Iată instrumentele care vor contribui de îndată la identificarea, monitorizarea și terapia tulburărilor specifice de învățare

Țara noastră are în continuare nevoie să intensifice eforturile de cercetare, evaluare și intervenție logopedică și educațională oferite persoanelor cu TSI. Este și motivul pentru domnul profesor Adrian ROȘAN și colegii săi au ales să ofere României prima sa ocazie de a surprinde obiectiv realitatea tulburărilor specifice de învățare. Bateria pentru Evaluarea Dislexiei și a Disortografiei de Dezvoltare – 2 și Testele de citire MT-2 pentru școala primară sunt instrumentele deja disponibile pentru ca decalajul științific și practic resimțit în raport informațiile internaționale din domeniu să se diminueze.

Adrian ROȘAN este profesor universitar, director al Departamentului de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, licențiat în Psihopedagogie Specială și Psihologie, Psiholog cu drept de liberă practică în psihopedagogie specială, psihologie clinică și psihoterapie, supervizor în psihopedagogie specială și ne-a oferit mai multe detalii despre rațiunile și implicarea sa în aceste proiecte.

 

Despre primele instrumente standardizate în identificarea TSI alături de psih. A.Roșan

Ce motive v-au orientat alegerile în carieră? De ce Psihologie și de ce specializarea în Psihopedagogie Specială? Sunt învățător la bază, absolvent de liceu pedagogic cu 5 ani și am avut oportunitatea unei experiențe profesionale în a doua jumătate a anilor ‘90, mai precis în anul 1996, de a forma deprinderi instrumentale (citit, scris, calcul matematic) la o clasa I cu nevoi de învățare diverse. În acea perioadă, curriculumul bazat pe luarea de decizii care să țină cont de puncte tari, puncte de ameliorat, nevoi și preferințe și care în cele din urmă să antreneze autodeterminarea, fundament al incluziunii, nu exista în România, iar la nivel internațional era în perioada de debut a implementării. Aveam 19 ani și am învățat atunci că nu este suficient să îți dorești să oferi suport, fie el educațional sau psihologic. Acest suport trebuie să se bazeze pe dovezi științifice și pe valori profesionale care să promoveze atât cunoașterea și înțelepciunea, cât și umanitatea și iubirea. Motivul principal pentru care am ales specializarea psihopedagogie specială a fost autodeterminarea și respectul pentru ceilalți, pentru că a fi diferit este o calitate. Școala de Psihopedagogie Specială clujeană are o tradiție bine fundamentată în evaluarea și intervențiile psihopedagogice bazate pe dovezi, iar ca profesionist și om m-am integrat foarte bine în spiritul acestei tradiții inovative. Acele motive care au stat la baza alegerii acestei specializări care este în sine un domeniu interdisciplinar îmi animă și azi modul în care cred că pot fi construite, antrenate și dezvoltate echipele cercetare, precum și modalitățile de formare cu fundament interdisciplinar autentic a profesioniștilor în acest domeniu. 

Cum a luat naștere DDE-2? Lucrând în domeniul psihopedagogiei speciale am constatat penuria de instrumente și absența unor proceduri standardizate de evaluare a copiilor cu dislexie și/ sau disortografie. Se foloseau diferite sarcini de citire/ scriere (copiere) însă aprecierea era calitativă (calitățile citirii, frecvența erorilor și analiza tipurilor de erori). Metodele erau foarte variabile. Unele instrumente conțineau liste mixte de cuvinte care se pot citi fie prin decodare, fie prin analiza structurală a cuvântului. Astfel de situații propuse pentru evaluarea citirii erau prea puțin informative pentru diagnosticul etiologic și intervenție. Eram conștienți de faptul că validitatea metodelor folosite ar fi trebuit îmbunătățită în ceea ce privește selecția cuvintelor, în sensul folosirii nu doar a unor criterii legate de lungimea cuvintelor, ci considerarea altor variabile psiholingvistice importante, cum ar fi cele ce țin de frecvența cuvântului sau gradul de concretețe. Unele probe folosite în evaluare le consideram depășite conceptual, erorile nefiind patognomonice în citire. Nu aveam în acel moment etaloane la care să raportăm performanța în citire. Instrumentele apărute până în acel moment nu erau construite pe o teorie care să explice mecanismul citirii. DDE-2 este construit pe teoria celor două căi ceea ce permite nu doar evidențierea unei performanțe scăzute în citire, dar și o analiză a strategiilor implicate în citire, a celor fonologice, precum și a celor ortografice-vizuale. Am optat pentru acest proiect și pentru că bateria DDE-2 permite corelarea citit-scrisului prin includerea în conținutul ei atât a sarcinilor de citire cât și a celor de scriere. 

Grupul s-a constituit prin colaborarea dintre colegi din mediul universitar care studiază tulburările specifice de învățare și care au expertiză în ceea ce privește psihodiagnosticul, cu practicieni, psihologi clinicieni ce lucrau cu copii din grupuri vulnerabile cu dificultăți de învățare/ tulburări de învățare, dar și psihologi clinicieni cu experiență în alte sisteme care recunoșteau la acea data oficial TSI. Nu ne regăseam pe harta țărilor cu cercetări relevante, aceasta și datorită faptului că nu dispuneam de instrumente standardizate. Aceasta a impulsionat și mai mult ideea de a lucra la un astfel de instrument. Colegele noastre, Lorana, împreună cu Adela au adus în atenția noastră aceste instrumente. 

DDE-2

Există dislexie și în România? Până nu demult, dislexia reprezenta o tulburare de limbaj abordată în mod izolat și nesistematic, mai ales de către logoped. Tulburările specifice de învățare nu au fost recunoscute oficial și nu beneficiau de suport educațional. Pentru a primi acest suport educațional era nevoie de un cadru legal, dar și de instrumente care să poată să o pună în evidență. Deși au fost puse pentru prima oară în evidență acum mai bine de 100 de ani, tulburările specifice de învățare nu sunt bine cunoscute și frecvent sunt interpretate în legătură cu abilitatea generală de învățare afectată în cazul copiilor cu dizabilitate intelectuală. Laboratorul nostru a abordat modul în care a evoluat terminologia și înțelegerea conceptului în ultimele decenii, prin prisma publicațiilor apărute în limba română. Profesorii, cel puțin cei din învățământul primar și preșcolar sunt familiarizați cu aceste tulburări specifice de învățare. Prin legea 6/2016 și Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare (OMEN 3124/2017), la care colega noastră Carmen David, ca reprezentant al Departamentul de Psihopedagogie Specială, UBB și-a adus contribuția, alături de asociații de profil și alți specialiști din țară și străinătate, această categorie a fost recunoscută și au fost identificate o serie de instituții pârghie (școala, CJRAE) care să asigure evaluarea și cadrul de oferire a suportului educațional pentru cei cu dislexie și alte tulburări specifice de învățare.

Ce contribuție poate aduce DDE-2 în contextul național? Prin intermediul acestui instrument se va putea realiza o evaluare uniformă, care să permită abordarea naturii dislexiei și a disortografiei, dar și a etiologiei lor, dincolo de evidențierea prezenței unei performanțe semnificativ scăzute. În plus, instrumentul răspunde nevoii de a putea realiza o evaluare normativă construită pe criterii științifice. Instrumentul pe care îl propunem nu va permite doar stabilirea unui diagnostic nosologic, ci și a unui diagnostic etiologic, ceea ce va aduce informații valoroase cu privire la proiectarea intervenției și la abordarea deficitelor cognitive în relație cu dislexia. Instrumentul DDE-2 se poate administra copiilor începând cu clasa a II-a, o dată ce le-am oferit suficient timp pentru a-și automatiza deprinderile de citire. În acest sens, permite o identificare timpurie a dislexiei, care să poată fi urmată de o intervenție promptă, înainte de a se acumula lacune prea mari sau de a se instala, secundar ale tulburări de natură socio-emoțională. 

De ce să utilizăm testul? Bateria de evaluare pentru diagnosticul dislexiei și al disortografiei de dezvoltare DDE-2 este un instrument compus din mai multe subteste ușor de administrat, cotat și interpretat. Testul ar putea fi folosit de către profesorii logopezi, psihologii clinicieni, psihopedagogi, profesori itineranți pentru a evalua citit- scrisul în cazul copiilor cu risc pentru TSI. Cadrul didactic de la clasă are un rol important în identificarea copiilor care întâmpină dificultăți în achiziția citit-scrisului, iar în urma evaluării cu testul DDE-2 de către specialiști, cadrele didactice vor putea utiliza informațiile în direcția unui suport de învățare adecvat și a proiectării unor intervenții educaționale remediale.

MT-2

Cum vedeți viitorul tulburărilor de învățare în țara noastră? Cred că domeniul tulburărilor specifice de învățare s-a dezvoltat mult în ultima perioadă spre o categorie normativă care vine cu o serie de exigențe vis-à-vis de oferirea instrumentelor adecvate de diagnostic, evaluare și intervenție. Dezvoltări importante s-au produs în acest domeniu, lucru care va constitui un motor în direcția alcătuirii unei baze de cunoștințe consistente și specifice limbii române și contextului socio-cultural românesc. 

Ce aduce MT-2? MT-2 este un proiect complementar DDE-2, MT-2 fiind de asemenea dezvoltat de cercetătorii italieni și pe care l-am considerat necesar pentru a avea date complete cu privire la abilitățile de citire aflate în dezvoltare. Majoritatea testelor cuprind liste de cuvinte izolate. Nu dispunem de un test precum L’alouette (Ciocârlia) care să permită citirea de text. Mai mult, acest proiect răspunde și unei nevoi mari în ceea ce privește evaluarea normativă a comprehensiunii citirii. Acest instrument ne va permite să culegem informații necesare pentru diagnosticul diferențial al TSI cu dizabilitatea intelectuală sau cu tulburări ale limbajului oral, spre exemplu.


Prezentul interviu s-a desfășurat de la distanță, la finalul lunii noiembrie 2021, la lansarea MT-2. A scris Camelia Ionescu, M.A. Psychologist, Marketing Specialist @TestCentral. Dacă ai întrebări sau sugestii, îmi poți scrie aici. 

Articolul a fost actualizat ultima oară pe data de 24.11.2021

Ai nevoie de mai multe informații?

Ești interesat de anumite produse și îți este necesară descrierea procedurii de achiziție?
Un membru al echipei TestCentral te va ghida, oferindu-ți toate detaliile de care ai nevoie.

Member of the
Giunti Psychometrics International Group

Associate Member of the
European Test Publishers Group

Affiliate Member of
International Test Commission

SUS