Out of office - 24 iunie 2024

ESQ®2

Employee Screening Questionnaire® - 2

Chestionar de Screening al Angajatului - 2 (ESQ®2) măsoară tendința angajaților de a se implica în diverse comportamente, atât pozitive, cât și contraproductive, fiind ideal în screeningul integrității
Categorie: Cod produs: ESQ®2

Ce este ESQ®2? 

ESQ®2 este instrumentul ideal pentru procesele de recrutare și selecție. El este un screener, ceea ce permite ca ESQ®2 să indice foarte rapid angajatorilor pe baza unor criterii specifice și într-o manieră eficientă, care sunt acei candidați care sunt superiori față de restul concurenților, permițând astfel reducerea semnificativă a costurilor asociate continuării interacțiunii candidaților incompatibili cu organizația. 

Conceput pe baza evaluării trăsăturilor de personalitate, ESQ®2 se concentrează atât pe identificarea comportamentelor pozitive, cât și a celor contraproductive, fiind implicat în măsurarea conceptului psihologic de integritate. În comunitatea științifică, integritatea se referă la măsura în care o persoană urmează în mod constant, în comportamentul său, acele valori care sunt împărtășite la nivelul societății și la măsura în care respectiva persoană este onestă și demnă de încredere. 

Completarea ESQ®2 durează sub 20 de minute și returnează un indice procentual de recomandare generală a candidatului (intuitiv reprezentat de culorile roșu-galben-verde, unde roșu înseamnă nerecomandat, iar verde semnalizează un candidat adecvat), cât și un număr de 5 Comportamente productive și 8 Comportamente contraproductive. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat ESQ®2? 

ESQ®2 se adresează specialiștilor din departamentele de HR și organizațiilor aflate în căutarea unui test care și-a demonstrat eficiența, fidelitatea și validitatea în măsurarea integrității în procesul de angajare. Testul este simplu și ușor de însușit, astfel încât într-o jumătate de zi poți deja iniția un proces de selecție obiectiv. ESQ®2 este perfect pentru testarea de tip pre-employment într-o varietate de domenii, dintre care domeniul serviciilor, retail, sănătate și îngrijire personală, transporturi, domeniul industrial, domeniul hotelier, manufactură și multe altele. 


Care sunt particularitățile ESQ®2? 

ACCESIBILITATE. Fiind un instrument psihometric de clasă A, ESQ®2 poate fi utilizat de orice persoană interesată să atragă în organizația din care face parte persoane demne de încredere. Citirea manualului tehnic al instrumentului, împreună cu exersarea și îmbogățirea cunoștințelor prin studiul literaturii de specialitate va favoriza rapid utilizarea testului la capacitate maximă. 

RAPIDITATE ȘI EFICIENȚĂ. ESQ®2 este un screener, al cărui timp de administrare de până la 15-20 minute, individual sau în grup, contribuie la trierea rapidă a candidaților din punctul de vedere al productivității și integrității. Acesta se pliază extrem de bine nevoilor de recrutare și selecție, indiferent de poziția ocupată de respondent, de la entry-level la management. 

REDUCE DISTORSIUNEA. Dezvoltarea ESQ®2 a fost ghidată de recunoașterea faptului ca organizațiile caută să angajeze pe de o parte persoane care sunt devotate și productive, iar pe de altă parte persoane care se abțin de la comportamente indezirabile, precum furtul sau lentoarea intenționată. Pentru a realiza trierea candidaților în situații cu miză, predominant caracterizate de încercarea acestora de a se prezenta într-o lumină favorabilă, testul include 27 de grupe a câte patru itemi cu alegere forțată. Aceștia descriu comportamente caracteristice, interese și activități. Studiile au indicat că formatul aparte de prezentare a itemilor - în tetrade - reduce considerabil distorsiunea, chiar și cu peste o abatere standard.

Scalele ESQ®2 

Rezultatele în muncă, așa cum sunt măsurate ESQ®2: 

Recomandarea generală de angajare 

Comportamente pozitive/productive:  

 • Orientare spre client, 
 • Productivitate, 
 • Acuratețe, 
 • Angajament / Satisfacție în muncă, 
 • Promovabilitate. 

Comportamente negative/contraproductive:  

 • Consum de alcool și de alte substanțe, 
 • Infracțiuni rutiere, Întârzieri, 
 • Indolența / trândăveala, 
 • Sabotaj al producției sau al proprietății, 
 • Nerespectarea normelor de protecție a muncii, 
 • Furt, 
 • Concediu medical neautorizat.


Profilurile ESQ®2 

Revizie BUROS DA, reviewed in J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The twenty-first mental measurements yearbook.
Abreviere ESQ®2
Data publicării 2010
Populația vizată adulți
Forma de administrare Individuală/ Grup, Autoevaluare
Vârsta peste 18 ani
Volumul eșantionului 1494
Calificarea necesară A
Durată 15-20 minute
Tipul itemilor 27 de grupe a câte patru itemi cu alegere forțată
Numărul itemilor 108

Douglas N. Jackson, PhD

Douglas N. Jackson este unul dintre cei mai prestigiosi psihometricieni și autori de teste din istoria modernă a psihologiei. Este autorul a numeroase teste psihologice și chestionare de personalitate, psihopatologie, abilități intelectuale și interese de carieră. A publicat de asemenea mult în psihologie, într-o varietate de arii de interes, incluzând analiză multivariată, psihometrie, administrarea și interpretarea testelor pe calculator, erorile de răspuns și distorsiunile în evaluarea personalității, natura inteligenței, conformismul social, personalitatea și performanța muncii, măsurarea interesului pentru carieră, evaluarea performanței la slujbă, stilurile cognitive și de personalitate. A publicat mai mult de 150 articole în reviste de renume și nenumărate capitole de carte. A participat la editarea câtorva prestigioase reviste psihologice. Numeroși foști studenți ai lui Douglas Jackson au devenit personalități în domeniu, care au contribuit ulterior serios la literatura de cercetare. 

Recunoașterea capacității sale științifice din partea comunității internaționale de psihologi a fost unanimă. Douglas Jackson a fost președintele Comitetului pentru Testare și Evaluare Psihologica al APA. A fost de asemenea ales ca președinte al Diviziei de Măsurare, Evaluare și Statistică a APA și a Societății pentru cercetare comportamentală multivariată. A fost de asemenea delegatul din partea APA la ITC și membru în consiliul executiv al acestei prestigioase instituții. Printre cele mai cunoscute teste psihologice publicate de el se numără PRF (Personality Research Form), JVIS (Jackson Vocational Interest Survey), SWS (Survey of Work Styles), JPI (Jackson Personality Inventory), CDI (Career Directions Inventory, dezvoltat împreună cu Connie Marshall), AIA (Ashland Interest Assessment), BPI (Basic Personality Inventory), MAB (Multidimensional Aptitude Battery), precum și si cele create în colaborare cu Sampo V. Paunonen și Michael C. Ashton, NPQ (Nonverbal Personality Questionnaire) și FF-NPQ (Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire).

Traducerea ESQ®2 în România

ESQ®2 a fost adaptat în România în perioada februarie 2009 – iunie 2010. Procesul de adaptare a fost unul relativ clasic, care a presupus într-o primă fază traducerea chestionarului în conformitate cu cerinţa editorului internaţional al testului (Sigma Assessment Systems), anume traducere şi retroversiune. Au fost necesare doar două astfel de etape recurente până s-a ajuns la o traducere acceptabilă a celor 27 de tetrade de itemi.

Normarea ESQ®2 în România

Ulterior, adaptarea a presupus normarea chestionarului pe baza unui eşantion voluminos, dar fără încercarea de asigurare a unei reprezentativităţi la nivelul populaţiei României. Nu s-a intenţionat la nici un moment asigurarea unei reprezentativităţi în ceea ce priveşte zonele geografice sau mediul de provenienţă al participanţilor incluşi în eşantionul normativ, deoarece scopul testului este foarte clar circumscris sferei organizaţionale. Ca atare, eşantionul cules a avut ca primă şi singură condiţie calitatea de angajat a persoanei evaluate şi poate fi considerat un eşantion de necesitate.

Eşantionul normativ constă din 1494 de participanţi, dintre care 729 bărbaţi  şi 765 femei. Vârstele sunt cuprinse între 19 şi 58 de ani, cu o medie de 33.7 ani (SD=8.3). Datele au fost colectate exclusiv în Bucureşti, în cadrul a 21 de companii din diverse industrii, cum ar fi bănci, asigurări, bunuri de larg consum (FMCG), lanţuri de vânzare cu amănuntul (retail), consultanţă, publicitate, producţie de bunuri de folosinţă îndelungată, turism şi administraţie publică.

Studii de validare cu ESQ®2 în România

În ceea ce priveşte validitatea ESQ®2, în România au fost realizate în cursul procesului de adaptare culturală două studii de validare, pe două organizaţii diferite. Primul studiu a fost realizat pe o companie de vânzare cu amănuntul (un lanţ de hypermarketuri). Participanţi au fost 399 de bărbaţi şi 76 de femei, cu vârste cuprinse între 20 şi 58 de ani (m=28.4, SD=7.7). Al doilea studiu a fost realizat într-o companie de producţie a textilelor. Participanţi au fost 94 de bărbaţi şi 264 de femei, cu vârste cuprinse între 21 şi 59 de ani (m=32.9, SD=8.4).

În ambele studii, împreună cu ESQ®2, toți participanții au raportat propriile comportamente contraproductive la locul de muncă, cu ajutorul unei scale de comportament contraproductiv de 23 de itemi; de asemenea participanții au completat o scală de 6 itemi privind satisfacția în muncă și o scală de 3 itemi privind intenția de a părăsi organizația. În ambele studii dovezile de validitate au fost covârșitoare, demonstrând indici de corelație predictor-criteriu plasați frecvent în zona .40 și indici pe scorurile finale de .59 pentru primul și .50 pentru al doilea studiu.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS