AMI®

Achievement Motivation Inventory®

Inventarul Motivației pentru Performanță (AMI®) - după abilitățile cognitive, motivația performanței este considerată a fi a doua trăsătură relevantă în predicția performanței superioare
Categorie: Cod produs: AMI®

Ce este AMI®? 

AMI® este un inventar cu o aplicabilitate foarte largă construit pentru a măsura dimensiunile atribuite constructului de motivație pentru performanță, cu precădere în contextele asociate muncii și ariilor profesionale (fără a se limita la acestea) care pun accentul asupra performanței.

Astfel, AMI® face posibilă înțelegerea corectă și completă a motivației performanței, folosind coordonate de personalitate și anumite preferințe comportamentale. Forma lungă, AMI®, include 170 de itemi, verbali, format de răspuns pe scală Likert cu 7 trepte. Rezultatele sunt grupate ulterior în 17 scale structurale, precum și într-un indice motivațional global. Forma scurtă, AMI®-k, folosește doar 30 de itemi, verbali, cu răspuns pe o scală cu 7 trepte și pentru care returnează valoarea indicelelui global. În funcție de varianta aleasă, timpul de administrare variază de la 30 la zece minute.

Inventarul a fost dezvoltat în Germania (Leistungsmotivationsinventar, LMI) pornind de la o serie mai largă de lucrări de diagnosticare a aptitudinilor, ancorate în context aplicativ, dar și de la activitatea practică tipică pentru psihologia diferențială, care este mai puternic orientată spre domeniul cercetărilor fundamentale. Din punct de vedere teoretic inventarul se depărtează de modelele clasice Murray/McClelland/Atkinson/Heckhausen, recunoscându-le în cadrul unei viziuni teoretice care priveşte motivaţia performanţei ca pe o orientare globală a comportamentului, la care participă diverse aspecte ale personalităţii. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat AMI®? 

AMI® se adresează tuturor profesioniștilor din domeniul business și coaching, experților HR, dar și specialiștilor care activează în domenii educațional sau de reconversie profesională. În funcție de forma aleasă, lungă (AMI®) sau scurtă (AMI®-k), inventarul poate fi utilizat în scop de screening, clasificare/diagnostic, descriere/ planificarea intervenţiilor, fie monitorizare. 

Cel mai frecvent acest instrument este utilizat de sine-stătător în promovare, diagnoza psihologică a anumitor situații din mediul I/O și consiliere și dezvoltare, sau complementar în selecția de personal, unde contribuie incremental la validitatea predictivă.

Pentru că AMI® permite nu numai diagnoza acelor componente clasice ale motivaţiei, precum speranţa de succes şi frica de insucces, ca în modelul clasic al lui McClelland şi Atkinson, ci înţelege motivaţia performanţei ca pe o orientare largă a acţiunii, ca direcţionare a unei mari părţi a personalităţii spre tematica performanţei, el poate fi utilizat în toate ariile performative ale vieții: în şcoală şi profesie, dar chiar şi în timpul liber, hobby-uri şi sport.


Care sunt particularitățile AMI®? 

MOTIVANT. AMI® este un broadband, care nu presupune mai mult de 30 de minute pentru administrare, incluzând aici instructajul. El se poate aplica atât creion-hârtie, cât și electronic, atât individual, cât și în grup, returnând valoarea indicelui motivațional global și alte cuprinzătoare detalii cu privirea la motivele și caracteristicile de perseverență și angajament ale respondenților fără a le lăsa acestora impresia unei evaluări.

RAPORTUL EXCELENT TIMP/REZULTATE. Rezultatele AMI® sunt disponibile imediat după completare și oferă descrieri sumative ale celor 17 dimensiuni, cât și vizualizarea profilului de personalitate sub forma unei foarte ilustrative diagrame circulare de tipul pânză de păianjen. Fiind un instrument de clasă B, puterea interpretativă a AMI®-2 este maximă în mâinile celor care fie sunt licențiați ca psihologi, fie au expertiză în psihometrie sau competențe dobândite în arii asociate.

ACREDITARE CPR. AMI® și AMI®-k sunt recomandate de Colegiul Psihologilor din România și au primit în 2008 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru domeniile de utilizare: psihologia muncii, psihologia aplicată în transporturi; psihologia aplicată în servicii, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi a carierei.


Scalele AMI®

AMI® conține un număr de 17 scale și un indice motivațional global:

 • BE - Perseverența (Beharrlichkeit, Persistance)
 • DO - Dominanța (Dominanz, Dominance)
 • EN - Angajamentul (Engagement, Engagement)
 • EZ - Siguranța succesului (Erfolgszuversicht, Confidence in Success)
 • FX - Flexibilitatea (Flexibilität, Flexibility)
 • FL - Absorbirea (Flow, Flow)
 • FU - Neînfricarea (Furchtlosingkeit, Fearlessness)
 • IN - Internalitatea (Internalität, Internality)
 • KA - Efortul compensator (Kompensatorische Anstrengung, Compensatory Effort)
 • LS - Mândria perfomanței (Leistungsstolz, Pride in Productivity)
 • LB - Dorința de învățare (Lernbereitschaft, Eagerness to Learn)
 • SP - Preferința pentru dificultate (Schwierigkeitspräferenz, Preference for Difficult Tasks)
 • SE - Independența (Selbstständigkeit, Independence)
 • SK - Autocontrolul și autodisciplina (Selbstkontrolle, Self-Control)
 • ST - Orientarea spre status (Statusorientierung, Status Orientation)
 • WE - Orientarea spre competiție (Wettbewerbsorientierung, Competitiveness)
 • ZS - Fixarea scopului (Zielsetzung, Goal Setting)


Profiluri demonstrative AMI®

Revizie BUROS DA in K. F. Geisinger, R. A. Spies, J. F. Carlson, & B. S. Plake (Eds.), The seventeenth mental measurements yearbook.
Abreviere AMI®, AMI®-k
Data publicării 2007
Populația vizată adolescenți și adulți
Forma de administrare individuală/ grup, autoevaluare
Vârsta peste 16 ani
Volumul eșantionului 3000
Calificarea necesară B
Durată AMI® - 30 minute, AMI®-k - 10 minute
Tipul itemilor itemi verbali scorați pe scală cu 7 puncte
Numărul itemilor 170 itemi pentru AMI®, 30 itemi pentru AMI®-k

Heinz Schuler, PhD

Dr. Heinz Schuler, personalitate marcantă pe plan mondial în domeniul psihologiei economice, este profesor și directorul Catedrei de Psihologie a Universității Hohenheim Stuttgart. Deține și funcțiile de director științific la S&F Personalpsychologie Managementberatung GmbH și de inspector consilier la HR Diagnostics AG.

Ariile sale de expertiză cuprind domenii precum psihologia personalului, diagnosticarea capacităților profesionale, cercetarea și creșterea performanței.

Prof. Schuler consiliază firme în recrutarea și selecția electronică a personalului, assesment center, analiza și dezvoltarea potențialului, măsurarea performanței și audit managerial.

Preocupările sale actuale de cercetare sunt focalizate pe dezvoltarea noilor metode de măsurare a caracteristicilor personale care joacă un rol important în succesul profesional precum creativitatea, motivația performanței și integritatea.

Prof. Schuler a introdus în psihologie două concepte de mare impact, anume principiul multimodalității și conceptul de validitate socială. Este și autor a peste 400 de publicații dintre care Selecția psihologica a personalului, Manual de psihologie organizațională, Manual de psihologia personalului, Aprecierea și îmbunătățirea performanței profesionale a personalului, Inventarul de motivație a performanței în profesie și a Testului de motivație în sport.

Dintre produsele electronice cele mai noi, realizate împreună cu echipele sale de cercetare, se numără portalul de consiliere vocațională "Was studiere ich?" (www.was-studiere-ich.de), în acces liber, și un instrument inovativ de profilare profesională (www.berufsprofiling.de), mijloace care permit compararea profilului calificărilor individuale cu profilul tipic pentru o profesie dată.

George Thornton, PhD

Dr. George C. Thornton III a obtinut titlul de doctor in 1966 la Purdue University si este profesor de psihologie la Colorado State University S.U.A. A fost distins de catre American Board of Industrial/Organizational Psychology cu diploma in psihologie industriala si organizationala si este membru al Society of Industrial and Organizational Psychology.

Dr. Thornton este specializat in assessment center, metode de selectie, dezvoltarea si validarea testelor, implicatiile legii discriminarii la angajare cu efecte in psihologia personalului. A dezvoltat, validat si implementat metoda assessment center si alte procedee de evaluare a personalului utilizand tehnici de simulare pentru selectie si dezvoltarea a numeroase profesii din organizatii private si publice.

Dr. Thornton este autorul a peste 60 de articole publicate in reviste stiintifice de mare prestigiu si a mai multor carti dintre care Assessment Centers and Managerial Performance (coautor William Byham) si Assessment Centers in Human Resource Management (coautor Deborah Rupp), Developing Organizational Simulations: A Guide for Practitioners and Students (coautor Rose Mueller-Hanson). Dr. Thornton a prezentat metoda sa assessment center la conferinte stiintifice precum si la International Association of Chiefs of Police, la International Congress on Assessment Center Methods si la Society for Industrial and Organizational Psychology. Pe aceeasi tema a realizat si workshop-uri pentru profesionisti in S.U.A, Germannia, Elvetia, Anglia, Israel, Africa de Sud, Indonezia, Brazilia si China.

Andreas Frintrup PhD

Andreas Frintrup, PhD este cadru didactic al Facultății de Psihologie a Universității Hohenheim Stuttgart, catedra prof. dr. Heinz Schuler.

Îndeplinește de asemenea funcțiile de director al firmei S&F Personalpsychologie Managementberatung GmbH și de președinte al HR Diagnostics AG din Germania.

Firme ca AUDI, BMW, Credit Suisse, Continental, DaimlerChrysler, PricewaterhouseCoopers sau Volkswagen se numără printre clienții săi.

Împreună cu echipa sa de cercetare dezvoltă metode psihologice web utilizate în selecția de personal, evaluarea potențialului și evoluția profesională a angajaților tineri. Cercetările sale actuale se focalizează și pe motivația performanței în profesie și în sport. A publicat mai multe lucrări științifice, fiind coautorul Inventarului de motivație a performantei (LMI) și a Testului de motivație în sport (SMT).

Eșantionul normativ al AMI®

Traducerea și adaptarea AMI® au fost în lucru în România din anul 2005. Traducerea a fost realizată printr-o procedură de traducere și retroversiune de Liana Miclăuș și Horia Pitariu în 2005. Culegerea datelor pentru adaptare și validare a început tot în 2005, cu un eșantion mai degrabă redus ca volum. Obiectivele avute de cercetători la acel moment erau de două feluri: (a) generarea unui etalon experimental, pe un eșantion de studenți și un eșantion de adulți angajați în muncă și (b) experimentarea legăturilor între AMI® și metafactorii Big Five, așa cum sunt aceștia măsurați de NEO-PI-R (Costa & McCrae, 1991). 

În 2006 și 2007, colectarea datelor s-a concentrat asupra culegerii unui eșantion normativ voluminos pentru România, precum și pe culegerea de date experimentale cu caracter validațional, pentru contextul românesc. La acest moment, eșantionul normativ al AMI® în România este format din N=3000 de participanți, dintre care N=1300 adulți angajați în muncă și N=1700 studenți. În total, 1500 de subiecți sunt de sex feminin și 1500 de sex masculin. Una din utilitățile principale ale AMI este în domeniul psihologiei muncii, industriale și organizaționale. Mulți din psihologii care activează în acest domeniu preferă administrarea online a chestionarelor, motiv pentru care este important să fie colectate date și analizate posibilele diferențe între administrarea creion-hârtie și administrarea online a unui chestionar. Pentru versiunea româneasca a AMI, au fost colectate online N=429. Dintre acestea, 157 (36.51%) au fost colectate prin sistemul online german, în care participantul este complet anonim, iar restul (272) prin sistemul online românesc, unde participantul trebuie să primească o invitație din partea unui psiholog autorizat și deci nu este complet anonim. Cei 115 bărbați (26.74%) și cele 157 de femei (36.51%) din acest eșantion online. care și-au declarat datele demografice, au vârste cuprinse între 22 și 69 ani (m=36.58, s=10.38). Sunt de asemenea colectate eșantioane speciale de manageri, sportivi, șomeri și elevi. 

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS