Out of office - 24 iunie 2024

RCFT®

Rey Complex Figure Test and Recognition Trial

Testul Figurii Complexe Rey și Proba de Recunoaștere - măsoară capacitatea vizuală și memoria spațială

Categorie: Cod produs: RCFT®

Ce este RCFT®? 

Testul „Figură complexă” a fost inițial creat de Rey în 1941 pentru a investiga abilitatea vizual‑spațială și de construcție și memoria vizuală la persoanele cu leziuni cerebrale, fiind deunăzi frecvent utilizat ca un instrument neuropsihologic de evaluare a abilității de construcție vizual‑spațială și al memoriei vizual‑spațială. Procedurile de testare și materialele prezentate aici presupun utilizarea figurii complexe originale a lui Rey, dar nu și a datelor normative ale lui Osterrieth. Așadar, aceste proceduri sunt denumite Testul Figurii Complexe Rey (RCFT®) pentru a evita confuzia cu alte paradigme care implică proceduri de administrare diferite, alte criterii de cotare și alte figuri‑stimul complexe. 

Administrarea RCFT include: Proba de Copiere, Proba de Reproducere Imediată după 3 minute, Proba de Reproducere Întârziată după 30 de minute și Proba de Recunoaștere, care este administrată imediat după Proba de Reproducere Întârziată. Proba de Recunoaștere conține 12 din cele 18 elemente de cotare ale figurii‑stimul complexe, împreună cu 12 elemente‑distractor (care nu sunt componente ale figurii stimul). Participantul indică itemii pe care îi recunoaște din figura‑stimul pe care a copiat‑o anterior (Proba de Copiere). Proba de Recunoaștere măsoară capacitatea de recunoaștere mnezică a participantului pentru elementele figurii complexe și evaluează capacitatea participantului de a utiliza indicii cu scopul de a reactualiza informații. Astfel, se evaluează contribuțiile relative ale codificării, ale proceselor de stocare și de reactualizare pentru performanța mnezică.

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat RCFT®? 

Specialiștii din domeniile psihologie, psihiatrie, medicină vor regăsi în RCFT® instrumentul clinic ideal. Testul poate fi utilizat în practica privată, în cabinetele de specialitate din ambulatoriul public sau privat, în secțiile medicale cu pacienți internați sau instituționalizați, cât și în instituții educaționale. 

În conformitate cu liniile directoare oferite de Standardele de Testare Educațională și Psihologică (Asociația Americană de Cercetare Educațională, Asociația Americană de Psihologie & Consiliul Național pentru Măsurarea în Educație), interpretarea clinică a RCFT® necesită formare profesională și expertiză în psihologie clinică, neuropsihologie, sau ambele. 

Utilitatea și validitatea RCFT® ca instrument clinic de evaluare a capacității cognitive sunt direct legate de competența profesională și cunoștințele examinatorului, precum și de stăpânirea informațiilor conținute de manualul testului. Interpretarea scorurilor RCFT® în scopuri clinice sau de diagnosticare nu ar trebui să fie realizată fără o înțelegere clară a legăturii creier‑comportament și a factorilor medicali și psihologici care îi afectează. 

Cercetările inițiale au arătat că scorurile rezultate din RCFT®, inclusiv din Proba de Recunoaștere, disting ușor pacienții cu leziuni cerebrale de subiecții sănătoși, distinge pacienții cu leziuni cerebrale ce manifestă simptome ale unor afectări ale memoriei documentate și care au capacitatea de a trăi independent, de pacienții cu leziuni cerebrale care nu au această capacitate, și distinge performanța deficitară RCFT® cauzată de deficiențe motorii, de cea cauzată de afectarea memoriei


Care sunt particularitățile RCFT®? 

AVIZARE CPR. RCFT® se află în proces de avizare de către Colegiul Psihologilor din România în vederea primirii avizului pe o perioadă nedeterminată pentru domeniile de utilizare: psihologie clinică și consiliere psihologică. 

MATERIALELE TESTULUI. Materialele de testare ale RCFT® constau din Manualul tehnic, Cardul de stimuli (laminat) și Formularul de testare. Utilizarea unei figuri‑stimul complexe diferite poate face comparațiile normative invalide și poate afecta validitatea și utilitatea rezultatelor obținute.

ADMINISTRAREA. RCFT® constă în patru sarcini (probe) separate. 

În prima sarcină, Proba de Copiere, participantul vizualizează cardul ce conține figura‑stimul și copiază figura pe o foaie de hârtie goală. După ce participantul indică faptul că a finalizat copierea desenului, figura‑stimul și desenul sunt îndepărtate imediat din câmpul său vizual. Urmează trei minute de activitate verbală fără legătură cu activitatea anterioară. 

În continuare este administrată cea de‑a doua sarcină, Proba de Reproducere Imediată. Acesta presupune ca participantul să deseneze figura din memorie pe o foaie de hârtie goală. Apoi, la 30 de minute după ce participantul a finalizat Proba de Copiere, acestuia i se administrează cea de‑a treia probă, Proba de Reproducere Întârziată, în care participantul desenează din nou figura din memorie.

Cea de‑a patra sarcină, Proba de Recunoaștere se administrează imediat după finalizarea sarcinii de Reproducere Întârziată Proba de Recunoaștere se administrează imediat după finalizarea sarcinii de Reproducere Întârziată.

Proba de Recunoaștere constă în 24 figuri geometrice, dintre care 12 sunt elementele de cotare individuală ale figurii‑stimul, iar celelalte 12 sunt stimuli distractor. Participantul indică care dintre cele 24 elemente de recunoaștere sunt cele pe care le recunoaște ca făcând parte din figura‑stimul. În plus față de materialele componente RCFT® menționate anterior, examinatorul va avea nevoie de un creion cu radieră pentru a fi utilizat de către participant și un cronometru sau un ceas digital pentru a înregistra durata de timp necesară copierii figurii‑stimul.

Scalele RCFT® 

RCFT® oferă scoruri T și centile pentru:

  • Reproducere imediată
  • Reproducere întârziată
  • Recunoaștere Total corect
  • Copiere
  • Timp de copiere
  • Recunoaștere Corect-Pozitivă
  • Recunoaștere Fals-Pozitivă
  • Recunoaștere Corect-Negativă
  • Recunoaștere Fals-Negativă

Revizie BUROS DA in B. S. Plake & J. C. Impara (Eds.), The fourteenth mental measurements yearbook.
Abreviere RCFT®
Data publicării 2024
Populația vizată tineri, adulți, seniori
Forma de administrare Individual
Vârsta 18-99
Volumul eșantionului 615
Calificarea necesară C
Durată aprox 45 min, incluzând pauza necesară de 30 de minute
Tipul itemilor Proba de Copiere, Proba de Reproducere Imediată după 3 minute, Proba de Reproducere Întârziată după 30 de minute și Proba de Recunoaștere
Numărul itemilor 3+1

John E. Meyers

Meyers Neuropsychological Services, Doctor în Psihologie

Kelly R. Meyers

Neuropsiholog

Eșantionul normativ al RCFT® 

Normarea testului RCFT® în România a fost bazată pe un eșantion de 615 persoane, format din două loturi distincte. Un prim lot a fost cules ca parte a unui proiect de cercetare mai complexă, care tinde la conormarea unui număr de 7 teste scurte dar larg utilizate în evaluările neuropsihologice, la populația României. Pe un eșantion de 420 de persoane au fost administrate în aceeași ședință de evaluare toate aceste 7 teste; 352 de evaluări au fost valide pentru testul RCFT®, deoarece restul protocoalelor au prezentat abateri semnificative de la instrucțiunile de administrare (cel mai des nerespectarea timpilor de administrare a probelor de Reproducere Imediată și Reproducere Întârziată). Suplimentar, au fost culese țintit 200 de aplicări în zone geografice și categorii de vârstă care erau sub‑reprezentate în primul lot – dintre aceste 200 de aplicări suplimentare, 195 au fost complete si valide, ajungându‑se astfel la actualul eșantion de 615 persoane. Reprezentativitatea eșantionului din punct de vedere al genului, zonei geografice și categoriei de vârstă este comparabilă cu datele extrase din raportarea realizată în 2019 de Institutul Național de Statistică.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS