PANSS

Positive and Negative Syndrome Scale

Evaluarea focalizată a dimensiunilor pozitive și negative ale tulburării schizofrenice

Stanley R. Kay, Ph.D., Lewis A. Opler, M.D., Ph.D., Abraham Fiszbein, M.D.,Paul M. Ramirez, Ph.D., Mark Opler, Ph.D., MPH, Leonard White, Ph.D.
15 aprecieri

Positive and Negative Sydrome Scale evaluează severitatea simptomelor în schizofrenie și alte tulburări psihiatrice. Este folosit în mod curent pentru a evalua diferite tulburări cum ar fi tulburarea bipolară și psihozele afective.

PANSS Prezentare.pps (PPS, 633 KB)

PANSS oferă o tehnică bine definită, standardizată de evaluare a spectrului pozitiv-negativ, fiind un instrument solid din punct de vedere metodologic și psihometric. Este aplicabil într-un timp relativ scurt și poate fi folosit pentru evaluarea longitudinală, cu un efort minim de instruire și reorientare din partea clinicianului.

Anumite componente ale PANSS au fost folosite în studii asupra bolii Alzheimer, anorexiei nervoase, psihozelor induse de substanțe si a multor altor tulburări. PANSS are forma unui interviu clinic semi-structurat formalizat care evaluează dimensiuni ale simptomelor pozitive, negative și de alt tip, cu ajutorul a 7 trepte de intensitate.

PANSS include 33 de itemi care redau:

  • Scorul scalei Pozitiv (P),
  • Scorul scalei Negativ (N),
  • Indicele compozit (Scala Pozitiv minus scala Negativ),
  • Scala de Psihopatologie generală (G),
  • Riscul de agresivitate (S)
  • Scorul total .

Principalele sale arii de utilitate sunt indică evaluarea clinică, răspunsul la tratament, prezicerea rezultatelor și evaluarea severității dizabilității, putând fi utilizat în practica privată, în centre publice de sănătate mintală, în spitale, în centre de consiliere pentru familie, în centre rezidențiale de psihoterapie etc.

Cele două modalități de cotare permit aflarea scorurilor pe clustere de simptome: (Lipsa de energie, Perturbarea gândirii, Activarea, Paranoia/Beligeranța și Depresia) și suplimentar (Negativ, Pozitiv, Dispoziție disforică, Activare și Preocupare autistă).

Beneficiile PANSS sunt extreme de numeroase: definește adecvat simptomele, oferă criterii operaționale în evaluare, are un număr echilibrat de itemi care constituie sindroamele pozitiv și negativ, oferă o procedură standard de interviu, evaluează prezența și severitatea sindroamelor, surprinde schimbările produse de medicație și ponderea simptomelor pozitive și negative, evaluează psihopatologia generală și influența acesteia asupra severității sindroamelor.

Simptomele evaluate de PANSS

P1. Idei delirante
P2. Dezorganizare conceptuală
P3. Comportament halucinator
P4. Hiperactivitate
P5. Idei delirante/de grandoare
P6. Suspiciune/Persecuție
P7. Ostilitate
N1. Aplatizare afectivă
N2. Detașare emoțională
N3. Relaționare deficitară
N4. Retragere socială de tip pasiv/apatic
N5. Dificultăți în gândirea abstractă
N6. Lipsa spontaneității și fluxului conversației
N7. Gândire stereotipă
G1. Preocupări somatice
G2. Anxietate
G3. Sentimente de vinovăție
G4. Tensiune
G5. Manierisme și posturi
G6. Depresie
G7. Lentoare motorie
G8. Lipsă de cooperare
G9. Conținut neobișnuit al gândirii
G10. Dezorientare
G11. Atenție diminuată
G12. Dificultăți de raționalizare și lipsa conștiinței bolii
G13. Tulburare volițională
G14. Control diminuat al impulsurilor
G15. Preocupare
G16. Evitare socială activă
S1. Furie
S2. Dificultăți în amânarea recompensei
S3. Labilitate afectivă

Materialele testului

Manualul tehnic al instrumentului

Interviul clinic structurat pentru Scala de sindrom pozitiv și negativ (SCI-PANSS)

Chestionarul pentru persoanele de îngrijire pentru Scala de sindrom pozitiv si negativ (IQ-PANSS)

Formularul de scorare manuală PANSS

Criteriile de cotare PANSS

Selectează produsul Cod Preț Disponibilitatea produsului
PANSS KIT SCORARE MANUALĂ 207,41€ * Disponibil
*TVA INCLUS - Dacă dorești un număr diferit de administrări, cu un preț unitar mai bun, sună la 0722.698.175 sau scrie-ne pe adresa support@testcentral.ro.