală.

Pe lângă cariera sa academică a fost activ în consultanță de-a lungul ultimilor 20 de ani, fiind implicat sau conducând un număr de proiecte importante legate de testarea și evaluarea psihologică și educațională, în contexte comerciale sau guvernamentale, în Europa de Est, Asia, Africa și America de Sud.

Interesele sale de cercetare se grupează în jurul a două mari domenii: psihologia aplicată în context ocupațional și în probleme de capital uman și testarea și evaluarea psihologică și educațională (cu o componentă interculturală puternică).

Dragoș Iliescu a servit în diverse capacități oficiale pentru un număr de asociații profesionale naționale și internaționale; este fostul Președinte (Past-President) al International Test Commission (ITC) și actualul Președinte al Diviziei de Testare a IAAP (International Association of Applied Psychology).

Este Editor Asociat al European Journal of Psychological Assessment și este autor a peste 100 de articole știintifice, capitole de carte și cărți, printre altele fiind coordonator, împreuna cu alți prestigiosi colegi, al volumului premiat international ”International Handbook of Testing and Assessment”, publicat in 2016 la Oxford University Press și autorul monografiei ”Adapting Tests in Linguistic and Cultural Situations”, publicat în 2018 la Cambridge University Press.

Module 

1. PREZENTARE GENERALĂ 

 • Scurtă descriere și istoric
 • Adaptarea DENVER-II în România
 • Kitul DENVER-II

2. ADMINISTRARE GENERALĂ

 • Formularul de testare
 • Calcularea vârstei copilului și trasarea liniei de vârstă
 • Instrucțiuni generale de administrare
 • Ordinea testării
 • Numărul de itemi administrați


3. SCORARE ȘI INTERPRETARE

 • Principii generale de scorare
 • Interpretarea itemilor individuali
 • Recomandări privind interpretarea globală a testului


4. ADMINISTRAREA ITEMILOR DIN CATEGORIA A. PERSONAL-SOCIAL

 • Fiecare dintre cei 25 de itemi este discutat și prezentat separat


5. ADMINISTRAREA ITEMILOR DIN CATEGORIA B. MOTOR-FIN-ADAPTATIV

 • Fiecare dintre cei 29 de itemi este discutat și prezentat separat


6. ADMINISTRAREA ITEMILOR DIN CATEGORIA C. LIMBAJ

 • Fiecare dintre cei 39 de itemi este discutat și prezentat separat


7. ADMINISTRAREA ITEMILOR DIN CATEGORIA D. MOTOR-GROSIER

 • Fiecare dintre cei 32 de itemi este discutat și prezentat separat


8.    Feedback la final de curs

 • Evaluare la final de curs


9.   Diploma de absolvire

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS