CLIN

Testul Cuburilor Clinciu®

Varianta autohtonă și optimizată a Testului Cuburilor Kohs
Categorie: Cod produs: CLIN

Ce este TESTUL CUBURILOR CLINCIU®? 

TESTUL CUBURILOR CLINCIU® este un test comprehensiv al aptitudinilor cognitive utilizat pentru evaluarea copiilor și adolescenților, cu scopul măsurării inteligenței fluide și identificării valorii IQ-ului. El este un test de performanță, conceput ca o probă autonomă, care să măsoare integrarea vizuo-motorie, abilitatea de vizualizare perceptivă, concomitent cu viteza de execuție, pentru o plajă de vârstă de la 4 ani la 18 ani.

Testul constă dintr-un set de 9 cuburi bicolore cu care trebuie reproduse contra timp 3 serii a câte 4 modele (12 carduri în total). Se administrează individual, fiind contorizați timpul de lucru, viteza (prin adăugarea de bonificații), numărul de piese corect plasate și numărul de piese corect plasate și orientate. Sunt oferite scoruri pe două tipuri distincte de scale, scala în 19 trepte standardizate cu media 10 și abaterea standard 3, și scala de QI, cu media 100 și abaterea standard de 15, din jumătate în jumătate de an. Testul se remarcă și prin rapiditate: timpul maxim alocat pentru administrare este de 18 minute (deși practica indică un timp mediu de administrare de 7.4 minute).

Construcția TESTULUI CUBURILOR CLINCIU® a pornit de la ideea de a optimiza celebrul screener al Cuburilor Kohs. După numeroase eforturi a rezultat o probă cu mare valoare discriminativă, cu fidelitate și validitate ridicate, ușor de aplicat și de scorat, care acoperă psihometric largul spectru al vârstelor de creștere cognitivă.

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului.


Cui se adresează și pentru ce este recomandat TESTUL CUBURILOR CLINCIU®? 

Specialiștii din domeniile psihologie, asistență socială, psihiatrie, medicină vor regăsi în TESTUL CUBURILOR CLINCIU® instrumentul ideal. TESTUL CUBURILOR CLINCIU® se adresează persoanelor care întrunesc criteriile pentru nivelul B de utilizare a instrumentelor psihometrice.

TESTUL CUBURILOR CLINCIU® are utilitate crescută ca expresie cantitativă a abilităților vizuo-spațiale și aptitudinii motorii, prin urmare el poate fi utilizat în domenii precum psihologie educaţională/şcolară, consiliere vocaţională şi neuropsihologie. Performanțele ridicate la Testul Cuburilor sunt indicative pentru nivelul ridicat al inteligenței fluide, constând din bune capacități de conceptualizare figurală, abilități ridicate de analiză și sinteză, capacități inductive ridicate, precizie și acuratețe în lucru, flexibilitate perceptivă, viteză de execuție ridicată, excelentă coordonare ochi mână, persistență în sarcină. Performanțele scăzute la acest test sunt indicative pentru nivelul scăzul al inteligenței fluide, conceptualizare spațială scăzută, viteză scăzută de lucru, stil de lucru rigid, slabă capacitate de coordonare oculomanuală, autocontrol scăzut, impulsivitate, nivel crescut de anxietate, nevoie scăzută de performanță, perfecționism, perseverare, oboseală, probleme psihiatrice, neurologice sau geriatrice.

Precum testul cuburilor KOHS®, acest test este o măsură a funcțiilor executive, fiind foarte folositor în studiul efectelor îmbătrânirii, al consumului de droguri, al bolilor psihiatrice, al cercetărilor legate de emisfericitate, asimetrie cerebrală și de funcționare a creierului.


Care sunt particularitățile TESTULUI CUBURILOR CLINCIU®? 

BAZA TEORETICĂ. Inteligența este analizată din perspectiva teoriilor sale mai vechi (teoria gestaltistă, teoria psihogenetică a inteligenței a lui Piaget, teoria educației relațiilor și a corelațiilor a lui Spearman, teoria abilităților mintale primare a lui Thurstone) sau mai noi (teoria ierarhică a structurii inteligenței a lui Burt și Vernon, teoria inteligenței fluide și cristalizate a lui Cattell, teoria integratoare a celor trei straturi ale inteligenței a lui Carroll).

COMPLETITUDINE PRIN INCLUDEREA FACTORILOR NON-INTELECTIVI. Printre factorii care se evidențiază în procesul de execuție a sarcinilor de testare câțiva au o relevanță specială pentru personalitatea subiectului: atitudinea generală față de test, focusarea atențională, motivația, nevoia de performanță, reacțiile emoționale dezvoltate în condițiile presiunii generată de timpul limitat de execuție (în special anxietatea, expresie a slăbiciunii controlului executiv), persistența în sarcină, atitudinea față de erori, toleranța la frustrare, tendințele spre stereotipie sau impulsivitate, stilul de lucru (de la întreg spre parte sau invers, centrat pe detalii sau pe ansamblu, construcția evoluând sistematic sau haotic, prin încercări și erori etc.), dar și alți factori temperamentali sau caracteriali de personalitate. Deoarece factorii non-intelectivi evidențiați de test sunt aproape la fel de importanți ca cei intelectivi, notarea acestora în secțiunea de observații din fișa standardizată de înregistrare a rezultatelor poate contribui la îmbogățirea examenului psihologic cu date extrem de relevante.

PRINCIPIILE DE CONSTRUCȚIE A MODELELOR. Pentru creșterea complexității modelelor de pe cele 12 carduri au fost următoarele principii: 1. utilizarea inițială a modelelor cu fețe monocolore, cu eliminarea lor treptată ulterior, în favoarea fețelor bicolore;  2. utilizarea liniilor despărțitoare dintre cuburi doar la prima serie de 4 modele, cu eliminarea ulterioară a acestora, solicitând subiectului suplinirea lor mentală;  3. creșterea numărului de cuburi necesare rezolvării, prin utilizarea a 4 cuburi în patternurile de 2 x 2 cuburi din prima și din cea de a doua serie, și a 9 cuburi în patternurile de 3 x 3 cuburi din ultima serie;  4. durate de timp destinate construcției modelelor crescător mai mari, de câte 45 de secunde pentru prima serie, de 75 de secunde pentru cea de a doua serie și de 150 de secunde pentru ultima serie;  5. creșterea gradului de asimetrie a desenelor; 6. utilizarea asimetriei negative în cuplaj cu închiderea formelor complexe rezultate; 7. complexificarea sarcinii de lucru prin tipul de operații, principii gestaltiste și mecanisme cognitive implicate în rezolvarea modelelor.

Scalele TESTULUI CUBURILOR CLINCIU®

În scorare se înregistrează valori pentru două dimensiuni: Timp și Puncte, care ulterior sunt folosite pentru calcularea IQ-ului în două modalități (scala cu 19 trepte, media 10 și abaterea 3, respectiv scala IQ, cu media 100 și abaterea 15, din jumătate în jumătate de an).

 • Timp maxim alocat
 • Timp utilizat efectiv
 • Bonificaţii de timp
 • Corect plasate*1
 • Corect plasate şi orientate*2
 • Total puncte/modele
 • Total puncte/ serii

În ceea ce privește dimensiunile non-cognitive cu impact asupra performanței la acest test, se vor consemna detalii cu privire la:

 • Atenție
 • Motivație
 • Afectivitate
 • Temperament
 • Caracter
 • Conduită voluntară
Abreviere CLIN
Data publicării 2022
Populația vizată copii, adolescenţi (şi adulţi)
Forma de administrare Individuală
Vârsta 4-18 ani
Volumul eșantionului 2025
Calificarea necesară B
Durată 7-18 minute
Numărul itemilor 12
Tip desene-stimul (itemi non-verbali)

Aurel Clinciu, PhD

Este: 

* secretar științific al specializării Psihologie. 

* absolvent (1976) al Facultății de Filosofie a Universității București, a dobândit experiența în psihologia clinică, psihodiagnoză și consiliere. 

* angajat al Universității Transilvania din 1998 este titular al disciplinelor Fundamentele psihologiei, Metodologia cercetării, Statistica și SPSS. 

* doctor în psihologie din 2004, este autor a patru cărți, trei cursuri și a peste 60 de articole în reviste de specialitate. 

* din 2006 membru al APR și al Colegiului Psihologilor din România, cu drept de liberă practică și supervizare. 

* deține gradul științific de doctor în neuropsihologie şi psihologie cognitivă - Universitatea Bucureşti cu teza Vizual şi auditiv în structura cognitivă umană. 

* (2003) - coordonator prof. univ. dr. Mielu Zlate (330 de pagini) domeniile sale de interes sunt psihologia cognitivă, fundamentele psihologiei, psihodiagnosticul, eșecul scolar, deficiențele cognitive si afective ale copilului, didactica universitară 

* este autorul a numeroase lucrări, dintre care o mică parte este redată mai jos: "Diferenţiere şi integrare, mecanismele fundamentale ale dezvoltării inteligenţei umane", a V-a sesiune de comunicări ştiinţifice "Eficienţă, legalitate, etică", Fundaţia "România de mâine", Universitatea Spiru Haret, Braşov, mai 1999, "Particularităţi ale structurii cognitive ale deficientului de intelect" , a VI-a sesiune de comunicări ştiinţifice "Eficienţă, legalitate, etică", Fundaţia "România de mâine", Universitatea Spiru Haret, Braşov, mai 2000. "Corelatele psihologice ale randamentului şcolar în ciclul primar şi gimnazial", a VII-a sesiune de comunicări ştiinţifice "Eficienţă, legalitate, etică", Fundaţia "România de mâine", Universitatea Spiru Haret, Braşov, decembrie 2000.

Eșantionul normativ al TESTULUI CUBURILOR CLINCIU®

Culegerea datelor pentru TESTULUI CUBURILOR CLINCIU® s-a făcut în două etape. O primă etapă a fost destinată unui studiu pilot larg, care a cuprins 895 de participanți din zona centru a țării, adică din Brașov și Țara Bârsei. Deși eșantionul rezultat nu putea avea reprezentativitate națională, acesta a putut fi totuși considerat reprezentativ pentru populația infantilă urbană din zona Țării Bârsei. Cea de-a doua etapă a fost destinată extinderii lotului investigat spre celelalte șapte zone geografice ale țării pentru a obține  reprezentativitate națională. Compararea statistică a mediilor pentru cele două eșantioane nu a evidențiat existența unor diferențe semnificative, ceea ce a făcut posibilă combinarea acestor două eșantioane în unul singur, obținând de această dată nu numai o reprezentativitate zonală, ci și una națională. Eșantionul astfel rezultat a fost utilizat pentru crearea normelor și constă din 2025 de participanți cu vârste cuprinse între 4 ani și 18 de ani, dintre care 980 de gen masculin și 1045 de gen feminin. Vârstele ciclului de școlaritate liceal sunt suprareprezentate, dar, cu o excepție, eșantionul normativ depășește pentru fiecare nivel 100 de participanți, repartizați în proporții apropiate pentru cele două genuri.

Fii primul care scrie un review

Achiziționează acest produs

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS