MAB®-II

Multidimensional Aptitude Battery® - II

Bateria Multidimensională a Aptitudinilor Cognitive - II (MAB®-II) este un valoros instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive, considerat sinonimul mai comod de administrat al celebrului WAIS
Categorie: Cod produs: MAB®-II

Ce este MAB®-II? 

MAB®-II este o baterie de evaluare a aptitudinilor și inteligenței, fiind un instrument de talie mondială. MAB®-II măsoară zece domenii distincte de inteligență cu scoruri grupate în două mari categorii: verbale și de performanță. Evaluarea cu acest instrument este utilizată în mod obișnuit atât în mediile clinice, cât și în contextele de selecție. În special, MAB-II este valoros în evaluarea și distincția dintre candidații de selecție pentru poziții cu miză mare în medii de afaceri, militare și de aplicare a legii. De asemenea, MAB®-II poate fi considerat sinonimul testului WAIS, între MAB și WAIS-R (Wechsler, 1981) există corelații de .94 pentru scala Verbală, .79 pentru Performanță și .91 pentru scorul complet de inteligență (Jackson, 1984). 

Testul este format dintr-un total de 335 de itemi, cu câte 5 variante de răspuns. Itemii sunt grupați în două categorii, care pot fi administrate separat: 161 de itemi pentru scalele verbale și 174 de itemi pentru scalele de performanță. Se calculează atât un coeficient de inteligență (IQ) total, cât coeficientele corespondente celor două categorii, dar și specific scoruri pe fiecare dintre cele zece subteste. Timpul total de administrare este de 100 de minute. MAB®-II folosește itemi cu alegeri multiple pentru toate subtestele. Deși conținutul lor merge de la verbal și numeric până la imagini, în toate cazurile sarcina respondentului este să identifice, dintre cele cinci variante, pe aceea care este corectă sau pe care o consideră corectă. Acest format al itemilor permite o înregistrare facilă a răspunsurilor pentru fiecare persoană și o scorare structurată; prezentarea automată a datelor obținute făcând ulterior interpretarea foarte comodă pentru specialist. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat MAB®-II? 

Fiind un test de clasă C, MAB®-II poate fi utilizat doar de către persoanele care parcurg cursul de formare în utilizarea testului. Testul se pretează utilizării în decizii cu impact major, cum sunt cele din mediul business, în selecția candidaților pentru alcătuirea pool-ului de talente, cât și pentru valorificarea experienței dobândite din traininguri. În mediul clinic, instrumentul se pretează identificării modificărilor survenite pre și post-intervenție, cât și evaluărilor de tip diagnostic neuropsihologic. În mediul vocațional și de reconversie profesională, MAB®-II joacă de asemenea un rol important în anticiparea nivelului de complexitate pe care va putea să îl gestioneze persoana la locul de muncă și modelează în consecință alegerile de carieră. 


Care sunt particularitățile MAB®-II? 

MULTIDIMENSIONAL, DAR RAPID. MAB®-II este o măsură completă, furnizând un scor IQ Verbal, un scor IQ Performanţă şi un scor IQ Global, dar și scorurile specifice fiecărei dimensiuni măsurate, într-un timp scurt relativ la cantitatea informațiilor furnizate. Mai mult, posibilitatea de a-l administra în grup, facilitează întregul proced de evaluare. 

PUTERE INTERPRETATIVĂ. Puterea interpretativă este maximă pentru acest instrument. Subscalele verbale ale MAB®-II au fost concepute pentru a măsura fondul de cunoștințe și înțelegere al unui individ, raționamentul numeric și rezolvarea problemelor, vocabularul și anumite tipuri de raționament abstract. Subtestele de performanță au scopul de a evalua raționamentul spațial și perceptiv, capacitatea de a abstrage informații în sarcini non-verbale și diverse abilități legate de codificarea și decodificarea informațiilor. Surprinzând interacțiunile dintre scourile la cele zece dimensiuni se pot extrage concluzii personalizate despre respondent. 

ACREDITARE CPR. MAB®-II este recomandat de Colegiul Psihologilor din România și a primit în 2008 avizul pe o perioadă nedeterminată pentru domeniile de utilizare: psihologia muncii şi organizaţională, psihologie clinică și psihologie educaţională şi consilierea carierei.


Utilizatorii care au achiziționat și parcurs în prealabil cursul online COGNITIVE 3D (cod TR-CGN3D-02-MAB) pot selecta kiturile de FC (fără curs), în vreme ce utilizatorii care nu întrunesc acest criteriu pot achiziționa doar kiturile care includ cursul.

Scalele MAB®-II 

MAB®-II include un scor IQ general, compus din inteligența verbală și figurală, și scorurile la cele zece subteste detaliate mai jos. 

Teste verbale:

  • V1. Informație (echivalent culturii generale, fond de cunoștințe)
  • V2. Înțelegere (echivalent gradului de aculturație socială, convențională)
  • V3. Aritmetică (echivalent aptitudinilor de rezolvare de probleme)
  • V4. Similarități (conceptualizarea asemănărilor și diferențelor)
  • V5. Vocabular (deschiderea către concepte verbale)

Teste de performanță:

  • P1. Simboluri numerice (adaptarea la cerințe noi implicând activitatea vizual-motorie)
  • P2. Completări de imagini (implică aptitudini perceptual-analitice)
  • P3. Spațial (implică raționament rapid figural-spațial)
  • P4. Aranjare de imagini (integrarea temporală și cu sens a unor secvențe, ordonare)
  • P5. Asamblare de obiecte (presupune aptitudini perceptual-analitice de recompunere mentală, de întregire a unui obiect)


Profiluri MAB®-II

Revizie BUROS DA, in B. S. Plake, J. C. Impara, & R. A. Spies (Eds.), The fifteenth mental measurements yearbook.
Abreviere MAB®-II
Data publicării 2008
Populația vizată copii, adolescenți și adulți
Forma de administrare Individuală/ Grup, Autoevaluare
Vârsta peste 12 ani
Volumul eșantionului 3200
Calificarea necesară C
Durată 100 minute
Tipul itemilor scalele verbale și scalele de performanță, cu câte 5 variante de alegere
Numărul itemilor 161 de itemi pentru scalele verbale și 174 de itemi pentru scalele de performanță

Douglas N. Jackson, PhD

Douglas N. Jackson este unul dintre cei mai prestigiosi psihometricieni și autori de teste din istoria modernă a psihologiei. Este autorul a numeroase teste psihologice și chestionare de personalitate, psihopatologie, abilități intelectuale și interese de carieră. A publicat de asemenea mult în psihologie, într-o varietate de arii de interes, incluzând analiză multivariată, psihometrie, administrarea și interpretarea testelor pe calculator, erorile de răspuns și distorsiunile în evaluarea personalității, natura inteligenței, conformismul social, personalitatea și performanța muncii, măsurarea interesului pentru carieră, evaluarea performanței la slujbă, stilurile cognitive și de personalitate. A publicat mai mult de 150 articole în reviste de renume și nenumărate capitole de carte. A participat la editarea câtorva prestigioase reviste psihologice. Numeroși foști studenți ai lui Douglas Jackson au devenit personalități în domeniu, care au contribuit ulterior serios la literatura de cercetare. 

Recunoașterea capacității sale științifice din partea comunității internaționale de psihologi a fost unanimă. Douglas Jackson a fost președintele Comitetului pentru Testare și Evaluare Psihologica al APA. A fost de asemenea ales ca președinte al Diviziei de Măsurare, Evaluare și Statistică a APA și a Societății pentru cercetare comportamentală multivariată. A fost de asemenea delegatul din partea APA la ITC și membru în consiliul executiv al acestei prestigioase instituții. Printre cele mai cunoscute teste psihologice publicate de el se numără PRF (Personality Research Form), JVIS (Jackson Vocational Interest Survey), SWS (Survey of Work Styles), JPI (Jackson Personality Inventory), CDI (Career Directions Inventory, dezvoltat împreună cu Connie Marshall), AIA (Ashland Interest Assessment), BPI (Basic Personality Inventory), MAB (Multidimensional Aptitude Battery), precum și si cele create în colaborare cu Sampo V. Paunonen și Michael C. Ashton, NPQ (Nonverbal Personality Questionnaire) și FF-NPQ (Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire).

Eșantionul normativ românesc al MAB®-II 

Eșantionul utilizat în România pentru normarea MAB®-II a urmărit îndeaproape caracteristicile globale ale populației românești pentru a se asigura o cât mai bună reprezentativitate pe principalele criterii demografice. Dintr-o bază de date de 4417 înregistrări complete, au fost selectate, printr-un program special, 3200 de persoane, care alcătuiesc eșantionul normativ al MAB®-II, astfel încât această selecție să răspundă în cea mai mare măsură cerințelor de reprezentativitate. Pentru a răspunde cât mai complet literaturii de specialitate din domeniul testării aptitudinilor mentale, privind evoluția scorurilor de inteligență generală în funcție de vârstă, eșantionul normativ românesc a fost generat pe 11 grupe de vârstă diferite, acestea fiind cât mai echilibrate și mai uniforme cu putință. Principalele rigori urmărite pentru includerea unei persoane evaluate în eșantionul normativ românesc al MAB®-II au fost următoarele: numărul egal de bărbați și femei, numărul egal de persoane incluse într-un interval de vârstă, precum și caracterul reprezentativ din punctul de vedere al regiunii geografice.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS