Out of office - 24 iunie 2024

MSCEIT-YRV™

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test: Youth Research Version™

Testul de inteligență emoțională Mayer-Salovey-Caruso: versiunea pentru copii și adolescenți

Categorie: Cod produs: MSCEIT-YRV™

Ce este MSCEIT-YRV™? 

MSCEIT-YRV™ este conceput pentru evaluarea inteligenței emoționale la pre-adolescenți și adolescenți (cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani). MSCEIT-YRV™ măsoară abilitatea de a utiliza sentimentele în dezvoltarea raționamentelor și abilitatea de a da un sens mai puternic gândurilor prin intermediul emoțiilor. Inteligența emoțională este definită mai specific drept „abilitatea de a percepe emoții, de a accesa și genera emoții, pentru a asista procesul de gândire, de înțelegere a emoțiilor și cunoștințelor emoționale și de a regla emoțiile astfel încât să fie stimulată creșterea emoțională și intelectuală”. MSCEIT‑YRV este mai degrabă un test care măsoară cât de bine pot oamenii să îndeplinească sarcini și să rezolve probleme cu conținut emoțional, decât un test de autoevaluare a percepției legată de propriile abilități emoționale (comparativ, spre exemplu, cu EQ-i:YV™ care este similar în abordare testelor de personalitate.)

Studiile de validitate efectuate utilizând MSCEIT‑YRV indică faptul că EI are aplicații practice importante. Deși MSCEIT‑YRV a fost disponibil pentru a fi utilizat în cercetare pentru o perioadă scurtă de timp, există deja dovezi preliminare care indică o potențială legătură între EI și performanța academică, respectiv relaționarea pozitivă cu alte persoane (Mayer, Roberts, & Barsade, 2008; Mayer, Salovey, & Caruso, 2008).

MSCEIT‑YRV poate ajuta cercetătorii și specialiștii în educație să identifice cu o mai mare ușurință și acuratețe copiii și adolescenții care sunt expuși riscului de a se implica în conflicte sociale, izolare socială și abuz de droguri și de alcool. Testul poate fi, de asemenea, utilizat pentru a evalua rezultatele intervențiilor de învățare socio-emoțională și pentru a ajuta la identificarea copiilor și adolescenților cu niveluri ridicate de abilități EI, astfel încât să fie încurajați să le fructifice în viața lor de zi cu zi.

Precum MSCEIT®MSCEIT-YRV™ are la bază Modelul cu patru ramuri al inteligenţei emoţionale (Four Branch Model) și cuprinde 101 de itemi, care necesită un timp de completare de 20-30 de minute.

Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului. Vizionează aici prezentarea video a testului.


Cui se adresează și pentru ce este recomandat MSCEIT-YRV™? 

Fiind un instrument de clasă B, puterea interpretativă a MSCEIT‑YRV maximă în mâinile celor care fie sunt licențiați ca psihologi, fie au expertiză în psihometrie sau competențe dobândite în arii asociate. El poate fi utilizat atunci când este necesară evaluarea comprehensivă a inteligenței emoționale. De exemplu, poate fi aplicat în medii de cercetare educaționale, clinice, medicale și de dezvoltareMSCEIT‑YRV poate fi util psihologilor și consilierilor școlari în identificarea elevilor care nu prezintă abilitatea de a face față în mod adecvat solicitărilor sociale și care sunt predispuși să răspundă acestor solicitări cu comportamente problematice, cum sunt fumatul, consumul de alcool și activitățile cu caracter violent. Rezultatele evaluării cu ajutorul MSCEIT‑YRV pot fi utile consilierilor atunci când explorează cauzele comportamentelor unui elev, sau atunci când discută despre opțiunile elevului privind continuarea traseului său educațional și vocațional. În domeniul clinic, poate ajuta un clinician să înțeleagă sau să diferențieze anumite comportamente; de exemplu, dacă un copil se comportă într‑o manieră inadecvată din punct de vedere social, deoarece îi lipsește înțelegerea a ceea ce trebuie să facă – cum este cazul unei inteligenței emoționale scăzute – sau se răzvrătește împotriva altora. Pe baza acestui tip de cercetare, psihologii pot folosi MSCEIT‑YRV pentru a ajuta copiii și adolescenții să dezvolte o mai bună înțelegere de sine. Testul poate fi de asemenea util în domeniul disciplinar, corecțional și judiciar, deoarece, de exemplu rezultatele cercetărilor sugerează faptul că scorurile scăzute ale inteligenței emoționale pot fi puse în legătură cu creșterea consumului de droguri și a violenței interpersonale. 


Care sunt particularitățile MSCEIT-YRV™? 

ACREDITAREA CPR. MSCEIT‑YRV™ este în curs de avizare de către Colegiul Psihologilor din România. 

APTITUDINAL. Conform modelului teoretic al Celor Patru Ramuri, rezultatele sunt prezentate sub forma unui scor total al inteligenței emoționale (EIQ Total), subscoruri pentru cele două arii ale inteligenței emoționale (EIQ experiențială și EIQ strategică) și scoruri pentru fiecare dintre cele patru ramuri ale inteligenței emoționale (Perceperea emoțiilor, Facilitarea gândirii, Înțelegerea emoțiilor și Gestionarea emoțiilor). 

UNIC. MSCEIT‑YRV™ este un test care prezintă caracteristici psihometrice, validitate și fidelitate, foarte ridicate, fiind singurul instrument care folosește un cadru teoretic bazat pe abilități pentru a evalua inteligența emoțională la copii și adolescenți.

Scalele MSCEIT-YRV™ 

La fel ca MSCEIT, MSCEIT-YRV™ este conceput pentru a genera un scor general al inteligenței emoționale, scoruri pentru cele două arii și scoruri pentru fiecare dintre cele patru ramuri. Spre deosebire de MSCEIT, MSCEIT-YRV™ nu generează scoruri pentru fiecare sarcină în parte. Scorurile sunt raportate sub forma unor Coeficienți ai Inteligenței Emoționale (Emotional Intelligence Quotients, EIQs). 

La cel mai înalt nivel ierarhic, EIQ Total (coeficientul de inteligenţă emoţională total) măsoară inteligența emoțională generală a unui copil sau adolescent. Următoarele două scoruri reprezintă ariile de abilitate în inteligența emoțională. 

Inteligența emoțională experiențială (Experiential Emotional Intelligence Quotient, EIQ Experiențială) descrie gradul în care o persoană integrează experiența emoțională, o recunoaște, o compară cu alte senzații și determină modul în care interacționează cu gândirea.

Inteligență emoțională strategică (Strategic Emotional Intelligence Quotient, EIQ Strategică) indică gradul în care o persoană înțelege semnificația emoțională a unor evenimente sau realități, implicațiile acestora pentru relații și, de asemenea, acoperă abilitatea de a gestiona emoțiile proprii și pe ale celorlalți.. 

  Ceilalți patru coeficienți ai inteligenței emoționale reprezintă cele patru ramuri individuale din modelul EI descris mai devreme. Aceste scoruri sunt, după cum urmează:

  • Perceperea emoțiilor, Ramura 1 (Perceiving Emotions, Branch 1) – reprezintă abilitatea de identificare a emoțiilor
  • Facilitarea gândirii, Ramura 2 (Facilitating Thought, Branch 2) – utilizarea emoțiilor în diferite procese cognitive
  • Înțelegerea emoțiilor, Ramura 3 (Understanding Emotions, Branch 3) – se referă la cunoștințele persoanei despre emoții
  • Gestionarea emoțiilor, Ramura 4 (Managing Emotions, Branch 4) – abilitatea de reglare emoțională a persoanei evaluate


  Profiluri demonstrative MSCEIT-YRV™

  Revizie BUROS DA, reviewed in J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The twenty-first mental measurements yearbook.
  Abreviere MSCEIT-YRV™
  Data publicării 2022
  Populația vizată copii și adolescenți
  Forma de administrare Individuală/ Grup, Autoevaluare
  Vârsta 10-18 ani
  Volumul eșantionului 1447
  Calificarea necesară B
  Durată 20-30 minute
  Tipul itemilor verbali/imagini, cotați pe o scală cu 5 trepte
  Numărul itemilor 101

  John D. Mayer, PhD

  Studiul în domeniul psihologiei al Dr. Mayer a integrat interesele sale atât în domeniul ştiinţei, cât şi al artei. Dr. Mayer a urmat masterul şi studiile doctorale în domeniul psihologiei generale la Case Western Reserve University, unde s-a stabilit ulterior şi şi-a început cariera în cercetare. A lucrat apoi doi ani ca cercetător asociat la laboratorul de inteligenţă al Dr. Douglas Detterman, de asemenea la Case Western Reserve. Şi-a continuat formarea la Stanford University ca şi bursier postdoctoral, unde a studiat interacţiunea dintre emoţii şi gândire cu Dr. Gordon Bower. Dr. Mayer este în prezent profesor de psihologie la University of New Hampshire.

  Activitatea ştiinţifică a Dr. Mayer a cuprins atât cercetări empirice, cât şi conceperea de teorii. Cercetările sale s-au concentrat asupra unor arii extinse, cum ar fi modul în care sentimentele influenţează gândirea, modul în care inteligenţa influenţează realizările în viaţă şi, mai general, modul în care sunt exprimate trăsăturile personale în viaţa proprie. Referitor la influenţele reciproce dintre sentimente şi gândire, el a conceput, împreună cu colegul său Peter Salovey, teoria ştiinţifică a inteligenţei emoţionale şi o serie de teste de aptitudini care să o măsoare. A dezvoltat de asemenea un cadru pentru descrierea funcţionării psihologice individuale globale. Cadrul sistemelor sale pentru studiul personalităţii a apărut recenzat într-o serie de articole în reviste ca Journal of Personality, Psychological Inquiry, etc. Cadrul oferă o modalitate de înţelegere a modului în care anumite trăsături, printre care şi inteligenţa emoţională, corespund altor trăsături personale, şi modul în care toate pot fi studiate împreună într-o modalitate care cultivă aprecierea pentru modul de experimentare internă a personalităţii şi de exprimare în propria viaţă.

  Dr. Mayer a publicat peste 70 de publicaţii ştiinţifice teoretice şi empirice, incluzând articole recenzate de colegi, capitole de cărţi, cărţi editate şi teste psihologice. Este coeditor, alături de J. Ciarrochi şi J. P. Forgas, al Emotional intelligence în Everyday Life: A Scientific Inquiry. Două dintre articolele sale au primit premiul pentru excelenţă al Mensa Education & Research Foundation. Un al treilea articol a fost republicat drept „lectură clasică” în domeniul psihologiei sociale într-un volum editat de Dr. Gerrod Parrott. Dr. Mayer a participat în comitetele editoriale ale Psychological Bulletin, Journal of Personality, Journal of Personality and Social Psychology şi Review of General Psychology. A primit premiul individual National Research Service Award al National Institute of Mental Health şi a fost senior research fellow al United States Army Research Institute. Dr. Mayer predă cursuri de psihologia personalităţii, teste şi testare şi arii înrudite. A ţinut conferinţe naţionale şi internaţionale despre inteligenţa emoţională şi alte arii apropiate de psihologia personalităţii în forumuri academice, de business şi guvernamentale.

  Peter Salovey, PhD

  După terminarea studiilor universitare la Stanford University, Peter Salovey a primit titlul de Doctor în psihologie clinică la Yale University în 1986. În prezent este Professor de psihologie Chris Argyris, profesor de epidemiologie şi sănătate publică şi a fost Decan al departamentului de Psihologie. Profesorul Salovey este de asemenea director al Department of Psychology’s Health, Emotion and Behavior (HEB) Laboratory şi Deputy Director al Yale Center for Interdisciplinary Research on AIDS (CIRA).

  Activitatea sa recentă în domeniul emoţiilor s-a concentrat asupra modalităţilor în care trăirile facilitează funcţionarea adaptativă cognitivă şi comportamentală. Profesorul Salovey a publicat peste 165 de articole în literatura de specialitate. Este coautorul împreună cu V. J. D’Andrea al lucrărilor Peer Counseling (1983) şi Peer Counseling: Skills, Ethics, and Perspectives (1996) şi a editat împreună cu Dennis C. Turk volumul Reasoning, Inference, and Judgement in Clinical Psychology (1988). Câteva dintre cele mai recente lucrări ale sale includ: The Psychology of Jealousy and Envy (1991), The Remembered Self: Emotions and Memory in Personality (1993, cu Jefferson A. Singer), Psychology (1993, cu Yock Rubin şi Letitia Anne Peplau), Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications (1997, cu David Sluyter) şi At Play in the Fields of Consciousness (1999, cu Jefferson A. Singer). Profesorul Salovey editează seria Guilford Press denumită Emoţii şi comportament social. A încheiat un mandat de 6 ani ca Editor asociat al Psychological Bulletin şi a fost numit primul editor al revistei Review of General Psychology. Este de asemenea Editor Asociat al revistei Emotion.

  Dr. Salovey a primit premiul Presidential Young Investigator Award al National Science Foundation şi a participat la NSF Social Psychology Advisory Panel. Studiul său a fost finanţat de National Cancer Institute, American Cancer Society, National Institute of Mental Health, National Center for Health Statistics, Andrew W. Mellon Foundation şi Ethel F. Donaghue Foundation. La Yale College, aproape 4000 de studenţi au urmat cursul său Introducere în psihologie din 1986 până în prezent. Versiunea din 1992 a cursului său, Psihologie şi lege, a fost cel mai popular curs din istoria Yale College.

  David R. Caruso, PhD

  David R. Caruso este psiholog şi fondator al WorkLife Strategies of New Canaan, Connecticut, companie a cărei activitate în domeniul aspectelor legate de carieră acoperă evaluarea, consilierea, dezvoltarea organizaţională şi executive coaching-ului. După ce a absolvit cu onorii Psihologia la Colby College, Dr. Caruso s-a mutat la Case Western Reserve University pentru activitatea în vederea obţinerii licenţei, unde a fost numit membru predoctoral al National Institute of Child Health and Human Development. A obţinut diploma de master şi titlul de Doctor în psihologie la Case Western Reserve University, cu pregătire în domeniul inteligenţei şi dezvoltării intelectuale, precum şi a evaluării şi consilierii. După absolvire, i s-a oferit o bursă National Institute Mental Health şi a petrecut următorii doi ani ca şi bursier în domeniul psihologiei dezvoltării la Yale University. La Yale, munca sa a inclus colaborări cu Dr. Edward Zigler şi Dr. Robert Sternberg. Studiile sale s-au concentrat asupra competenţei, inteligenţei practice şi succesului managerial. Activează ca Vice Preşedinte al Evaluării (Vice President of Assessment) la Harris-McCully Associates, o companie de consultanţă în domeniul resurselor umane cu sediul în New York. Dr. Caruso este şi Cercetător Asociat în departamentul de Psihologie al Yale University.

  Interesele Dr. Caruso se concentrează asupra modalităţilor de aplicare a modelelor de inteligenţă emoţională şi de personalitate la locul de muncă. Este interesat în mod special de dezvoltarea programelor de training în jurul modelului Mayer-Salovey, care se adresează deprinderilor emoţionale ale personalului executiv. Este de asemenea interesat de dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi de aplicaţiile sale în domeniul educaţiei.

  Dr. Caruso combină o carieră academică deosebită în psihologie cu mai mult de 10 ani de experienţă în business, consultanţă şi în organizaţii din Fortune 500. A coordonat numeroase echipe de dezvoltare de produs, a ţinut traininguri în vânzări, a dezvoltat şi implementat planuri de marketing şi a introdus produse noi în Statele Unite ale Americii şi Europa, inclusiv o linie nouă de programe software multimilionară în dolari. Dr. Caruso s-a întors la rădăcinile sale psihologice în 1993, când a părăsit managementul de produs pentru a-şi începe cariera şi practica în domeniul dezvoltării managementului. A devenit fondatorul WorkLife Strategies.

  Eșantionul normativ al MSCEIT-YRV™ 

  Traducerea iniţială a itemilor testului a fost trecută printr-o primă retroversiune, care a fost trimisă evaluării și aprobării specialiştilor Multi-Health Systems, Inc. Aceștia au sugerat o serie de modificări, care au fost urmate și implementate de către echipa de specialiști care s-a ocupat de procesul de adaptare a MSCEIT‑YRV™ în România, echipă coordonată de Dragoș Iliescu și Andreea Butucescu. Eșantionul normativ românesc se bazează pe un număr de 1447 de participanți, având vârsta medie (M) de 14.10 ani și abaterea standard (SD) de 2.17. În mod similar cu versiunea originală a testului original, participanții au fost împărțiți în trei subeșantioane luând în considerare următoarele categorii de vârstă: 10-12 ani, 13-15 ani și 16-18 ani.

  Fii primul care scrie un review

  Achiziționează acest produs

  Ai nevoie de mai multe informații?

  Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
  Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

  Member of the
  Giunti Psychometrics International Group

  Associate Member of the
  European Test Publishers Group

  Affiliate Member of
  International Test Commission

  SUS