NEPSY®-II

NEPSY® - Second Edition

Testul NEPSY® - II (NEPSY®-II) oferă o vedere de ansamblu comprehensivă a statutului neuropsihologic al copiilor și adolescenților, cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani, fiind singura versiune NEPSY® normată pe populația României

Categorie: Cod produs: NEPSY®-II

Ce este NEPSY®-II?

NEPSY®-II este singurul instrument care oferă o vedere de ansamblu comprehensivă a statutului neuropsihologic al copiilor și adolescenților, cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani. NEPSY®-II permite clinicienilor să creeze evaluari personalizate în șase domenii: (i) atenție și funcție executivă, (ii) limbaj, (iii) memorie și învățare, (iv) senzoriomotor, (v) percepție socială, (vi) procesare vizuospațială. Rezultatele NEPSY®-II oferă informații referitoare la tulburările tipice ale copilăriei, permițând diagnosticarea precisă și planificarea intervenției pentru succesul la școală și acasă. Timpul de administrare variază în funcție de personalizarea evaluării de la 35 de minute la puțin peste 3 ore. 

La baza dezvoltării instrumentului NEPSY® stă abordarea lui A.R. Luria în evaluarea funcțiilor cognitive la adulții cu traumatisme cerebrale (Luria, 1973, 1962/1980). Potrivit acesteia multiplele sisteme ale creierului contribuie și mediază funcțiile cognitive complexe. Dacă o subcomponentă a unei funcții este deficientă, atunci toate funcțiile complexe la care contribuie aceasta pot deveni deficiente. Prin urmare, principiul diagnosticului de bază din perspectiva lui Luria este să se identifice deficitul primar care stă la baza performanței scăzute, în cadrul unui domeniu funcțional care afectează automat performanța și în alte domenii funcționale, afirmație susținută de concepția și modul de utilizare al NEPSY®.

 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat NEPSY®-II? 

Fiind un test de clasă C, NEPSY®-II poate fi utilizat doar de către persoanele care dețin studii de specialitate în psihologie sau științe asociate și care parcurg cu succes formarea dedicată utilizării acestui instrument, inclusă în kitul testului. 

Subtestele NEPSY®-II au fost concepute pentru a evalua abilitățile cognitive legate de tulburările care sunt de obicei diagnosticate în copilărie/adolescență și care sunt necesare pentru succesul într-un mediu academic. Utilitatea testului se remarcă în evaluări psiho-educaționale, deoarece NEPSY®-II este construit pentru a ajuta în rezolvarea problemelor din cadrul evaluării școlare, putând fi utilizat în relație cu performanțele academice slabe și problemele de control comportamental. Înțelegând care sunt punctele cognitive slabe și puternice ale copilului, se pot identifica zone ale problemelor academice și sociale unde este necesară intervenția. De asemenea, poate conduce la o mai bună interpretare a dificultăților comportamentale. 

De asemenea, NEPSY®-II este frecvent folosit în evaluările neuropsihologice clinice. Clinicianului ar trebui să îi fie familiare principiile neuropsihologice de bază și să aibă cunoștințe în psihopatologia pediatrică și neurologie, atunci când utilizează NEPSY®-II pentru a diagnostica probleme neurologice, de dezvoltare sau neuropsihiatrice. Clinicienii pot de asemenea să utilizeze NEPSY®-II pentru a înțelege procesele cognitive ale copiilor și pentru a face recomandări privind intervențiile legate de activitatea lor la școală, acasă sau în contexte sociale. 


Care sunt particularitățile NEPSY®-II? 

ACREDITAREA CPR. NEPSY®-II este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2022 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru utilizarea cu precădere în Psihologie Clinică, Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională. 

COMPLETITUDINE ȘI VARIETATE. Cele 32 de subteste și patru sarcini întârziate incluse în NEPSY®-II sunt împărțite pe cele șase domenii: Atenție și funcție executivă, Limbaj, Memorie și învățare, Percepție socială, Procesare vizuospațială, Senzoriomotor. Subtestele din cadrul fiecărui domeniu sunt foarte variate în privința prezentării stimulilor, modului de administrare, tipului de răspuns și scorării.

FACILITATE ȘI FLEXIBILITATE. Folosirea întregului instrument NEPSY®-II aduce un avantajul unor subteste normate concomitent, permițând ca scorurile să fie comparate între ele în cadrul unui profil. Profilul testului oferă în plus față de informațiile cu privire la performanța copilului în comparație cu alți copii de aceeași vârstă, o idee legată de punctele slabe și puternice ale copilului. NEPSY®-II este suficient de flexibil pentru a fi adaptat unor necesități specifice. Prin urmare, clinicienii pot alege ce subteste să administreze, bazându-se pe recomandări și pe nevoile individuale sau clinice. 

IDENTIFICAREA CAUZEI. Punctul forte al NEPSY®-II este capacitatea de a evalua deficitele primare ce stau la baza unei performanțe slabe atât în cadrul unui domeniu (de exemplu, pentru Limbaj), cât și pentru domenii diferite (de exemplu, Limbaj și Memorie și învățare).

Structura NEPSY®-II

NEPSY®-II este compus din domenii, în cuprinsul cărora intră subteste și sarcini. Acestea pot fi aplicate variabil, în funcție de scopul evaluării și vârsta respondentului.


Domeniul 1. Atenție și funcție executivă

 • Subtest 1.1. Atenția auditivă și setul de răspuns (AA, 5–16 ani, & SR7–16 ani) 

Acest subtest are două părți. Atenția auditivă este concepută pentru a evalua atenția auditivă selectivă și abilitatea de a o susține (vigilența). Setul de răspuns este conceput pentru a evalua abilitatea de a schimba și menține un set nou și complex, ce implică atât inhibiția răspunsurilor învățate anterior cât și răspunsurile corecte la stimuli de potrivire sau de contrast. Copilul ascultă o serie de cuvinte și atinge cercul corespunzător atunci când aude cuvântul-țintă.

 • Subtest 1.2. Ceasuri (CE, 7–16 ani) 

Acest subtest este conceput pentru a evalua planificarea și organizarea, aptitudinile vizuoperceptive și vizuospațiale și conceptul de timp în relație cu ceasurile analoge. Pentru fiecare item, copilul desenează imaginea unui ceas și plasează limbile ceasului acolo unde examinatorul îi indică. Pentru itemii vizuali, copilul citește timpul indicat de ceas care are sau nu cifre.

 • Subtest 1.3. Fluența desenului (FD, 5–12 ani)

Acest subtest este conceput pentru a evalua productivitatea comportamentală în abilitatea copilului de a genera desene unice prin unirea a până la cinci puncte, prezentate în două forme: structurate sau nestructurate. Copilul desenează cât mai multe desene în cadrul fiecărei forme într-un timp limitat.

 • Subtest 1.4. Inhibiție (IN, 5–16 ani) 

Acest subtest este conceput pentru e evalua abilitatea de a inhiba răspunsurile automate în favoarea unor răspunsuri noi și abilitatea de a comuta atenția între diverse tipuri de răspunsuri. Subtestul este cronometrat. Copilul se uită la o serie de forme și săgeți colorate alb-negru și denumește fie forma fie direcția sau dă un alt răspuns alternativ, în funcție de culoarea formei sau săgeții.

 • Subtest 1.5. Sortarea animalelor (SA, 7–16 ani) 

Acest subtest este conceput pentru a evalua abilitatea de a formula concepte de bază, de a transforma aceste concepte în acțiuni (sortarea în categorii) și de a muta seturi de la un concept la altul. Copilul sortează cartonașe în două grupuri de câte patru cartonașe, folosind o serie de criterii proprii de sortare.

 • Subtest 1.6. Statuia (ST, 3–6 ani)

Acest subtest evaluează inhibiția și persistența motorie. Copilului îi este cerut să-și mențină poziția corpului având ochii închiși, pentru 75 de secunde și de a inhiba impulsul de a răspunde la distractori sonori.


Domeniul 2. Limbaj

 • Subtest 2.1. Denumirea și identificarea părților corpului (DPC, IPC, 3–4 ani) 

Acest subtest evaluează capacitatea de denumire a stimulului vizualizat și recunoașterea numelor, componente de bază ale limbajului expresiv și receptiv. Pentru itemii care trebuie denumiți, copilul indică părțile corpului pe o imagine sau pe propriul corp, în timp ce examinatorul le numește cu voce tare.

 • Subtest 2.2. Generare de cuvinte (GC, 3–16 ani) 

Acest subtest evaluează productivitatea verbală prin intemediul abilității de a genera cuvinte în cadrul unui câmp semantic sau al unei categorii de cuvinte ce încep cu o anumită literă. Copilului îi este dat fie un câmp semantic fie o literă inițială, și i se cere să genereze cât mai multe cuvinte posibil în 60 de secunde.

 • Subtest 2.3. Înțelegerea instrucțiunilor (ÎI, 3–16 ani) 

Acest subtest evaluează abilitatea de a recepta, procesa și executa instrucțiuni orale cu o complexitate sintactică din ce în ce mai mare. Pentru fiecare item, copilul indică stimulul corespunzător instrucțiunii orale.

 • Subtest 2.4. Numire rapidă (NR,  3–16 ani) 

Acest subtest cronometrat este conceput pentru a evalua accesul semantic rapid și producerea numelor de culori, forme, mărimi, litere sau numere. Copilului îi sunt arătate o mulțime de culori și forme; culori, forme și mărimi; sau litere și numere. Acesta trebuie să le numească în aceeași ordine, cât mai repede posibil.

 • Subtest 2.5. Procesare fonologică (PF, 3–16 ani)

Acest subtest este format din două sarcini bazate pe procesare fonologică concepute pentru a evalua conștientizarea fonemică. Recunoașterea segmentelor de cuvinte necesită identificarea cuvintelor din segmente de cuvinte. Segmentarea fonologică este un test de eliziune. Este conceput pentru a evalua procesarea fonologică la nivelul segmentelor de cuvinte (silabe) sau sunetelor (foneme). Copilului i se cere să repete un cuvânt, iar apoi să creeze un nou cuvânt prin omiterea unei silabe sau a unei foneme, sau prin substituirea unei foneme.

 • Subtest 2.6. Repetarea cuvintelor fără sens (RCS, 5–12 ani) 

Acest subtest evaluează codarea și decodarea fonologică. Copilul repetă cuvintele fără sens prezentate cu voce tare de către examinator.

 • Subtest 2.7. Secvențe oromotorii (SO, 3–12 ani) 

Acest subtest evaluează coordonarea oromotorie. Copilul repetă secvențe articulatorii până când este atins numărul de repetări cerut.


Domeniul 3Memorie și învățare

 • Subtestul 3.1. Interferența listei de cuvinte (ILC, 7–16 ani)

Acest subtest evaluează memoria de lucru verbală, repetarea și amintirea cuvintelor în urma unor interferențe. Copilului îi sunt prezentate două serii de cuvinte și este rugat să repete fiecare propoziție în urma prezentării acestor serii. Apoi copilul trebuie să-și amintească propozițiile în ordinea în care i-au fost prezentate.

 • Subtestele 3.2. Memoria desenelor și Memoria întârziată a desenelor (MID, MÎD, 3–16 ani, 5–16 ani)

Acest subtest evaluează memoria spațială pentru un material vizual nou. Copilului îi este arătată o grilă cu patru până la zece desene pe o pagină, care este apoi scoasă din câmpul său vizual. Copilul selectează desenele dintr-un set de cartonașe și așază cartonașele în grilă în același loc ca în cel în care le-a văzut anterior. O sarcină întârziată evaluează memoria de lungă durată pentru memoria vizuospațială.

 • Subtestele 3.3. Memoria fețelor și Memoria întârziată a fețelor (MIF, MÎF, 5–16 ani) 

Acest subtest evaluează encodarea caracteristicilor faciale, dar și discriminarea și recunoașterea facială. Copilul privește o serie de fețe iar apoi îi sunt arătate trei fotografii dintre care o selectează pe cea pe care a văzut-o anterior. O sarcină întârziată evaluează memoria de lungă durată pentru memoria fețelor.

 • Subtestele 3.4. Memoria imediată a listei și Memoria întârziată a listei (MIL, MÎL, 7–12 ani) 

Subtestul este conceput pentru a evalua învățarea și memoria verbală, ritmul învățării și rolul interferenței în reamintirea materialului verbal. Copilul trebuie să citească de mai multe ori o listă de cuvinte și să și le amintească după fiecare prezentare. O sarcină întârziată evaluează memoria de lungă durată pentru cuvinte.

 • Subtestele 3.5. Memoria numelor și Memoria întârziată a numelor (MIN, MÎN, 5–16 ani) 

Acest subtest evaluează abilitatea de a învăța numele unor copii, din trei încercări. Copilului îi sunt arătate șase sau opt cartonașe cu desene reprezentând copii, în timp ce îi sunt citite numele acestora. Apoi îi sunt arătate din nou cartonașele și i se cere să-și amintească numele copiilor de pe fiecare cartonaș. O sarcină întârziată evaluează memoria de lungă durată pentru memoria numelor.

 • Subtestul 3.6. Memorie narativă (MNR, 3–16 ani) 

Acest subtest evaluează memoria pentru un material verbal organizat în cazul reamintirii libere, reamintirii cu ajutorul indiciilor și recunoașterii. Copilul ascultă o poveste și apoi îi este cerut să o repete. Îi sunt puse și întrebări pentru a obține detaliile lipsă din poveste.

 • Subtestul 3.7. Repetarea propozițiilor (RP, 3–6 ani) 

Acest subtest evaluează abilitatea de a repeta propoziții cu o complexitate și lungime din ce în ce mai mare. Copilului îi sunt citite o serie de propoziții și îi este cerut să-și amintească fiecare propoziție, imediat după ce i-a fost prezentată.


Domeniul 4. Percepție socială

 • Subtestul 4.1. Recunoașterea trăirilor (RT, 3–16 ani) 

Acest subtest evaluează abilitatea de a recunoaște trăirile (fericire, tristețe, furie, teamă, dezgust și neutră) din fotografii cu fețe ale unor copii, în cadrul a sarcini distincte. Într-una din sarcini copilul spune pur și simplu dacă în două fotografii este exprimată aceeași trăire. În cea de-a doua sarcină, copilul selectează două fotografii în care fețele exprimă aceeași trăire, din 3-4 fotografii. În cea de-a treia sarcină a treia, copilului îi este arătată pentru puțin timp o față și din memorie trebuie să aleagă o fotografie care să exprime aceeași trăire ca cel văzut anterior.

 • Subtestul 4.2. Teoria minții (TM, 3–16 ani) 

Acest subtest evaluează abilitatea de a înțelege funcții mentale precum credința, intenția, înșelătoria, emoția, imaginația și simularea (prefăcătoria), dar și abilitatea de a înțelege că celelalte persoane au propriile gânduri, idei și sentimente care pot fi diferite de cele proprii. Acesta evaluează și abilitatea de a înțelege cum emoțiile sunt relaționate cu contextul social și de a recunoaște trăirea potrivită în diverse situații sociale. În sarcina verbală, copilului îi sunt citite variate scenarii sau îi sunt arătate imagini, și apoi îi sunt puse întrebări care necesită cunoașterea punctului de vedere al altei persoane pentru a putea răspunde corect. Pentru sarcina contextuală, copilului îi sunt arătate imagini reprezentând contexte sociale și îi este cerut să selecteze o una din patru poze, care ilustrează trăirea potrivită a uneia dintre persoanele din imaginea arătată anterior.


Domeniul 5. Procesare vizuospațială

 • Subtestul 5.1. Construcția din cuburi (CC, 3–16 ani) 

Acest subtest evaluează abilitatea vizuospațială și vizuomotorie de a reproduce construcții tridimensionale bazându-se pe modele sau desene bidimensionale.

 • Subtestul 5.2. Copierea desenelor (CD, 3–16 ani) 

Acest subtest evaluează deprinderile motorii și vizuoperceptive asociate cu abilitatea de a copia figuri geometrice bidimensionale. Copilul copiază figurile ilustrate în Caietul de răspuns.

 • Subtestul 5.3. Găsirea drumului (GD, 5–12 ani) 

Acest subtest evaluează cunoștințele legate de relațiile vizual-spațiale și de direcționalitate, precum și abilitatea de a utiliza aceste cunoștințe pentru a transfera un drum de la o simplă hartă schematică la una mai complexă. Copilului îi este arătată o hartă schematică cu o casă-țintă și este rugat să găsească acea casă pe o hartă mai mare, care conține și alte case și străzi.

 • Subtestul 5.4. Puzzle-uri din imagini (PI, 7–16 ani)

Acest subtest evaluează discriminarea vizuală, localizarea spațială și scanarea vizuală, dar și abilitatea de a descompune o imagine în părțile sale componente și de a recunoaște relațiile de tip parte-întreg. Copilului îi este prezentată o imagine mare împărțită de o grilă și patru imagini mai mici, care reprezintă secțiuni ale imaginii mai mari. Copilul identifică fiecare imagine mai mică în cadrul imaginii mari. 

 • Subtestul 5.5. Puzzle-uri geometrice (PG, 3–16 ani) 

Acest subtest evaluează abilitatea de a realiza rotații mentale, analiza vizuospațială și atenția la detalii. Copilului îi este prezentă imaginea unei grile mari care conține diverse forme. Pentru fiecare item, copilul identifică două forme din afara grilei cu două forme din interiorul grilei.

 • Subtestul 5.6. Săgeți (SG, 5–16 ani) 

Acest subtest evaluează abilitatea de a aprecia orientarea liniilor. Copilul se uită la o mulțime de săgeți aranjate în jurul unei ținte și indică săgeata care este îndreptată spre centrul țintei.


Domeniul 6. Senzoriomotor

 • Subtestul 6.1. Bătaia ritmică a degetelor (BRD, 5–16 ani) 

Acest subtest cronometrat are două părți. Prima parte evaluează dexteritatea degetelor copilului și viteza motorie. Partea a doua evaluează programarea motorie rapidă. Copilul copiază o serie de mișcări ale degetelor, demonstrate de examinator, cât de repede posibil.

 • Subtestul 6.2. Imitarea pozițiilor mâinii (IPM, 3–12 ani) 

Acest subtest evaluează abilitatea de a imita pozițiile mâini/degetelor. Copilul imită o varietate de poziții ale mâinii demonstrate de examinator.

 • Subtestul 6.3. Precizia vizuomotorie (PV, 3–12 ani) 

Acest subtest cronometrat evaluează viteza și precizia grafomotorie. Copilul utilizează mâna preferată pentru a desena linii în interiorul unui traseu, cât mai repede posibil.

 • Subtestul 6.4. Secvențe motorii manuale (SMM, 3–12 ani) 

Acest subtest evaluează abilitatea de a imita o serie de secvențe de mișcări ritmice, utilizând una sau ambele mâini. Copilul repetă o serie de mișcări ale mâinii demonstrate de examinator până când numărul de mișcări cerut este atins.

Revizie BUROS DA, in R. A. Spies, J. F. Carlson, & K. F. Geisinger (Eds.), The eighteenth mental measurements yearbook.
Abreviere NEPSY®-II
Data publicării 2022
Populația vizată copii și adolescenți
Forma de administrare individual, interacțiune
Vârsta 3-16 ani
Volumul eșantionului 829 participanți
Calificarea necesară C
Durată evaluarea generală 45 (preșcolari) - 60min (școlari); evaluare diagnostică/selectivă - durată variabilă; evaluare completă - 90 min (preșcolari) - 2 sau 3+ ore (școlari)
Tipul itemilor variabil, de tip sarcină-interactivă
Numărul itemilor 6 domenii funcționale, 32 de subteste și 4 sarcini întârziate

Marit KORKMAN, PhD

Dr. Marit Korkman a obținut doctoratul la Universitatea din Helsinki, Finlanda și este în prezent profesor de neuropsihologie. Principala sa responsabilitate este coordonarea programului de specializare postuniversitară finlandeză în neuropsihologie clinică. Este un neuro-psiholog clinician pentru copii, cu o vastă experiență clinică în diagnosticul neuropsihologic al copiilor, în Europa și Finlanda. Dr. Korkman a publicat cercetări asupra copiilor cu diferite tulburări și factori de risc, inclusiv copii cu greutate foarte mică la naștere, copii expuși la alcool prenatal, copii cu epilepsie și copii cu diferite tulburări de învățare și dezvoltare.

Ursula KIRK, PhD

Dr. Ursula Kirk este un pionier în domeniul neuropsihologiei pediatrice și al aplicării sale la problemele de neurodezvoltare. Aria de interes în cercetare a dr. Kirk include rolul funcțiilor executive în apariția competențelor cognitive și procesele de dezvoltare care stau la baza limbajului tipic și atipic, grafomotor, vizuospațial, învățării și memoriei. Profesor și fost administrator de școală, după obținerea doctoratului, dr. Kirk a urmat studiile post-doctorale în neuropsihologie pediatrică în Boston, colaborând cu Edith Kaplan, Harold Goodglass, Martha Denckla, Jane Holmes Bernstein și Norman Geschwind. Ursula Kirk a dezvoltat Programul în Neuroștiințe și Educație la Colegiul Profesorilor din Columbia, pe care l-a condus timp de 15 ani, până la pensionare.

Sally KEMP, PhD

Dr. Sally Kemp și-a început cariera în asistență medicală, a fost profesor și psihometrician timp de 20 de ani, înainte de a se orienta spre medicină, domeniul academic și evaluare. A urmat un doctorat în psihologia dezvoltării cu o subspecializare în neuropsihologie la Universitatea Columbia. Dr. Kemp și-a desfășurat activitatea timp de 18 ani la Tulsa Developmental Pediatrics și Centrul pentru Psihologie Familială din Tulsa, OK. În acea perioadă, ea a coordonat de asemenea, doctoranzi clinicieni de la Universitatea din Tulsa și studenți la medicină și rezidenți de la Universitatea Oklahoma Medical College, din Tulsa, unde a activat în calitate de professor asociat adjunct de pediatrie. Dr. Kemp și-a centrat atenția în cercetările sale pe tulburările de spectru autism și dislexie. În perioada anterioară pensionării, Dr. Kemp și-a continuat activitatea de cercetare prin intermediul Departamentului de Psihologie a Sănătății (Department of Health Psychology) și al Centrului Thompson pentru Autism și Tulburări Neurodezvoltare (Thompson Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders) din cadrul Universității Missouri din Columbia.

Eșantionul normativ al NEPSY®-II

În România au fost culese date cu NEPSY®-II în 2 faze distincte. O primă formă adaptată a testului a fost pilotată într-o primă fază pe un eșantion relativ redus, de 80 de copii, pentru a observa modalitatea în care forma românească a testului funcționează la populații diverse. Evident, pe tot parcursul adaptării culturale s-a lucrat strâns cu copii de diferite vârste, iar acele subteste care au fost modificate mai radical au fost pilotate separat pe grupe relativ voluminoase de copii și adolescenți. Însă faza de pilotare a fost primul moment în care întregul test a fost utilizat pentru a testa sistematic grupuri mai mari de copii cu vârste diverse. În urma pilotării au fost realizate și un număr de analize psihometrice, precum și, mai ales, discuții și analize calitative privind ușurința de utilizare a testului și necesitatea de a opera unele ultime modificări asupra materialelor stimul sau a instrucțiunilor de administrare.

Eșantionul normativ românesc conține N = 829 de participanți, dintre care 401 sunt de gen masculin și 427 de gen feminin. Eșantionul a fost împărțit în 24 de categorii de vârstă, în conformitate cu practica utilizată și în efortul de standardizare originală realizat în SUA pentru forma originală a testului. Vârsta participanților este cuprinsă între un minim de 2 ani, 11 luni și 18 zile (aferent grupei de vârstă 3:0-3:5) și un maxim de 16 ani, 11 luni și 17 zile (aferent categoriei de vârstă 16:0-16:11).

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS