MACI®

Millon® Adolescent Clinical Inventory

Inventarul Clinic Millon® pentru Adolescenți (MACI®) permite evaluarea multiaxială a caracteristicilor de personalitate și a sindroamelor clinice la adolescent, conform simptomatologiei DSM-IV
 
 
 
Categorie: Cod produs: MACI®

Ce este MACI®?

MACI® este un instrument psihometric de evaluare multiaxială a caracteristicilor de personalitate și a sindroamelor clinice la adolescent, conform simptomatologiei DSM-IV. MACI® a fost dezvoltat în colaborare cu psihiatri, psihologi și alți specialiști din domeniul sănătății mintale cu experiență în lucrul cu adolescenți. Prin urmare, acesta reflectă problemele cele mai relevante pentru înțelegerea comportamentului și preocupărilor adolescenților. 

Instrumentul MACI® are la bază o teorie coerentă în domeniul personalității și psihopatologiei, cu o valoare interpretativă crescută. Scalele de personalitate reflectă variantele tulburărilor de personalitate, rafinate prin modelul autorului, Dr. Theodore Millon. 

MACI® se adresează perioadei de vârstă 13-19 ani și necesită un nivel de înțelegere a cuvântului scris corespunzător clasei a șasea. Conține 160 de itemi cu răspuns Adevărat-Fals, fiind mult mai scurt decât alte instrumente comparabile. Testul este autoadministrabil. Cei mai mulți dintre adolescenți termină completarea testului în 25 de minute, aspect care minimizează rezistența adolescenților. Astfel, MACI® facilitează obținerea unei cantități maxime de informații cu un efort minim din partea respondenților. 

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. 


Cui se adresează și pentru ce este recomandat MACI®? 

MACI® este foarte util în mediul clinic, instițutional și corecțional. Psihologii clinicieni, psihiatrii, psihologii școlari, profesioniștii din domeniul judiciar și alți specialiști în domeniul sănătății mintale vor găsi acest instrument esențial în (i) evaluări amănunțite în vederea confirmării ipotezelor diagnostice; (ii) elaborarea de planuri de tratament individualizate; (iii) măsurarea progresului înainte, în timpul și după tratament. 


Care sunt particularitățile MACI®? 

COMPATIBILITATE DSM-IV. MACI® deține calităţi psihometrice pozitive, o arie clinică lărgită și este mai consonant cu dezvoltările apărute în baza lui teoretică şi mai coordonat cu caracteristicile descriptive din clasificările DSM, comparativ cu instrumente anterioare. Mai mult, scalele MACI® sunt grupate pentru a reflecta distincția din DSM între Axa II și Axa I. Astfel, există scale separate care disting între caracteristici de personalitate durabile (Axa II) și tulburări clinice mai acute (Axa I). 

DEDICAT ADOLESCENȚEI. Spre deosebire de alte instrumente, MACI® a fost dezvoltat de la bun început doar pentru evaluarea adolescenților, tratând în mod exclusiv această categorie de vârstă cu presiunea, preocupările și situațiile ei tipice. 

LARGĂ APLICABILITATE. MACI® măsoară îndeaproape un număr de factori adesea asociați cu adolescența, înainte, pe parcursul și după tratament, inclusiv Disconfort sexual, Predilecție spre consumul de substanțe, Tendințe suicidare și Disfuncții alimentare. Profilurile MACI® pot fi interpretate pentru a înțelege influența reciprocă între patternuri de personalitate durabile și simptome manifestate curent, pentru confirmarea ipotezelor diagnostice, pentru alcătuirea unor planuri de tratament individualizat, pentru obținerea maximului de informații într-un timp redus și cu efort minim. 

CONCIZIE ȘI STRUCTURĂ. Un scop major în elaborarea testului MACI® a fost construirea unui inventar care să conţină un număr suficient de itemi pentru a evalua în mod acurat o varietate de trăsături de personalitate, probleme psihologice şi sindroame clinice şi totuşi o variantă suficient de scurtă pentru a putea fi utilizată în diverse medii clinice. Nivelul de înţelegere a textului/cuvântului scris şi vocabularul testului MACI® au fost calibrate în aşa fel încât să permită înţelegerea de către majoritatea adolescenţilor.

Scalele MACI® 

MACI® conține 31 de scale care returnează scoruri BR (base rate): 

Doisprezece Patternuri de personalitate (Axa II) însoțite de câte trei Scale fațetă GrossmanScalele fațetă Grossman ajută clinicianul să aprofundeze utilitatea MACI® prin identificarea domeniilor cele mai problematice pentru adolescent, oferind astfel un ghid optim pentru terapie și consiliere.

 1. Introvertit: Expresie impasivă, Apatic temperamental, Neangajat interpersonal;
 2. Inhibat: Expresie agitata, Aversiv interpersonal, Imagine de sine alienata;
 3. Trist: Temperament trist, Expresie neconsolată, Pesimist cognitiv;
 4. SupusDocil interpersonal, Temperament pacifist, Incompetent expresiv; 
 5. Dramatic: Căutare de atenție în relațiile cu ceilalți, Imagine de sine sociabilă, Instabil cognitiv;
 6. Egoist: Imagine de sine admirabilă, Expansiv cognitiv, Exploatator interpersonal;
 7. Insubordonat: Impulsiv expresiv, Mecanism demonstrativ, Iresponsabil interpersonal;
 8. Puternic: Dur interpersonal, Precipitat expresiv, Mecanism de izolare;
 9. Conformist: Disciplinat expresiv, Respectuos interpersonal, Imagine de sine conștiincioasă;
 10. Opoziționist: Imagine de sine nesatisfăcătoare, Expresie plină de resentimente, Interpersonal contrar celorlalți;
 11. Auto-devalorizare: Neîncrezător cognitiv, Imagine de sine nefavorabilă, Temperament disforic; 
 12. Tendințe borderline: Temperament labil, Capricios cognitiv, Imagine de sine incertă.

Opt Preocupări exprimate, care evaluează sentimentele și atitudinile în legătură cu probleme care tind să preocupe majoritatea adolescenților cu probleme: 

 1. Identitate difuză, 
 2. Auto-depreciere, 
 3. Dezaprobare corporală, 
 4. Disconfort sexual, 
 5. Insecuritate în raport cu covârstnicii, 
 6. Lipsa interesului social, 
 7. Neînțelegeri în familie, 
 8. Abuz în copilărie. 

Șapte Sindroame clinice frecvent întâlnite la populația adolescentă: 

 1. Disfuncții alimentare, 
 2. Predilecție spre abuz de substanțe, 
 3. Predispoziție spre delincvență, 
 4. Tendințe impulsive, 
 5. Trăiri anxioase, 
 6. Trăiri depresive, 
 7. Tendințe suicidare. 

Trei Indici de modificare, meniți să evalueze stilul de răspuns al persoanei evaluate: 

 1. Dezvaluire, 
 2. Dezirabilitate, 
 3. Devalorizare. 

Testul mai oferă și rezultatul unei scale de Validitate.

Revizie BUROS DA, reviewed in J. C. Conoley & J. C. Impara (Eds.), The twelfth mental measurements yearbook.
Abreviere MACI®
Data publicării 2010
Populația vizată copii și adolescenți
Forma de administrare Individual, Autoevaluare
Vârsta 13-19 ani
Volumul eșantionului 200
Calificarea necesară C
Durată 25 de minute
Tipul itemilor itemi cu răspuns Adevărat-Fals
Numărul itemilor 160

Theodore Millon, PhD, DSc

Theodore Millon, PhD, DSc este teoretician în domeniul psihologiei, recunoscut pentru lucrările sale referitoare la teoria personalității și psihopatologie, lucrări care i-au adus numeroase premii APA. Dr. Millon a fost editor fondator al Journal of Personality Disorders și primul președinte al International Society for the Study of Personality Disorders. A fost Profesor la Harvard Medical School, University of Illinois și University of Miami.

Autor principal al inventarelor Millon, Dr. Millon a scris și editat mai mult de 30 de lucrări, printre care Disorders of Personality (Tulburări de personalitate), ajunsă la cea de-a treia ediție, The Millon Inventories: A Practitioners Guide to Personalized Clinical Assessment (Inventarele Millon: Un ghid al specialistului în evaluarea clinică personalizată) (a doua ediție), Personality-Guided Therapy (Terapia ghidată de personalitate) și The Oxford Textbook of Psychopathology (Manualul de psihopatologie Oxford) (a doua ediție). Mai recent, a finalizat o serie de trei lucrări intitulate A Personalized Psychotherapy Approach (O abordare psihoterapeutică personalizată) și a doua ediție a Contemporary Directions in Psychopathology (Direcții contemporane în psihopatologie). A contribuit cu mai mult de 250 de capitole și articole la numeroase cărți și reviste în domeniu. A primit cele mai înalte 3 recunoașteri în domeniul psihologiei: APA Presidential Citation, APAs distinguished Professional Contribution to Research și Gold Lifetime Achievement Award al APA. Este decan și Director științific al Institute for Advanced Studies in Personology and Psychopathology.

Carrie Millon, PhD

Carrie Millon, PhD, este Assistant Dean a Institute for Advanced Studies of Personology and Psychopathology și unul dintre autorii concepției, construcției și validării MBMD (Millon Behavioral Medicine Diagnostic). A fost co-autor al mai multor texte în domeniul personalității/psihopatologiei și a scris mai multe articole și capitole în domeniul sănătății mintale și fizice. În trecut Dr. Millon a fost Assistant Professor la University of Miami School of Medicine, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, director al Biopsychosocial Center for the Study of AIDS al universității și director al programului EAP al universității. A ajutat de asemenea la designul de programe comportamentale ca și clinician la Pain and Rehabilitation Programs ale University of Miami în Department of Neurological Surgery

Roger Davis, PhD

Roger Davis este psiholog, specializat în domeniul psihologiei clinice. Deține un Doctorat în psihologie clinică. A publicat mai mult de 20 de titluri, printre care câteva cărți în colaborare și teste psihologice. 

Seth Grossman, PsyD

Seth Grossman, PsyDis, este psiholog licențiat în zona South Florida, specializat în psihoterapie și în evaluarea terapeutică a adulților și adolescenților rezistenți la tratament, care prezintă dificultăți de personalitate, precum și în consultarea și evaluarea în domeniul sănătății mintale, psihologiei medicale, evaluării criminaliste și aplicațiilor în domeniul afacerilor. Dr. Grossman este de asemenea afiliat la Florida International University din Miami. În ultima perioadă, a colaborat cu Dr. Theodore Millon, fiind co-autor al multor lucrări și evaluari, printre care o serie de trei volume referitoare la psihoterapia personalizată și autor al Scalelor fațetă Grossman ale instrumentelor MCMI-III și MACI. A fost de asemenea invitat lector invitat la numeroase universități, instituții și companii americane și internaționale, pe tema personalității și evaluării clinice. 

Eșantionul normativ al MACI® 

Volumul total al eşantionului a fost de = 200 de persoane. Un număr de 92 de participanţi (46% din eşantion) au avut vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani, iar 108 participanţi (54% din eşantion) au avut vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani. Un număr de 124 persoane (62%) din eşantion. Cei mai mulţi participanţi sunt absolvenţi de liceu (= 110, reprezentând 55% din eşantion), iar cei mai puţini sunt absolvenţi de şcoală profesională (= 23, reprezentând 11.50% din eşantion). Din punctul de vedere al etneie, cei mai mulţi sunt români (= 176, 88% din eşantion), iar cei mai puţini sunt rromi (N = 3, 1.50% din eşantion). 

Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 13 – 19 ani, neinstituţionalizată (dar cu patologie) sau instituţionalizată a României. Evaluările s‑au desfăşurat în şcoli, clinici sau spitale, iar culegerea datelor a avut loc în perioada iunie 2008 – ianuarie 2009.

MACI® dispune de etaloane pe gen. Etaloanele sunt prezentate sub forma unor scoruri base rate (BR). Scorurile T, de exemplu, care prezintă o medie de 50, o abatere standard de 10 și o distribuție a scorurilor similare pentru toate scalele inventarului, poate masca orice diferență ce ar putea exista între prevalența în realitate a atributelor măsurate de inventar. Spre deosebire de scorurile T, scorurile BR reflectă prevalența relativă în eșantionul normativ a caracteristicilor pe care le măsoară.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS